Telefon Yol Tarifi WhatsApp

 

Boyler Sıcak Su Kazanı Temizleme

Boyler sıcak su kazanları isminden de anlaşılacağı gibi sıcak suyu oluşturan ve muhafaza eden su depolarıdır.

Toplu yaşam alanlarında veya toplu faaliyet içerisinde bulunulan yerlerde bireysel sıcak su üretimi oldukça zor ve ekonomik olarak masraflıdır. Hastane, alışveriş merkezleri, plazalar, fabrika, otel gibi sıcak su tüketiminin yoğun olduğu yerlerde merkezi sıcak su üretimi sistemleri kurulmaktadır.

Böylelikle insan gücünden ve yakıttan tasarruf sağlanmaktadır. Sıcak suyu kullanım ve tüketime hazırlayan cihazlara boyler denmektedir.

Tekdez Kurumsal olarak Boyler temizliği hizmetlerinde profesyonel çözümler sunmaktayız. Boyler kazan temizliği her 6 ayda bir ve devamında periyodik olarak yaptırılmalıdır. Boyler sıcak su kazanı temizliği; uzman, yetkili kuruluşlarca yapılması gereken bir temizlik ve dezenfeksiyon hizmetler bütünüdür.

Legionella dekontaminasyon yöntemleri

 1. Boyler sıcak su kazanlarının temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi
 2. Biyolojik kirliliğe ulaşan su tesisat hatlarının temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi
 3. Yüksek ısıtma sıcaklık uygulaması şok ısıtma

Boyler sıcak su kazanlarının temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi: Legionella bakterisiyle mücadele etmenin başlıca şartı düzenli olarak boyler kazan temizlik ve dezenfeksiyonunun yaptırılmasıdır. Boyler temizliği sonrası doğru bir şekilde dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirilmelidir. Eğer legionella su taşıma boru hatlarına da yerleşmişse, boyler temizliği ile birlikte su tesisatı da temizlenip dezenfekte edilmelidir.

Boyler dezenfeksiyonunda iki çeşit yöntem kullanılmaktadır.

Ozonizasyon yöntemi; güçlü bir doğal dezenfektan olan ozonla sanitasyonu kapsar. Ozon mikroorganizmaların enzim aktivitesini bozar ve bu şekilde hastalık yapıcılara etki eder. Tek başına etki orarı %70 iken, klorla birlikte kullanımlarda bu oran %99 seviyelerine ulaşmaktadır. Doğru ve mantık bir dezenfeksiyon sistemidir. Kullanılan ekipman ve iş gücü olarak yüksek maliyet gerektirebilir. Uygulanış olarak saf ve nötralize edilmiş ozon kullanılır. Minimum 2000 mg lık ozon jeneratörleri ve 10000 mg’lık ozon nötralizetörleri yüksek başarı için tercih edilmelidir.

Hidrojen peroksit uygulaması; Hidrojen peroksitle dezenfeksiyon süreçlerini kapsar. Uygulanış ve yöntem olarak ozona göre daha az maliyetlidir. Bunun yanında legionella mücadelesinde hidrojen peroksit uygulamasının tek başına etki oranı sınırlıdır.

Etkisini yükseltmek için gümüşle stabilize edilerek kullanılması daha doğrudur. Hidrojen peroksitin dekontaminasyon amaçlı kullanımı  şu şekilde yapılır.

Stabilize edilmiş Hidrojen Peroksit (H2O2) % 1-3 lük konsantrasyonda (1000-3000 ppm) olarak sıcak su boyler içerisine Ulv pülverizatörleri ile basılır.

Daha sonra 150 bar basınçlı su ile boyler kazanın içi yıkanır ve kirli su, atık su sistemine deşarj edilir.

Biyolojik kirliliğe ulaşan su tesisat hatlarının temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi: Boylerde üreyen legionella, tüketim sahasına gelene kadar su taşıma boru hatlarından geçer ve bu hatlara da temas edip biyolojik kirlenmeye sebebiyet verir. Bu sebeple su tesisatı temizliği ve dezenfektesi, boyler temizliğinden sonra yaptırılması gereken bir işlemdir.

Bu uygulamada klor, ozon yada güçlendirilmiş hidrojen peroksit gurupları kullanılır.

Yüksek ısıtma sıcaklık uygulaması şok ısıtma:Boyler sıcaklığının aniden (>88°C) ve üzerine çıkartılması işlemidir. Bu sıcaklık literatürde legionella bakterisinin yaşama sınırının üzerindedir. Bu uygulama tüm legionella yerleşimlerinde %30 başarı sağlar. Mutlaka boyler temizliği ve su tesisatı temizlik dezenfeksiyonundan sonra uygulanması gerekir.

Boyler kireç temizleme ya da boyler kireci nasıl temizlenir gibi sorularla sıkça karşılaşmaktayız. Bu sorunun cevabı düzenli periyodik olarak boyler temizliğinin yapılmasıyla ilgilidir. Kireçlenme periyodik olarak temizliği yapılmayan boylerlerde rastlanılmaktadır. Düzenli temizlikte bu kireç problemi ortadan kalkar. Boyler ısınmaması problemi de, kazan içindeki kirlilikten yada kireçlenmeden sebep oluşmaktadır. Boyler kazan temizliği düzenli olarak yapılmadığında ısınma problemleri yaşanılabilir.

 

Boyler temizliği nasıl yapılır?

 1. Hizmet planlaması yapılan tarihte boyler içerisindeki su müşteri tarafından boşaltılıp, kapağı yine müşteri tarafından açılır. Sorumluluk müşteri uhdesinde olması şartıyla teknik personelinizin denetiminde boyler kapağı ekiplerimiz tarafından açılıp iş bitiminde tekrar kapatılabilir.
 2. Boyler sıcak su kazanı dibinde biriken çamur, balçık, kum ve kirlilik tank dışarısına tahliye edilir.
 3. Boylerin içi 150 bar basınçlı kompresörler ile yıkanır ve geride kalan kirli su dışarı tahliye edilir.
 4. Boylerin içi Sağlık Bakanlığı onaylı ürünler ile yada ozonla dezenfekte edilir. Bu işlemde Ulv pülverizatörleri kullanılır.
 5. Dezenfekte işleminden sonra belirli bir süre beklenilip, boyler kazan içi tekrar yıkanarak durulama işlemi gerçekleştirilir
 6. 1 adet boyler temizlik süresi 3-5 saat aralığında sürebilir. İşlemler sonrasında boyler çalışan aksamları kontrol edilip, sağlıklı kullanıma sunulur.
 7. Dikkat edilmesi gereken bir konuda boyler anot çubuğu değişimidir. Anot çubuğunun temizlik ve dezenfeksiyon hizmetlerinde değiştirilmesine gerek bulunmaz. Bu işlem yapılacaksa bile boyler markasının yetkili servislerince uygulanmalıdır. Anot çubuğu değişimi temizlik ve dezenfeksiyon süreci içerisinde değil, teknik bakım içerisinde değerlendirilmelidir. Bu sebeple kuruluşumuz dahil yetkili servis dışında anot çubuğu değişimi yaptırmayınız.

Boyler çeşitleri

Boylerler kullanım alanı olarak çok geniş bir yelpazeye sahiptir. Yüksek tüketimde sıcak su ihtiyacını karşılamak ve tasarruf elde etmek için kurulumu sağlanır. Boyler çeşitleri;

 1. Gömlekli boyler sıcak su kazanı
 2. Serpantinli boyler sıcak su kazanı

Gömlekli boyler diğer bir ismiyle çift cidarlı boylerler iç içe geçirilen 2 adet silindirden oluşur. Genel kullanım alanları binalar ve konutlardır. Isıtıcısı yoğunlukla kalorifer kazanlarıdır. Gömlekli çift cidarlı boyler çeşitleri sabit aynalı, sökülen bombe aynalı ve boyunlu’ dur. Çok yüksek sıcaklık üretimi taleplerinde değerlendirilmez. Yüksek sıcaklık veya basınçlı kullanımlarda iç cidarda çökmeler oluşabilir.

Serpantinli boylerler çelik veya bakır borulu, sac silindirden oluşmaktadır. Sökülebilir boyunlu aynalı ve boyunlu olarak iki çeşidi bulunur. Dikey veya yatay olarak üretim ve kurulumu yapılabilir. Tüketimde tek ve çift serpantinli boyler olarak hizmet vermektedir.

Tek serpantinli boyler; tek bir ısı kaynağından beslenip, ihtiyaç duyduğu ısı enerjisini sağlar. Ekonomik ve kullanışlıdır. Sıcak suyu steril olarak muhafaza edebilir.10 litreden, 10 m³ e kadar hacimlerle üretilir. İçinde alt ve üst olarak iki serpantin mevcuttur. Boyler alımlarında kullanılacak yerin ve ihtiyaç duyulan sıcak su tonajının doğru hesaplanması gerekir. Örneğin 5 katlı bir butik otelde tüm sıcak su tüketimi için 100 litrelik boyler yetersiz kalacaktır. Burada minimum 1 m³ lük sıcak su kazanları tercih edilmelidir.

 

Boyler sıcak su kazanları kirlilik sebepleri

 1. 6 aylık periyodik temizlik ve dezenfekte hizmeti ihmal edilmesi,
 2. Boylerde ani sıcaklık değişimleri yapılması,
 3. İlk kurulumda, kullanıma sunulmadan önce,
 4. Besleme suyunun kirli boylere gelmesi,
 5. Boyler içi veya boru hatlarında olası tamir işlemleri,
 6. Boylerin biyolojik olarak kirlenmesi ve bakteri üretmesi durumunda.Boyler kazan temizliği ihmal edildiğinde, muhafaza edilen sıcak suda insan sağlığını çok ciddi boyutlarda risk altında bırakabilecek legionella bakterisi ürer. Koliform ve ekoli değerleri boyler içinde sabit kalıp üreme gerçekleştirmez. 

Boylerde üreyen Legionella pneumophila nedir ve insan sağlığına nasıl tahribat verir

Lejyoner hastalığı, Legionella pneumophila bakterilerinin sebep olduğu bir sağlık problemidir. Hastalık alt solunum yolu enfeksiyonu ile başlayıp, tedavi edilmediğinde ölümle sonuçlanabilmektedir. Zatürre hastalığının başlıca sebeplerinden biridir. Legionella sıcak su boylerlerine oradan da su taşıma boru hatlarına yerleşip rahatlıkla üreme yapabilir. Bakterili suyu tüketim veya kullanımla bulaşma gerçekleştirir. Legionella bulaşan bir insanda kısa sürede akciğer enfeksiyonları görülmeye başlayıp, zatürre ile sonuçlanabilir.

Lejyoner hastalığının bulguları; yüksek ateş, baş ağrısı, üşüme, titreme, kas ağrıları, kuru öksürük, ishal, bulantı, kusma, karaciğer enzimlerinde yükselme olarak karşımıza çıkmaktadır.

Boyler sıcak su kazanlarında legionella nasıl ürer?

Legionella bakterisi, temizliği ve dezenfeksiyonu periyodik olarak yapılmayan sıcak su kazanlarında rahatlıkla ürer. Üreme sonrası su tesisat boru hattına da yerleşip, üremeye burada da devam eder. Bu sebeple boyler temizliği asla ihmal edilmemelidir.

Legionella üremesinin diğer bir sebebi de boyler sıcaklığında ani değişiklikler yapılması ya da boyler sıcaklığının 60 C ve altında seyretmesidir. Örnek olarak boyler sıcaklığı standart 50 C ‘de kullanılıyorsa legionella üremesine alt yapı oluşmuş demektir. Yada boyler sıcaklığında ani değişiklikler yani 40 c’den, 60 C’ ye birden alınıyorsa yine legionella üremesi gerçekleşebilir. Sıcaklık sabit tutulmalı ve düzenli olarak boyler kazan temizliği yaptırılmalıdır.

Tekdez Kurumsal, boyler temizliği yapan firmalar içerisinde sektörüne öncülük eder. Yenilikçi ve profesyonel anlayışımızla boyler kazan temizliği ve legionella dekontaminasyonu gerçekleştirmekteyiz.

 

Tekdez Kurumsal Akredite boyler temizliği hizmet standartları

Profesyonellerimizle boyler temizliği ve boyler sıcak su tankı dezenfeksiyonu hizmetini, günümüz teknolojilerine uygun ekipmanlarla vermekteyiz. “150 Bar basınçlı su kompresörleri, ozon üretim jeneratörleri, Ulv pülverizatörler, ozon nötralizatörleri.”

Düzenli olarak çalışmalarını yürüttüğümüz AR-GE araştırma geliştirme faaliyetlerimizle, en profesyonel boyler tank temizliği metodun belirlenmesi ve sunulması yönünde kalitemizi yükseltmekteyiz.

Kullandığımız tüm kimyasallar Sağlık Bakanlığı onaylı olup, ekipmanlarımız ise CE belgelerine sahiptir.Kimyasal ürün talep edilmemesi durumunda ozonlama yöntemini de kullanabilmekteyiz.

Tekdez Kurumsal personellerimiz düzenli eğitimlerden geçip, verdikleri hizmetlerde profesyonelleşene kadar sahada boyler temizleme hizmet vermemektedir.

Boyler sıcak su tankı temizliği ve dezenfeksiyonunda kullanılan tüm cihazlarımız verilen hizmet sonrası detaylı sanitasyonun yapılmasıyla bir sonraki müşteri grubunun sağlıklı hizmet alım teminatını oluşturmaktayız.

Tekdez Kurumsal personellerimiz düzenli olarak detaylı sağlık tetkiklerinden geçmektedir. Herhangi bir bulaşıcı ya da kalıtsal rahatsızlıklarının olmadığı raporlanmaktadır.

Tekdez Kurumsal firma sertifikalarımız;

 1. Faaliyet raporu (temizlik, dezenfeksiyon ve sanitasyon),
 2. GSM ruhsatı (temizlik, dezenfeksiyon ve sanitasyon),
 3. Türkak akredite İSO belgesi(Denetim faaliyetleri),
 4. Marka tescilleri (Muadil ve kopya hizmetlere karşı koruma),
 5. Sağlık Bakanlığı Biyosidal uygulama yetki belgesi,(Kimyasal ürünlerle dezenfeksiyon hizmetlerinde akredite belgesi)
 6. Ekipman CE sertifikaları,
 7. Acil durum eylem planları (Güvenlik)
 8. OSGB iş güvenliği sözleşmeleri,
 9. OSGB iş yeri hekimi sözleşmeleri,
 10. Risk analizi raporları.

Tekdez Kurumsal Personel sertifikalarımız;

 1. Mesleki yeterlilik belgesi (Kalifikasyon yeterlilik),
 2. Hijyen belgesi (Kalifikasyon yeterlilik),
 3. Portör muayene raporları (Zorunlu belgelendirme),
 4. Yüksekte çalışabilir sertifikası(Kalifikasyon yeterlilik),
 5. İş güvenliği sertifikası(Zorunlu belgelendirme),
 6. Havuz operatörü sertifikası(Kalifikasyon yeterlilik),

Türkiye 81 ilinde Boyler temizliği hizmetlerini değerli müşterilerimize profesyonel metotlarla vermekteyiz.

Temsilcinizden boyler sıcak su kazanı temizliği talebinde bulunabilir yada boyler temizliği nasıl yapılır hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Tekdez Kurumsal boyler temizliği talepleriniz için lütfen konusunda uzman müşteri temsilcilerinizle iletişime geçerek, randevu talep ediniz.