Telefon Yol Tarifi WhatsApp

Ortam Dezenfeksiyonu

Günlük yaşamımızın bir parçası olan mikroorganizmalar, temas ettiğimiz ya da etmediğimiz her yüzeyde bulunur. Havada ise bakteriler, mantarlar, virüsler bulunabilmektedir. Bu mikroorganizma ve virüslerin çoğu hastalık yapıcıdır ve sağlık açısından risk teşkil ederler. Bu hastalık temasla ya da soluyarak enfekte olunması şeklinde ilerler. Belirtilen mikroorganizmalar, spor, bakteriler ve virüslerin sayılarının azaltılması yada yok edilmesi için uygulanan işlemler bütününe Ortam dezenfeksiyonu denmektedir. Ortam dezenfeksiyonu hizmeti; zararlı mikroorganizmaların ve virüslerin obje ve havadan uzaklaştırılması yada nötrleştirilmesi için uygulanan dekontaminasyon işlemidir.

Ortam dezenfeksiyonu hizmeti mikroorganizma ve virüsleri yok etse de, uykuda olan spor ve bakterilere karşı ilk aşamada yetersiz kalabilmektedir. Bu sebeple ortam dezenfektesi hizmeti belirli periyotlarla tekrar ettirilmelidir. Ortam dezenfeksiyonu hizmeti sadece corona virüsü dezenfeksiyon hizmetinde değil, tüm bakteri ve mikroorganizmaların yok edilmesi için uygulanan bir işlemdir.

Örneğin gripten korunmak için veya diğer hastalık yapıcı bakterilerin yok edilmesi içinde düzenli olarak ortam dezenfeksiyonu hizmeti yaptırılmalıdır.

Grip de bir virüs çeşidinin etkilediği hastalıktır. Bu virüs influenza dır.Halsizlik, ateş, bulantı, burun akıntısı başlıca belirtileridir. Bulaşıcıdır ve viral yolla kontamine olur. Özellikle sonbahar ve kış aylarında yoğun olarak görülür ve ilerlemiş tedavi edilmeyen hastalıklar ölümle sonuçlanabilmektedir. Grip ve diğer hastalık yapıcı virüslerden korunma metotları arasında ortam dezenfeksiyonu ilk sıradadır.

Ozonla ortam dezenfeksiyonu (Çift etkili ofans yöntemiyle ozonlama);

Ozonla ortam dezenfeksiyonu hizmeti Avrupa’da yaygın olarak kullanılsa da, Türkiye’ de ilk ve tek Tekdez Kurumsal gurup şirketlerinde uygulanmaktadır. Ozonla ortam dezenfeksiyonu hizmetinde, çift etkili ofans yöntemi uygulanır. Çift etkili ofans yöntemiyle uygulama mekandaki tüm obje ve havayı kapsar yani ozonla ortam dezenfeksiyonu hizmeti obje ve havada etkilidir. Çift etkili ofans yönteminde tüm obje ve hava sanitasyonunuz %100 sağlanır. Obje dezenfeksiyonunda Ulv pülverizatörleri, hava sanitasyonun da ise ozon nötralizatörleri kullanılır.

Çift etkili ofans yöntemiyle ortam dezenfeksiyonu hizmetinde, mekana öncelikle Ulv pülverizatörleri ile ozonla + su karışımı dezenfektan uygulanır. Bu işlemde mekanda ki tüm objelere yakın mesafe vuruş yapılır ve %100 dezenfeksiyonu sağlanır. Daha sonra mekana belirli aralıklarla ozon nötralizatörleri kurulur. Ozon nötralizatörleri mekandaki havayı emerek temizler ve ozona çevirir. Ozonda kısa sürede aktif oksijene dönüştüğü için geride kimyasal atık kalmaz. Ozon nötralizatörleri kapalı mekana ortalama 40.000 mg bir ozon dezenfektan ağı oluşturur.

Çift etkili ofans yöntemiyle uygulanan bir ortam dezenfeksiyonu hizmeti, mekandaki tüm obje ve havada bulunan bakteri, spor, mikroorganizma, virüsleri  %100 yok eder.

Ortam dezenfeksiyonu uygulama alanları

 1. Çalışma ofisleri,
 2. Konutlarımız (apartman, villa, daire, ortak alanlar)
 3. Okul, dershane, ve tüm eğitim kurumlarında,
 4. Özel araç veya tüm toplu taşıma araçlarında,
 5. Ortak alışveriş merkezlerinde,
 6. Hastaneler ve diğer tüm sağlık kuruluşlarında,
 7. Huzur evlerinde,
 8. Otel, pansiyon gibi tüm konaklama alanlarında,
 9. Gıda üretimi tesislerinde,
 10. İş yerleri ve fabrikalarda ortam dezenfeksiyonu hizmeti belirli periyotlarla uygulanabilir.

Dezenfektan ürünün taşıması gereken özellikler

 1. Aktif oksijen bazlı olmalıdır,
 2. Hidrojen peroksit ya da ozon gurubu kullanılmalıdır,
 3. Yosunlaşma problemini önlemelidir,
 4. Geride kimyasal atık bırakmamalıdır,
 5. Non toksit olmalıdır,
 6. Mekanın ısı derecesi, ortam dezenfekte hizmetinin etki seviyesini düşürmemelidir,
 7. Alkol içermemeli ve havalandırma sonrası İnsan sağlığına zararlı olmamalıdır,
 8. Geniş etki ağına sahip olmalıdır,
 9. Reaksiyondan sonra aktif oksijene ya da suya dönüşmelidir,
 10. Objelerdeki mikroorganizma, virüs ve patojenlere karşı etkili olmalıdır,
 11. Havadaki bakteri ve sporlara karşı etkili olmalıdır,
 12. Periyodik hizmet uygulamalarına elverişli olmalıdır,
 13. Uygulama sonrası koku bırakmamalıdır(Ozon hariç)
 14. Uygulama sonrası uzun vadede kalıcı olmalıdır,

 

Hidrojen peroksit; H202 olarak belirtilen bu elementin çok yaygın bir kullanım ağı bulunmaktadır. Soluk ve mavi renkte olsa da, suyla çözünür halde renksiz bir yapıya sahiptir.  Hidrojen peroksit, güçsüz asit gurubunda da değerlendirilmektedir. 

Kötü koku giderilmesinde, kağıtları beyazlatmak için, arıtma sanayisinde, her türlü dezenfeksiyon faaliyetlerinde, tuvalet veya banyo gibi yoğun kirlilik oluşturan alanlarda, küf ve sabun lekelerinin yok edilmesinde, mikroorganizma ve hastalık yapıcı virüslerin yok edilmesinde kullanılmaktadır.

Ozon; güneşin yaydığı ultraviyole ışınlarının oksijenle birleştiklerinde doğal olarak oluşan üç atomlu halidir. Doğal bir bileşik olan ozon, bizleri UV ışınlarına karşı koruyan ozon tabakasını oluşturur yani radyasyon etkisine karşı canlıları korur. Bir fırtına yada yağmur sonrası kokladığımız bahar kokusu yada ferahlık ozonun öz kokusudur.

Çok etkili dezenfekte etme özelliği sayesinde ozon, dünya genelinde içme suyu arıtma tesislerinde de sıklıkça kullanılır. En etkili koku giderici ve mikrop kırıcıdır. Havada kirlilik oluşturmaz, dünyada yaşamı mümkün kılmaktadır.

Suların arıtılması ve dezenfeksiyonunda, ortam havasının mikroorganizmalardan arındırılmasında, tat ve koku giderilmesinde, bakteri ve virüslerin dezenfeksiyonunda, sağlık için çeşitli tedavi yöntemlerinde, zor iyileşen yaralarda, dolaşım bozukluklarında, klima sistemlerinin sanitasyonunda, ameliyat hane sanitasyonlarında kullanılan en değerli ve etkili doğal dezenfektandır.

Temizleme ile dezenfeksiyon ve sanitasyon arasındaki farklar nelerdir

Günlük yaşamımızda temizlik hizmetleri ile dezenfekte işlemlerinin aynı olduğu düşünülür yada bu şekilde uygulamalar ile devam edilir. Bu çok yanlış bir kanıdır.

Temizlik esnasında yüzeylerdeki kir ve toz kırıntıları alınır. Bu işlemlerde çoğu zaman sabun, temizlik ürünleri ya da çamaşır suyu kullanılır. Bu işlemlerde mikroorganizmalar ve virüsler mutlak şekilde yok olmaz. Temizlik esnasında bu hastalık yapıcı virüs ve mikroorganizmalar ortamdan belirli seviyede uzaklaştırılır.

Dezenfeksiyon ve sanitasyonda ise mikropların sayısı belirli bir seviyeye indirgenir ve yok edilir. Düzenli olarak uygulandığında steril yaşam sahası oluşturulabilir. Ortam sanitize edilerek Covid-19, grip ve birçok hastalık yapıcı virüslerden korunabiliriz.

Hastalık ve enfeksiyon hastalıkları arttıkça, korunma yöntem ve metotları da fazlalaşmaktadır. Ortam dezenfeksiyonu hizmeti kapalı alanlara uygulanan bir işlemler bütünüdür. Açık havada uygulanması yeterli sonuçlara ulaşımı zorlaştırır.

Tekdez Kurumsal olarak ortam dezenfeksiyonu hizmetini hidrojen peroksit veya ozonla tüm müşterilerimize profesyonel metotlarla vermekteyiz.

Ortam dezenfeksiyonu hizmeti 2 farklı yöntemle yapılmaktadır. Bunlar;

 1. Kimyasal ürünle ortam dezenfeksiyonu (Hidrojen peroksit ile ortam dezenfeksiyonu)
 2. Ozonla ortam dezenfeksiyonu (Çift etkili ofans yöntemiyle ozonlama)

Kimyasal ürünlerle ortam dezenfeksiyonu ile ozonla ortam dezenfeksiyonu arasında birçok farklılık bulunmaktadır. Bu farklılıklar uygulanış metotlarından, hedef sonucuna kadar değişiklikler içerir.

Kimyasal ürünle ortam dezenfeksiyonu (Hidrojen peroksit ile ortam dezenfeksiyonu);

Hidrojen peroksit ile ortam dezenfeksiyonu işlemi adından da anlaşılacağı gibi kimyasal bir dezenfekte işlemidir. Bu hizmette hidrojen peroksit veya güçlendirilmiş hidrojen peroksit gurupları kullanılır. Hidrojen peroksit ile ortam dezenfeksiyonu kapalı alanlara uygulanır. Hidrojen peroksit kimyasal guruba girdiği için, işlemler sonrası iyi bir havalandırma gereklidir. Geride kimyasal atık bırakma durumları yaşatabilir. Objelerdeki virüs, patojen, mantar ve mikroorganizmalara karşı %75 etkilidir. Hava sanitasyonu gerçekleştirmez yani havadaki virüs ve bakterileri yok etmez.

Kimyasal ürünlerle ortam dezenfeksiyonu Ulv pülverizatörleriyle uygulanır. Bu işlemlerde pülverizatör uç meme boyutunun 25 mm olmasına dikkat edilmelidir. Uygulama esnasında ortamda çalışan yada yaşayan hayvan – insan bulunamaz.

Kimyasal dezenfeksiyon ve ozon dezenfeksiyon arasındaki farklar nelerdir

 1. Kimyasal ürünle uygulanan ortam dezenfeksiyonu sonrası geride kimyasal atık kalabilir. Bu oran yaklaşık %20 olarak değerlendirilmelidir. Ozonla ortam dezenfeksiyonu hizmetinde ise geride kimyasal bir atık kalmaz. Bu oran %0 olarak değerlendirilir. Bunun sebebi ozon hiçbir kimyasal guruba dahil değildir. Ozon doğal bir dezenfektandır ve kimyasal ürünlere göre binlerce kat etkilidir.
 2. Kimyasal ürünlerle yapılan ortam dezenfeksiyonu işleminde sadece ortamdaki objeler etki görür ve kontaminasyon sıfırlanır. Çift etkili ofans yöntemiyle ortam dezenfektesi hizmetinde ise mekandaki tüm objeler ve hava sanitasyonu gerçekleştirilir. Ozonla ortam dezenfeksiyonu hizmeti daha net bir başarı oranına sahiptir.
 3. Kimyasal ürünlerle uygulanan ortam dezenfeksiyonu hizmetinden sonra alerjik reaksiyonlar yada nefes alıp vermede zorlanmalar yaşanabilir. Bu sebeple uygulama ortamının işlem sonunda ortalama 1 saat havalandırılması önerilir. Ozonla ortam dezenfeksiyonu hizmetinden sonra ise uygulama alanının 5 dakika havalandırılması yeterlidir. Uygulama sonrası ozon kısa sürede aktif oksijene dönüşeceği için sadece mekandaki oksijen miktarı yükseltilmiş olur.
 4. Kimyasal dezenfeksiyon işlemiyle püskürtülen kimyasal guruplar havada ortalama 3 dakika kalabilir ve sonrasında zemine çöker. Ozonla nötralizasyonda ise uygulanan ozon tüm mekandaki havayı sarar ve bir koruyucu tabaka örer. Havada kalma ve etki bakımından kimyasal guruba göre 200 kat fazladır.
 5. Hidrojen peroksitle ortam dezenfeksiyonu hizmeti hassas alan veya bölgeler uygulanmaz zarar verebilir. Örneğin bir server odası yada gıda (ortada gıda ürünü bulunmamalıdır) sahası. Ozonla ortam dezenfeksiyonu hizmetinde ise böyle bir risk bulunmaz. Zarar verici ya da yıkıcı bir özelliği bulunmadığı için ozon, tüm mekan ve alanlarda gönül rahatlılığı ile kullanılır. Ozon kullanım aşamasında risk teşkil etmemesi açısından açık gıdaların üzeri kapatılabilir.
 6. Kimyasal ve ozon arasındaki en önemli fark birinin sadece objeleri dezenfeksiyon ediyor olması, diğerinin ise obje ve hava dezenfeksiyonunu birlikte götürebilmesidir. Dezenfekte başarısı da ozonlama işleminde bir hayli yüksektir.
 7. Kimyasal ürünle ortam dezenfeksiyonu hizmeti ozonlama yöntemine göre fiyat olarak daha uygundur. Bunun sebebini etki alanı, etki gücü ve kullanılan ekipmanların kalifikasyonu olarak açıklayabiliriz.
 8. Kimyasal ürünle ortam dezenfeksiyonu hizmeti, ozonla ortam dezenfeksiyonu hizmetine göre daha kısa sürede tamamlanır.
 9. Metal iş alanı, çöp toplama alanları, tekstil dokuma alanları gibi çok tozlu mekanlarda kimyasal ortam dezenfeksiyonu önerilirken, ozon dezenfeksiyonu hizmetini önermemekteyiz. Bunun sebebi ozon dezenfekte hizmeti daha çok toz bulunmayan ve temiz bölgelerde daha iyi sonuçlar verebilmesidir.
 10. Hidrojen peroksit renksiz ve kokusuzdur. Suda çözünebilir. Mikroorganizmaların yok edilmesi için obje temas yoluyla dezenfeksiyon gerçekleştirir.Biyosidal guruba dahildir. Ozon çok kuvvetli bir dezenfekte etme yeteneğine sahiptir. Doğada bulunduğu için doğal bir dezenfektandır ve biyosidal guruba girmez. Kısa sürede aktif oksijene dönüşür. Temizlik ve ferahlık kokusuna sahiptir bu koku uzun vadeli kalıcı değildir.

Ozonla ortam dezenfeksiyonu nasıl yapılır?

Ozonla ortam dezenfeksiyonunda pülverizatörler, jeneratörler ve nötralizatörler kullanılmaktadır. Saf su ozon jeneratörleri ile kaynatılarak dezenfektan haline getirilir. Dezenfektan haline gelen su Ulv pülverizatörleri ile tüm objelere 25 mm püskürtülür. Ozon jeneratörlerinin buradaki amacı ozon üretmek ve saf suyu bir dezenfektan haline gelmesini sağlamaktır.

Sonrasında mekana ozon nötralizatörleri kurularak mekan havası temizlenir. Ozon nötralizatörleri bir emiş bir püskürtme bölümüne sahip sanayi tip cihazlardır. Kirli hava ozon nötralizatörünün emiş bölümünden çekilerek temizlenir ve ozon haline getirilir. Püskürtme alanından da mekana temiz ozon gazı salınır. Böylelikle obje ve havada bulunan tüm mikroorganizma ve virüsler yok edilir.

Tekdez Kurumsal ortam dezenfeksiyonu hizmetlerinden yararlanmak için, müşteri temsilcinizden randevu talep edebilirsiniz.

 

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR!

Ortam dezenfektesi, covid-19 pandemi sonrası uygulanmaya başlanmamıştır. Ortam dezenfekte hizmeti corona virüs salgınından öncede grip ve hastalık yapıcı mikroorganizmaların yok edilmesi için yaygın olarak başvurulan bir yöntemdir. Eğitim kurumları, oteller ve alışveriş merkezleri sürekli dezenfekte edilen alanlardan sadece bir kaçıdır. Ortam dezenfeksiyonu hizmetiyle hastalıklardan korunup, yaşam standartlarınızı yükseltebilirsiniz.

Ozonla dezenfekte hizmeti talep ettiğiniz kurumdan yetki belgeleri ve sertifikalarını mutlaka kontrol etmelisiniz. Özellikle pandemi sonrası verdiğimiz hizmetin kopya muadilinin tanıtım olarak aktarıldığına rastlamaktayız. Kalibresi düşük ve yetersiz cihazlarla ortam dezenfeksiyonu hizmeti yapılamaz. Türkiye’ de ilk ve tek ozonla ortam dezenfeksiyonu talep edebileceğiniz kuruluş, Tekdez Kurumsal’dır.

Özellikle pandemi sonrası bir çok yetkisiz ve merdiven altı firmaların ortam dezenfekte yapma çabasına birlikte şahit olduk. Ortam dezenfekte hizmeti yetki ve kalite sertifikaları eksiksiz, profesyonel kuruluşlarca yapılmalıdır.

Muadil kopya firmaların söylemiyle; Ortam dezenfektesi sonrası korona bir daha buraya gelmez, gümüşle veya iyonla güçlendiriyoruz, 3 ay, 5 ay koruyuculuğu var, temizlik yapmanıza bile gerek yok gibi yalan ve yanlış bilgi aktarımlarına asla itibar edilmemelidir.

Bu bilgiler yanlış olmakla birlikte, insan sağlığını risk altında bırakabilecek birçok sağlık problemleriyle sizleri karşı karşıya bırakabilir. Ortam dezenfektesi mekandaki virüs ve mikroorganizmaları yok ederek, sağlık riskinizi ortadan kaldırır. Buna karşılık 3 ya da 5 ay gibi koruyuculuğu bulunmaz. Belirli periyotlarla ortam dezenfekte hizmeti tekrar ettirilmelidir. Hizmet sonrası asla kendi içinizde yaptığınız temizliğiniz aksatılmamalıdır. Ortam dezenfeksiyonu koruyuculuk anlamında sadece bir maddedir. Temizlik, maske ve mesafe her türlü virüsten korunmak için bütün olarak değerlendirilir.

Ortam dezenfektesini, bir çalışma ortamında insanlar meşgulken ya da mekandayken uygulayan firmaları görmekteyiz. Bu firmaları Sağlık Bakanlığı ihbar hatlarına şikayet ediniz. Bu çok yanlış bir uygulamadır. Hizmet verilecek mekanda insan ya da hayvan hiçbir canlı bulunamaz. Yeterli havalandırma işleminden sonra mekan kullanıma açılmalıdır.

Tekdez Kurumsal Akredite ortam dezenfeksiyonu hizmet standartları

Firma  sertifikalarımız;

 1. Faaliyet raporu (temizlik ve dezenfeksiyon ve sanitasyon alanlarında),
 2. GSM ruhsatı,(Dezenfeksiyon ve sanitasyon)
 3. Türkak akredite İSO belgesi,(9001)
 4. Marka tescilleri, (Verilen tüm hizmetlerin)
 5. Sağlık Bakanlığı Biyosidal uygulama yetki belgesi, (Kimyasal ürünle ortam dezenfeksiyonlarında)
 6. Ekipman CE sertifikaları, (Ozon jeneratör ve nötralizatörleri)
 7. Acil durum eylem planları,(İş güvenliği)
 8. OSGB iş güvenliği sözleşmeleri, (İş güvenliği)
 9. OSGB iş yeri hekimi sözleşmeleri, (İş güvenliği ve portör muayene)
 10. Risk analiz raporları. (İş güvenliği)

Personel sertifikalarımız;

 1. Mesleki yeterlilik belgesi, (Ömür boyu hak kazanım sertifika)
 2. Hijyen belgesi, (Ömür boyu hak kazanım sertifika)
 3. Portör muayene raporları, (Senelik düzenli raporlama)
 4. Yüksekte çalışabilir sertifikası, (Ömür boyu hak kazanım sertifika)
 5. İş güvenliği sertifikası, (Senelik düzenli eğitim ve sertifikasyonu)
 6. Havuz operatörü sertifikası, (Ömür boyu hak kazanım sertifika)

Ortam dezenfeksiyonu; işinin ehli, profesyonel ekiplere sahip, tüm yetki ve kalite belgeleri eksiksiz kurumlarca yapılması gereken bir hizmettir.

Kimyasal ürünle ya da ozonla ortam dezenfeksiyonu hizmetlerimizde son teknoloji ürün gurupları kullanılıp, değerli müşterilerimize profesyonel çözümler sunmaktayız.

Tekdez Kurumsal; ortam dezenfeksiyonu dahil, tüm dezenfekte ve sanitasyon süreçlerinde sektörüne öncülük ederek, doğru bilgi ve hizmet anlayışını yerinde uygulamalar ile tatbik etmektedir. Böylelikle siz değerli müşterilerimize profesyonel çözümler sunmanın haklı gururunu taşıyoruz.

Ortam dezenfeksiyonu hizmetinden yararlanmak için Tekdez Kurumsal müşteri temsilcinizle randevu oluşturabilir, ya da metot ve yöntemler hakkında detaylı bilgi talep edebilirsiniz.