Telefon Yol Tarifi WhatsApp

Okul Su Deposu Temizlik Formu

Okul Su Deposu Temizlik Formu

Okul Su Deposu Temizlik Formu

Su depoları; suyun sağlıklı olarak muhafaza edilmesi yani depolanması gereken alanlardır. Su deposu kurulumu belirttiğimiz gibi sadece su kesintilerinde problem yaşamamak için değil, daha sağlıklı ve biyolojik kirlilik oluşturmayan bir tüketim sunmak için konumlandırılır.

Su depoları kendi içlerinde beton, metal alaşım ve plastik olarak ayrışır. Beton depolar; fayans, pvc membran kaplanmış ve kara sıva şeklinde karşımıza çıkar. Plastik depolar; fiber ve polietilen olarak nitelendirilir. Metal alaşım su depoları ise; çelik, sac ve galvaniz olarak imal edilmektedir.

Bu depo türlerinin içerisinde en kaliteli ve suyu steril olarak muhafaza edebilen metal alaşım su depolarından çeliktir. Çelik su depoları, sac ve galvaniz su depolarına göre daha uzun ömürlü ve steril bir su muhafaza alanı sunmaktadır.

Bu sebeple eğitim kurumları gibi spesifik yerlerde çelik su deposu kurulumu yapılmaktadır.

Eğitim kurumları, sağlık kurumları, alış veriş merkezleri kısaca her alanda kurulumu yapılan su depolarının kanuni bir temizlik periyodu bulunmaktadır. Temizlik ve dezenfeksiyonu yapılan her su deposuna, hizmetin standartlara uygun verildiğine dair hizmet servis formu kesilmelidir. Okul su deposu temizlik formu olarak nitelendirilen belgede, eğitim kurumlarındaki su deposu temizliği sonrası kesilen formdur.

Okul su deposu temizlik formu, kesinlikle gerekli yetki ve kalite belgelerine sahip kuruluşlarca kesilmelidir. Aksi takdirde denetlemelerde ibraz edilen belgenin hiçbir kanuni geçerliliği bulunmaz.

Okul su deposu temizlik formu kesilmesi için ne yapılması gerekir?

  1. Eğitim kurumundaki su deposunun yeri ve ölçüleri netleşmelidir.
  2. Ölçüleri netleşen su deposuna karşılıklı planlanan müsait bir günde su deposu temizlik dezenfeksiyon hizmeti verilir.
  3. Su deposu temizliği tamamlanan depoya sticker basılarak gerekli aksaklık varsa tespit edilir.
  4. İşlemler sonunda eğitim kurumundaki su deposunun temizlik dezenfeksiyonuna ait EK1 yada EK2 okul su deposu temizlik formu kesilir.
  5. İşlemi tamamlanan okul su deposu temizlik formunun geçerlilik süresi 6 aydır ve her denetlemede ibraz edilebilir.

Okul su deposu temizlik formu kesmeye yetkili kuruluşlarda bulunması gereken özellikler nelerdir?

  1. İlgili firma eğer ki su deposu dezenfeksiyon işleminde biyosidal ürün kullanacaksa, Sağlık Bakanlığı yetki ve izin belgelerine sahip olmalıdır.
  2. İlgili firma eğer ki su deposu dezenfeksiyon uygulamasında kimyasal biyosidal dezenfektan kullanacaksa, kullanımı yapan personelin biyosidal ürün kullanım izin belgesi bulunması gerekir.
  3. İlgili firma ozonizasyon sistemiyle dezenfeksiyon gerçekleştirecekse, ozonlama yapılan cihazların CE kalite sertifikaları bulunmalıdır.
  4. İlgili firmanın İSO denetim belgeleri, marka tescilleri, OSGB sözleşmeleri, acil durum eylem planları, risk analizi raporları, GSM ruhsatı mutlaka bulunmalıdır.
  5. Su deposu temizliği yapacak personellerin mesleki yeterlilik belgeleri, hijyen belgeleri, portör muayene raporları, iş güvenliği belgeleri, yüksekte çalışabilir belgeleri, sigorta dökümleri eksiksiz bir şekilde hizmet alan kurum yetkilisine iletilmelidir.

Belirtilen belgeleri bulunmayan, korsan olarak hizmet vermeyen çalışan firmalar tespit edildiğinde mutlaka Sağlık Bakanlığının ilgili mercilerine konuyla ilgili şikayette bulunulmalıdır. Bu yeterlilik belgelerine hakim olmayan firmalardan alınacak hizmet neticesin de, faydadan çok zarar gelebilir.

Uygun kimyasal ürünlerinin yada geride kimyasal tık bırakmayacak tahkim edevatların kullanılmaması sebebiyle sağlık açısından risk yaratan bir çok problem ortaya çıkabilmektedir.

Ayrıca böyle merdiven altı firmalardan alınacak okul su deposu temizlik formlarının da hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır.

Hastane, eğitim kurumları, alışveriş merkezleri, konut, kurum ve kuruluşlarda yani kurulumu yapılan her deponun temizlik ve dezenfeksiyon süreci takip edilmelidir. Bu takip, temizlik ve dezenfeksiyon hizmetini veren kuruluşlarca takip edilmeli ve zamanı geldiğinde hatırlatmalar yapılmalıdır.

Su deposu temizliği ve dezenfeksiyonu zorunluluğu, Sağlık Bakanlığının ilgili genelgelerince netleşmektedir. Bu nitelik 2007-67 genelgesinde karşımıza çıkmaktadır.

Sağlık Bakanlığı 2007-67 genelgesinin tümüne https://www.tekdezkurumsal.com/saglik-bakanligi-2007-67-genelgesi.pdf  linkinden ulaşım sağlayabilirsiniz.

Tekdez Kurumsal; Okul su deposu temizlik formu kesmek için gerekli belge ve sertifikasyon süreçlerinin tümüne hakim firmadır. Kuruluşumuz kimyasal dezenfeksiyon uygulaması yapabildiği gibi, Türkiye’ de ilk ve tek 2019 yılında ozonizasyon sistemini de dezenfeksiyon süreçlerine dahil etmeyi başarmıştır.

Tekdez Kurumsal; su deposu temizliği, dezenfeksiyon dahil süreçler hususunda sektörünün lider ve öncü kuruluşudur. Tekdez Kurumsal firmamızdan Okul su deposu temizlik formu nasıl kesilir hakkında detaylı bilgi alabilir ya da eğitim kurumunuzda temizliği yapılacak su deponuz için müsait olan gününüze uygun planlama oluşturabilirsiniz.