Telefon Yol Tarifi WhatsApp

Su Deposu Yalıtım & İzolasyon

Su deposu izolasyonu ve su deposu yalıtımı; su kaçağını önlemek için yapılan işlemler bütünüdür. Bunun yanında su deposu izolasyonu depodaki mevcut muhafaza edilen suyun, steril olarak saklanması içinde uygulanır.

Su deposu izolasyonu yalıtım yöntem ve metotları, depo türüne farklılıklar göstermektedir. İzolasyon yapılabilen depolar olduğu gibi izolasyon uygulamasının yapılmadığı su deposu çeşitleri bulunmaktadır.

Çeşitlerine göre su depoları;

 1. Sac su depoları,
 2. Galvaniz su depoları,
 3. Paslanmaz çelik su depoları,
 4. Plastik su depoları,
 5. Polietilen su depoları,
 6. Fiber su depoları,
 7. Beton su depoları,
 8. Fayans su depoları,

Polietilen ve fiber su depoları, plastik depo çeşitliliği içindedir. Sac, galvaniz ve çelik su depoları da metal alaşım su deposu içinde değerlendirilir. Fayans su depoları, beton nitelik içerisindedir.

Su depolarına uygulanan izolasyon metotları;

 1. Epoksi izolasyon,
 2. Sürme izolasyon,
 3. Pvc membran kaplama izolasyon.

Epoksi izolasyon; sac, çelik ve galvaniz su depolarına uygulanmaktadır.

Sürme bazlı izolasyon beton su depolarına uygulanır.

Pvc membran kaplama izolasyon; Beton ve fayans su depolarına uygulanan yalıtım yöntemleri arasındadır.

Su deposu izolasyon alanı nasıl hesaplanır (m²) “Su deposu m² hesabı”

Su deposu izolasyonu yani yalıtım yapılacak m² alanının hesaplanması gereklidir. Su deposu izolasyonu tavan hariç ve tavan dahil olarak hesaplanmaktadır. Müşterinin talebine ya da yapılacak işin yöntemine göre tavan dahil ve hariç hesaplama yapılır. 

Su deposu izolasyon alanı hesaplama formülü şu şekildedir.

Tavan hariç izolasyon alanı (m²)hesaplama formülü; En x Boy + 2x(en x yükseklik) + 2x(boy x yükseklik)= m²

Örnekle açıklamak gerekirse en: 3m, boy: 4m, yüksekliği 5m olan bir su deposunun tavan hariç (m²)’hesaplaması şu şekilde yapılır.

En x Boy—- “3 x 4=12“
2x(en x yükseklik)—-“2 x 3 x 5=30“
2x(boy x yükseklik)—-2 x 4 x 5=40
Tavan hariç m²= 12 + 30 + 40 = 82 m²’dir.

Tavan dahil izolasyon alanı (m²)hesaplama formülü; 2x(en x boy) + 2x(en x yükseklik) + 2x(boy x yükseklik)= m²’dir.

Örnekle açıklamak gerekirse en: 3m, boy: 4m, yüksekliği: 5m olan bir su deposunun tavan dahil (m²)’hesaplaması şu şekilde yapılır.

2x(en x boy)—- “2 x3 x 4=24“
2x(en x yükseklik)—-“2 x 3 x 5=30“
2x(boy x yükseklik)—-2 x 4 x 5=40
Tavan dahil m²= 24 + 30 + 40 = 94 m²’dir.

Su deposu tamiri , izolasyon ve yalıtım süreçlerinden ayrı değerlendirilmelidir. Örneğin bir fayans su deposunda izolasyon işlemi olarak pvc membran kaplama yapılırken, tamir olarak fayansları değiştirme yada derzlerin güçlendirme çalışması yapılır.

Modüler çelik bir su deposu epoksi izolasyon yapılırken, modüler alanlarını yada depo içerisindeki gergi demirleri tamir edilebilir.

Kısaca su deposu tamiri ile su deposu izolasyonu birbirinden bağımsız ve farklılık içeren hizmetlerdir.

Sac su deposu epoksi izolasyonu nasıl yapılır?

 1. Su deposu temizlenip yüzeysel paslanma giderilir,
 2. Temizlik hizmetinden sonra metal alaşıma pas dan arındırılmak için raspalama hizmeti uygulanır.
 3. Raspalama işleminden sonra su deposu tekrar temizlenip, kurumaya alınır,
 4. Kuruma sonrası tekrar pas oluşumunu engellemek için, anti pas uygulaması yapılır,
 5. Anti pas uygulamasından sonra su deposu kurumaya alınır,
 6. Su deposu kuruduktan sonra birinci kat epoksi uygulaması yapılır ve depo tekrar kurumaya alınır,
 7. Kuruma sonrası su deposuna ikinci kat epoksi hizmeti uygulanır ve depo tekrar kurumaya alınır,
 8. Epoksinin tam kapattığı durumlarda uygulama sonlandırılır ya da üçüncü kat epoksi uygulaması yapılır,
 9. Tam kuruma sağlandıktan sonra su deposunun şamandıra ve benzer çalışma aksamları kontrol edilir,
 10. Herhangi bir problem oluşmaması durumunda su deposu bakteri ve patojenlere karşı Ulv sanitasyonu yapılarak sağlıklı kullanıma teslim edilir.

Su deposu izolasyon ihtiyacı nasıl belirlenir

 1. Depodan su kaçağı durumu tespit edildiğinde,
 2. Su deposu paslanmalarında,
 3. Su deposu korozyonlarında,
 4. Eski yalıtım malzemesinin eskimesi durumlarında,
 5. Depodaki suyu sağlıklı saklamak amacıyla,
 6. Yeni su deposu alımlarında kurulumdan önce,
 7. Su deposu yapısal güçlendirme faaliyetleri için,

Su deposundan kaynaklı bir su deposu kaçağı durumu tespit edildiğinde, su deposu izolasyonu hizmeti yapılmaktadır. Su kaçağını kesmek için beton depolarda pvc membran kaplama, metal alaşım su depolarında ise epoksi kaplama yalıtım yapılır. Beton su depolarına uygulanan sürme bazlı izolasyon, su kaçağını kesmede %60 başarı sağlaması sebebiyle kaçak sonlandırılması uygulamalarında önerilmemektedir. Pvc membran kaplama su deposu izolasyonu su kaçağını %100 kesmektedir. Plastik depolardaki su kaçağını kesmek için uygulanacak bir izolasyon yöntemi bulunmamaktadır.

Su deposu paslanma durumlarında da izolasyon hizmeti gerekmektedir. Sac, galvaniz ve çelik su depolar zamanla paslanarak işlevini yitirebilir. Burada önemli olan hizmetin gerekliliklerini yerine getirmesi için kaçak olmadan yani paslanma ilk tespit edildiğinde izolasyon yaptırılmasıdır.

Su kaçağı oluşan metal alaşım depolarda ilk olarak su kaçağı giderilmeli ve sonrasında epoksi izolasyon yapılmalıdır. Epoksi izolasyon su kaçağı olan depolara direk uygulanması gereken bir hizmet değildir. Paslanma iki şekilde olabilir. Bunlardan ilki yüzeysel paslanma, diğeri ise metale metastaz yapmış paslanmalardır. Yüzeysel paslar su deposu temizliği hizmetinde giderilmektedir. Metale metastaz yapmış paslanmalarda ise mutlaka epoksi izolasyon yapılmalıdır. Paslanmanın durumuna göre epoksi izolasyondan önce raspalama yani pas kazıma işlemi gerçekleştirilmektedir.

Su deposu korozyonlarında da izolasyon işlemi gereklidir. Korozyonu çeşitli niteliklerde değerlendirebiliriz. Örneğin beton depolardaki sıva aşınması da bir korozyon örneğidir. Asıl korozyon metal alaşım su depolarında meydana gelmektedir. Bunun sebebi metalin korozyona yatkınlığıdır. Çelik, galvaniz veya sac depo ayır etmeksizin her depo çeşidi zamanla korozyona uğrar. Çelik su deposu paslanmaz, korozyona uğramaz algısı çok yanlıştır. Çelik, doğada bileşik halde bulunur. Su deposu haline gelene kadar işlenir ve bir ürün halini alır yani doğadaki saf halinden uzaklaşır. Yeni alaşımına sürekli bozulma eğilimi gösterir. Suyla reaksiyona girerek ilk halini yani bileşik halini almaya çalışır. Buda korozyonu tetikler, oksitlenme oluşur ve paslanmayla devam eder. Metal alaşım su depolarının paslanması önlenemez fakat su deposu temizliği hizmetleriyle geciktirilir. Korozyon sonucu paslanan su deposu da mutlaka ilerlemeden epoksi izolasyon yapılması gerekir. Paslanma sadece depoda yarık, delik oluşumuna sebebiyet vermez. Muhafaza edilen suyun kalitesini de bozarak biyolojik ve fiziksel su kirlenmesine sebebiyet verir.

Eski yalıtım malzemesinin eskimesi, yıpranması, dökülmesi sonucunda da izolasyon ve yalıtım gerekli bir işlem haline gelir. Yalıtımı bozulan su deposu kısa sürede bakteri ve mikrop üretir. Suyu sağlıklı saklayamayacak duruma gelir. Bundan sonraki süreçte, su kaçağının oluşmasıdır. Yalıtımı bozulan bir pvc membran kaplama su deposunda, Pvc altına su alır ve şişer. Fayans su deposunda fayanslar dökülmeye başlar veya derz araları boşalır. Sürme izolasyon yapılmış depoda ise duvarlarda çatlaklar, dökülmeler başlar.

Depodaki suyu sağlıklı bir şekilde saklamak, muhafaza etmek içinde su deposu izolasyonu gerekli bir işlemdir. İzolasyonu yapılmamış bir su deposunda su kaçağı olma ihtimali kuvvetle muhtemel bir durumdur. Böyle depolarda su kaçağı olmasa bile depo niteliği gereği bakteri ve mikrop üretmeye başlayabilir. İzolasyon ve yalıtım hem su kaçağını sonlandırır, hem de suyu insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde muhafaza eder.

Yeni su deposu alımlarında kurulumdan öncede yalıtım hizmetleri yaptırılabilir.

Örneğin çelik bir su deposu, suyla buluşmadan önce epoksi izolasyon yaptırılırsa, paslanma ve korozyona uğramadan uzun yıllarca sağlıklı olarak kullanılabilir. Yeni su depolarında kurulumdan önce epoksi izolasyon yaptırılmasını, Tekdez Kurumsal olarak destekliyor ve tavsiye ediyoruz.

Su deposu yapısal güçlendirme faaliyetlerinde izolasyon gerekli bir hizmettir. Su kaçağı yapan bir su deposundan kaçak olarak tahliye olan suların nereye gideceği ya da yöneleceği bilinmez.

Özellikle zemin katlara kurulumu yapılan beton su depolarında oluşan su kaçakları, binanın temeline inebilir ve çürümelere yol açabilir. Böyle durumlarda hem izolasyon hem de poliüretan enjeksiyonla yapısal güçlendirme işlemleri gerekebilir.

Çelik su deposu epoksi izolasyonu nasıl yapılır?

 1. Modüler çelik su depolarında izolasyon işleminden önce modüler birleşim alanları detaylı temizlenir,
 2. Sonrasında su deposunun tüm iç yüzeyi temizlenip yüzeysel paslanma giderilir ve ilk dezenfeksiyon hizmeti tamamlanır. Bu işlemlerde minimum 150 bar basınçlı kompresörler kullanılmalıdır,
 3. Temizlik hizmetinden sonra modüler çelik su deposu pas dan arındırılmak için, raspalama hizmeti uygulanır ve kalan pas miktarı kontrol edilir. Raspalama modüler birleşim alanlarına ince şekilde atılmalıdır,
 4. Raspalama işleminden sonra su deposu temizlenerek kurumaya alınır ve tam kurumanın gerçekleşmesi beklenir,
 5. Tam kuruma işlemi sağlandıktan sonra tekrar pas oluşumunu engellemek için su deposuna anti pas uygulaması yapılır ve su deposu tekrar kurumaya alınır. Anti pas uygulaması paslanmanın derecesine göre bir ya da iki kat şeklinde uygulanabilir,
 6. Su deposu kuruduktan sonra ilk kat epoksi uygulaması yapılır ve depo tekrar kurumaya alınır,
 7. Kuruma sonrası su deposuna ikinci kat epoksi uygulaması yapılır ve modüler çelik su deposu tekrar kurumaya alınır. Kuruma epoksinin tam tutması ve kusmaması için çok önemlidir,
 8. Tam kuruma sonrası su deposunun çalışan aksamları kontrol edilir ve mikroorganizmalardan arındırmak için depoya pülverizatörler vasıtasıyla Ulv sanitasyonu uygulanır,
 9. İşlemler sonunda su deposu sağlıklı kullanıma teslim edilir.
 10. Bu kalibredeki su depolarında izolasyonun uzun süre zarar görmeden niteliğini koruması için temizlik ve dezenfeksiyon işlemi ihmal edilmemelidir,

 

Plastik su deposu izolasyonu nasıl yapılır?

Plastik su depoları kendi içlerinde polietilen, fiber olarak ayrılmaktadır. Plastik su depolarında korozyon meydana gelmez. Buna karşılık zamanla çatlayabilir ya da yarılabilir. Bazı firmalar plastik su deposu izolasyonu nu problemsiz yaptığını belirtse de, Tekdez Kurumsal olarak bu fikre katılmamaktayız. Plastik su deposu izolasyon olmaz, sadece yapıştırılabilir. Yapıştırılan her plastik gibi tutmama ya da kısa vadede tekrar yarılma riski kuvvetle muhtemeldir.

Örnekle açıklamak gerekirse, 20 m³’ lük bir plastik su deposunda çatlak olduğunu ve bu çatlaktan su kaçırdığını varsayalım. Bu deponun izolasyonu yani bize göre solüsyonla yapıştırılması hizmetini bir firmadan aldınız. Firmanın verdiği hizmetten sonra çatlak giderilmiş ve su kaçağı sonlanmış olsun. Bu su deposunda problem görünürde sonlanmış gibi olsa da, daha büyük tehlikelere kapı aralanmış demektir. Bu su deposu ansızın tekrar yarılabilir hatta suyun mukavemeti ile patlayabilir. Bu durumda şamandıra da suyu kesmeyeceği için şebekeden gelen suyu kesecek bir mekanizmada devre dışı kalmış demektir.

Bu ve benzer problemlerle karşılaşmamak için plastik su deposunda oluşabilen yarık veya çatlaklarda depoyu izolasyon yaptırmak yerine, su deposunu yenisiyle değiştirmenizi tavsiye ederiz. Plastik su deposu izolasyonu adında bir yöntem bulunmamaktadır. Plastik su deposu yapıştırması bunun için daha doğru bir tabir olduğu düşüncesindeyiz ve bunu da kuruluş olarak önermemekteyiz.

Beton su deposu Pvc membran kaplama izolasyon nasıl yapılır?

 1. Beton su deposu pvc membran kaplama hizmetinden önce detaylı olarak temizlenip, dezenfekte edilir,
 2. Temizlik ve dezenfekte hizmetinden sonra beton su deposu kurumaya alınır,
 3. Kuruma sağlandıktan sonra depoya havalandırma tertibatı kurulur. Bu kurulumla membran kaynatma işleminden doğan gaz bertaraf edilerek, sağlıklı çalışma alanı sağlanır,
 4. Su deposuna Pvc membran yığılır ve yanal duvarların izolasyonuna başlanır. Çıta lama işlemi ile pvc membran yanal duvarlara sabitlenir,
 5. Pvc membranlar boy, top modelinde üretildiği için, deponun içinde sabitlenerek birleşim noktaları kaynatılır. Kaynak işlemi elle yapılıp risk minimize edilir,
 6. Su deposunun zemin ve dört köşe yanal duvarları komple pvc membran ile kaplanır,
 7. Beton su deposu Pvc membran izolasyonundan sonra deponun çalışan aksamları kontrol edilir ve mikroorganizmalardan arındırmak için depoya pülverizatörler vasıtasıyla Ulv sanitasyonu uygulanır,
 8. İşlemler sonunda su deposu sağlıklı kullanıma teslim edilir.
 9. Pvc membran kaplama izolasyonun uzun süre zarar görmeden niteliğini koruması için temizlik ve dezenfeksiyon işlemi ihmal edilmemelidir.

Galvaniz su deposu epoksi izolasyonu nasıl yapılır?

 1. Su deposu temizlenip yüzeysel paslanma giderilir ve ilk dezenfeksiyon hizmeti tamamlanır,
 2. Temizlik hizmetinden sonra metal alaşıma pas dan arındırılmak için raspalama hizmeti uygulanır ve kalan pas miktarı kontrol edilir,
 3. Raspalama işleminden sonra su deposu temizlenerek kurumaya çekilir,
 4. Tam kuruma işlemi gerçekleştikten sonra tekrar pas oluşumunu engellemek için su deposuna anti pas uygulaması yapılır ve su deposu tekrar kurumaya alınır,
 5. Su deposu kuruması sağlandıktan sonra birinci kat epoksi uygulaması yapılır ve depo kurumaya alınır,
 6. Kuruma sonrası su deposuna ikinci kat epoksi uygulaması yapılır ve tekrar kurumaya alınır. Kuruma epoksinin tam tutması ve kusmaması için çok önemlidir,
 7. Tam kuruma sonrası su deposunun çalışan aksamları kontrol edilir ve bakteri, patojen, mantar ve virüslerden arındırmak için depoya Ulv sanitasyonu uygulanır,
 8. İşlemler sonunda su deposu sağlıklı kullanıma teslim edilir.

Beton su deposu sürme bazlı izolasyon nasıl yapılır?

 1. Beton su deposu sürme bazlı izolasyon hizmetinden önce detaylı olarak temizlenip, dezenfekte edilir,
 2. Temizlik ve dezenfekte hizmetinden sonra beton su deposu kurumaya alınır,
 3. Kuruma sonrası su deposunun zemin ve dört köşe yanal duvarlarına astar kat izolasyon uygulaması yapılır,
 4. Su deposu astar kat izolasyon sonrası tam kuruması için dinlenmeye bırakılır,
 5. Tam kuruma sonrası astar katın atıldığı yani zemin ve dört köşe yanal duvarlara birinci kat sürme bazlı yalıtım hizmeti uygulanır ve depo kurumaya alınır,
 6. Kuruma sonrası deponun zemin ve yanal duvarlarına ikinci yani son kat sürme bazlı yalıtım hizmeti uygulanır ve izolasyonun tutması için 10 gün kurumaya alınır. Kurutma işlemi sürme bazlı izolasyonda çok önemlidir. Katlar arası kurumadan yapılacak bir yalıtım, izolasyonun tutmaması ve kusmasına sebep olabilir,
 7. Beton su deposu sürme bazlı izolasyonundan sonra deponun çalışan aksamları kontrol edilir ve mikroorganizmalardan arındırmak için depoya pülverizatörler vasıtasıyla Ulv sanitasyonu uygulanır,
 8. İşlemler sonunda su deposu sağlıklı kullanıma teslim edilir.
 9. Beton su deposu sürme izolasyonun uzun süre zarar görmeden niteliğini koruması için temizlik ve dezenfeksiyon işlemi ihmal edilmemelidir.
 10. Beton depolara uygulanan sürme bazlı izolasyon daha çok suyun sağlıklı muhafaza edilmesi için uygulanır. Su deposu kaçağını kesmede, Pvc membran kaplama izolasyon kadar etkili değildir.

Fayans su deposu Pvc membran kaplama izolasyon nasıl yapılır?

 1. Fayans su deposu pvc membran kaplama hizmetinden önce detaylı olarak temizlenir,
 2. Temizlik ve dezenfekte hizmetinden sonra fayans su deposu kurumaya alınır,
 3. Kuruma sağlandıktan sonra fayans kaplama depoya salyangoz havalandırma tertibatı kurulur. Bu kurulumla membran kaynatma işleminden doğan gaz bertaraf edilerek, sağlıklı çalışma alanı sağlanır,
 4. Fayans su deposuna Pvc membran lojistiği sağlanır ve yanal duvarların izolasyonuna başlanır. Çıta lama işlemi ile pvc membran yanal duvarlara sabitlenir,
 5. Pvc membranlar boy, top modelinde üretildiği için, deponun içinde sabitlenerek birleşim noktaları kaynatılır. Kaynak işlemi elle yapılıp, pvc membranda olası su kaçıracak bir boşluğun oluşmaması sağlanır,
 6. Su deposunun zemin ve dört köşe yanal duvarları komple pvc membran ile kaplanır,
 7. Fayans su deposu Pvc membran izolasyonundan sonra deponun çalışan aksamları kontrol edilir ve mikroorganizmalardan arındırmak için depoya pülverizatörler vasıtasıyla Ulv sanitasyonu uygulanır. Ulv sanitasyonu ile patojen ve mikroorganizmalar yok edilir,
 8. İşlemler sonunda su deposu sağlıklı kullanıma teslim edilir.
 9. Fayans su deposu Pvc membran kaplama izolasyonun uzun süre zarar görmeden niteliğini koruması için temizlik ve dezenfeksiyon işlemi ihmal edilmemelidir.

Fayans su deposu sürme bazlı izolasyon nasıl yapılır?

Fayans su deposu sürme bazlı izolasyon işlemi aynı beton su deposu sürme bazlı izolasyon işlemi ile birebir uygulamayla yapılmaktadır.

Fayans su depolarına sürme bazlı izolasyon hizmetini Tekdez Kurumsal olarak önermemekteyiz. Bunun sebebi fayansın kaynak bir yapıda olması ve sürme izolasyonun bu kaygan yapıda tam tutunamayarak kusmasıdır.

Sürme bazlı yalıtımın fayans depoya entegre olması için fayansın kırcılaştırılması işlemi gerekmektedir. Bu hizmet izolasyona başlamadan uygulanır. Fayansa ara akrilik astar uygulaması yapılarak depo zemin ve yanal duvarları çakıllaştırılır.

Bu işlem bile sürme bazlı yalıtımın fayans entegresini %100 sağlamaz. Bu uygulama sonunda lokal kusmalar yaşanabilir. Bu sebeple sürme bazlı izolasyonun, fayans depolarda uygulanması metodunu önermemekteyiz.

Su Depolarının Dezavantajları

 1. Sac su depoları; Sac su depoları korozyona en yatkın olan depolardır. Çabuk paslanabilirler. Sac su depolarında paslanmayla yarıklar ya da delikler oluşabilir. Sac su deposunun paslanmasını geciktirmek için, su deposu temizliği asla ihmal edilmemelidir. Sac depoya epoksi izolasyon uygulaması paslanmadan önce veya sonra yapılabilir. Delik veya yarık oluşan bir sac su deposuna epoksi işlemi uygulanmaz. Delik oluşan bir sac su deposunda epoksi yalıtım için çok geç kalınmış demektir.
 2. Galvaniz su depoları; Galvaniz su depoları da aynı sac su depoları gibi paslanmaya ve korozyona yatkındır. Metal alaşım su depoları içerisinde kalite olarak düşük olan bir üretim yapısı bulunur. Paslanma ve korozyonu geciktirmek için su deposu düzenli temizlenmelidir. Galvaniz su deposuna epoksi izolasyon, paslanmadan önce veya sonra yapılabilir. Delinen veya yarık oluşan bir galvaniz su deposuna epoksi izolasyon uygulaması yapılamaz.
 3. Paslanmaz çelik su depoları; Paslanmaz çelik su depoları, metal alaşım su depoları içerisinde en kaliteli olanı ve uzun ömürlü kullanılabilen depo türüdür. Buna karşılık içlerinde ücret olarak en pahalı olanıdır. Paslanmaz çelik su depoları, korozyona uğramaz ya da paslanmaz algısı yanlıştır. Bu depolarda doğada bileşik olarak bulundukları için, tekrar bileşik durumuna dönmeye çalışırlar. Bu sebeple suyla reaksiyona girerek korozyona uğrarlar. Yeni alım ve kurulumlardan önce epoksi izolasyon uygulaması yapılmasında fayda bulunur. Paslanma sonrası da epoksi izolasyon yapılabilir. Genellikle modüler olarak tüketiciye sunulur. Modüler yerlerinde su kaçağı yapma durumu oluşabilmektedir. Böyle durumlarda epoksi izolasyona yönelmektense, deponun modüler yerleri söktürülüp, bağlantı alanları tekrar gözden geçirilmelidir.
 4. Plastik su depoları; Plastik su depoları yarılabilir veya çatlayabilir. En fazla 30 m³ olarak kurulumları yapılır. Yosunlanmaya elverişli depolardır. Temizlik ve dezenfeksiyon süreleri 3 aylık periyotlar halinde ilerletilmelidir. Ucuzdur fakat buna karşılık kalite olarak zayıf depolardır. Hiçbir izolasyon metot ve yöntemi plastik depolara uygulanmaz. Plastik bir su deposunda çatlak oluşursa yapılması gereken deponun yenisiyle değiştirilmesidir.
 5. Polietilen su depoları; Polietilen su depolarında yarık ve çatlak problemi oluşabilir. En yüksek kurulum tonajı 30 m³’dür. Ucuz fakat kalite olarak eksik depolardır. İzolasyon metotları polietilen bir depoda uygulanmaz. Tamir edilemez olduğu için yaşanılan bir aksaklıkta, yenisiyle değiştirilmelidir.
 6. Fiber su depoları; Yarık veya çatlak problemi çıkaran diğer bir depo türüdür. Ucuz fakat kalite yönünden düşük depolardır. Yosunlanma problemine açıktır. 3 aylık temizlik ve dezenfeksiyonu asla ihmal edilmemelidir. Maksimum kurulum tonajı 30 m³’dür. Diklemesine yada enlemesine üretim yapılabilir. İzolasyon metot ve yöntemlerine aynı plastik ve polietilen depolarda olduğu gibi kapalıdır. Problem anında izolasyon veya tamiri düşünülmeden yenisiyle değiştirilmelidir.
 7. Beton su depoları; Beton altı izolasyonun yapıldığı, üst izolasyonun ise eksik bırakıldığı depolardır. Sıva kaybı, yaşattığı problemler arasındadır. Bu sebeple mikroorganizma üremesi yapabilir. Su kaçağı oluşması da bir diğer problemidir.Yüksek tonajlı kurulumlar yapılabilir.6 aylık periyodik su deposu temizliği takibi aksatılmamalıdır. Beton su depolarına, pvc membran kaplama izolasyon yada sürme bazlı izolasyon yaptırılarak kullanılması gerekmektedir. Bunun dışında yalın kullanımı uzun vadede problemlere sebebiyet verebilir.
 8. Fayans su depoları; Fayans su depoları beton üzerine fayans kaplama modeli ile kullanımı ifade etmektedir. Suyu sağlıklı olarak saklayabilirler. Yüksek tonajda fayans su deposu kurulumu yapılabilmektedir. Derz araları en fazla 2 yılda bir yenilenmelidir. Su kaçağı problemi yaşatabilir. Fayans su deposunda su kaçağı problemi oluşursa, sürme bazlı izolasyon uygulaması yerine Pvc membran kaplama yalıtım düşünülmelidir. Bu depolarda sürme bazlı izolasyon fayansa tam tutunamayacağı için kusmalar yapabilir.

Pvc membran kaplama izolasyonla sürme bazlı izolasyon arasındaki farklar nelerdir?

Pvc membran kaplama su deposu izolasyonu tamamlanma süresi 1-2 gün, sürme bazlı su deposu izolasyonu tamamlanma süresi ise 20 – 30 gün aralığıdır. İzolasyon süresince su deposu kullanılamayacağı için zaman problemi olan taleplerde, pvc membran kaplama yalıtım tercih edilir.

Pvc ve sürme bazlı izolasyon uygulamasından sonra depoya alınan su, zemin ve yanal duvarlarla ilişiğini tamamen keser. Bu manada iki izolasyon yöntemi arasında bir farklılık bulunmaz.

Su deposu kaçağı giderilmesi taleplerinde iki izolasyon yöntemi de uygulanabilir. Sürme bazlı izolasyon su kaçağı problemlerinde %60 başarı sağlarken, pvc membran kaplama izolasyon %100 başarı sağlar. Bu sebeple pvc membran kaplama izolasyon metodu, su kaçağı problemlerinde tercih sebebi olmalıdır.

İzolasyon yöntemi olarak birbirinden çok farklı metot da uygulanmaktadırlar. Pvc membran izolasyonda depo içi komple pvc malzeme ile kaplanırken, sürme bazlı izolasyonda depo içi komple çift kompenatlı, steril malzeme ile izole edilir.

Pvc membran da ya da sürme yalıtım malzemesinde solvent içeren bir madde bulunmaz. Bu sebeple solvent kullanımı olarak bir problem yaşatmazlar,

Pvc membran kaplama izolasyon beton ve fayans depolara uygulanırken, sürme izolasyonun sadece beton depolara uygulanmasını önermekteyiz.

Pvc membran kaplama izolasyon aşırı korozyona uğramış, su kaçağı oluşmuş depolara uygulanır. Sürme bazlı izolasyon ise hafif korozyona uğramış depolara ve suyu daha sağlıklı muhafaza etmek için uygulanan bir yalıtım modelidir.

Her iki izolasyon modelinde de hedef beton depolardır. Bu izolasyon metotları metal alaşım yani sac, galvaniz yada çelik su depolarına uygulanmaz.

Her iki izolasyon yöntemi de su deposunun zemin ve dört köşe yanal duvarlarını kapsayarak uygulanır. Tavan kaplaması pvc membran yada sürme izolasyonda uygulanabilen bir işlem değildir. Su depolarının tavanlarının özel bir madde ile kaplatılmasını da önermemekteyiz. Suyun buharı ile bu maddeler zamanla bozularak depoya düşmekte ve depodaki suyu kirletebilmektedir.

Su deposu izolasyon fiyatları nelerdir?

Su deposu Pvc membran kaplama fiyatları:

“Pvc membran kaplama fiyatları”, “Pvc membran m²  fiyatı”,  “su deposu pvc membran fiyatları”  belirlenirken birçok etken ve değişkenler hesaplanmalıdır.

Bunlardan ilki kaç m² alana pvc membran kaplanacağıdır. Pvc membran m² fiyatı hesabı, su deposunun tavan hariç m²’si ile bire birdir. Su deposunun m² hesabının nasıl yapılacağı makale içerisinde üst yazı başlıklarından Su deposu izolasyon alanı nasıl hesaplanır (m²) “Su deposu m² hesabı” ulaşabilirsiniz.

Bir diğer değişkende fire farklarının hesaplanmasıdır. Fire farkı örneğin 30 m² izolasyon alanı hesaplarımın da 32m² Pvc kullanılması ve aradaki 2 m²’nin hesaplanmasıdır. Fire farkı genellikle su deposunun tam kare veya dikdörtgen yapıda olmamasından ya da depo içerisinden geçen sütunlardan kaynaklanmaktadır. 30-50 m² arasında ortalama 2-3 m² fire farkı çıkabilmektedir.

Kullanılacak Pvc niteliği de fiyatı etkilemektedir. İçme ve kullanma suyu depolarına kullanılan su deposu yalıtım izolasyon malzemelerinden Pvc membranla, foseptik bir su deposuna uygulanacak Pvc kaplama fiyatı arasında değişkenlikler bulunabilir. Bu işlemlerde kullanılacak membranın kalınlığından, içeriğine kadar birçok değişken seyri izlemlenir. Foseptik su depolarına genellikle sarı renkte, kalın ve sağlık için risk teşkil eden Pvc membran kullanımı yapılır. İçme ve kullanma su depolarına ise mavi renkte, ince ve sağlıklı kullanımı uygun görülen pvc membran kaplama hizmeti uygulanır.

Gözden kaçan fakat fiyat farkı yaratan bir diğer madde de, su deposunun net m²’sine uygun sıfır siparişle Pvc Kaplama hizmetini vermek, ya da elde kalan Pvc membranla su deposunun kaplanmasıdır. Bu konuya açıklık getirmek gerekirse su deponuz su kaçağı yapıyor ve firmamızdan hizmet talep ediyorsunuz. Gelen profesyonellerimiz deponuzun net m² izolasyon alanını ve kullanılacak Pvc miktarını hesaplarlar. Bu Pvc membranı su deponuza uygun fabrikadan sıfır sipariş de verdirebilirsiniz , depomuzda kalan Pvc membranla da yalıtım hizmetinizi tamamlattırabilirsiniz. Aradaki dikkat edilecek fark; sıfır Pvc siparişlerde ödeyeceğiniz fiyat artar fakat su kaçağı sorununun çözülme talebi %100 tamamlanır. Elde kalan Pvc ile hizmet talep ettiğinizde ödeyeceğiniz tutar azalır fakat başarı oranı %80’ e düşer. Bunun sebebi  su deponuzun net m² ne uygun olmayan Pvc kaplamada, kaynak ve yama yerlerinin fazla tutulmasıdır. Önerimiz kesinlikle sıfır, boy Pvc membranla ilerlemektedir. Elde kalan Pvc membranla, Pvc membran tamiri yapmak daha mantıklı bir seçenektir.

Su deposu epoksi izolasyonu fiyatlarını etkileyecek faktörler arasında raspalama yani zımparalama hizmetlerinin yoğunluğu da bulunmaktadır. Raspalama; su deposunun paslardan arındırılma işlemidir. Yoğun paslanma olan bir su deposuyla, yeni paslanmaya başlamış bir su deposunun yalıtım fiyatları arasında farklılıklar bulunabilir.

Pvc membran kaplama özellikleri nedir?

İçme, tüketim veya foseptik depolara rahatlıkla uygulanabilir. Homojen yapıdadır. Buharı geçirir fakat suyu kaplama alanı dışına geçirmez. Sıcak hava kaynağı ile birleştirilen su deposu pvc membran, anti mikro bakteriyel özelliği sayesinde içme suyu depolarında sağlıklı olarak kullanılmaktadır. Muhafaza ettiği suda bakteri yada mikroorganizma üremesi yapmaz bu sebeple su deposu yosunlanması sıkça karşılaşılan problemler arasında değildir.

Esneme payı bulunur bu sebeple deprem veya yırtılmalara karşı dayanıklıdır. Korozyona girmez, metal aksama sahip olmadığı için oksitlenme yapmaz.

Sürme bazlı izolasyon malzemesinin özellikleri nelerdir?

Sürme bazlı izolasyonda çimento esaslı, uv dayanımı bulunan, esnek ve sağlık açısından risk teşkil etmeyen malzemeler kullanılmaktadır. Su geçirmez yapıya sahiptirler. Ortalama 5 bar pozitif su basıncına dayanıklı malzemelerdir. Fayans hariç tüm beton yüzeylere %100 yapışır ve tam birleşme sağlar. Anti bakteriyel özelliği ile içme suyu depolarında rahatlıkla kullanılmaktadır.

Su buharı geçirimli fakat su geçirimi bulunmaz. Yinede Pvc membran kalitesinde su kaçağı problemlerinde kesin çözüm olarak kullanılmamalıdır. Tam kuruma sağlanmadan ikinci yada üçüncü kat uygulamaları yapılamaz.

Epoksi izolasyon malzemesinin özellikleri nelerdir?

Epoksi; beton ve metal alaşım su depolarına uygulanabilir. Metal alaşım su depolarında daha verimli sonuçlara ulaşılmaktadır.  Epoksi malzeme poliüretan esaslı, iki bileşene sahip, UV dayanıklılığı bulunan izolasyon ürünleridir. Suya, korozyona, kimyasallara dayanıklı bir malzemedir. Steril olarak uygulandığı için, içme suyu depolarında rahatlıkla kullanılmaktadır.

Suyu geçirmez bu sebeple bir yalıtım malzemesi olarak da değerlendirilir. Öncelikle astar kat uygulaması sonra birinci en son ikinci kat uygulaması yapılır. Katlar arası iyi kuruma sağlanmalıdır. Son kat epoksi uygulaması sonrası su deposu 10 gün tam kurumaya alınır.

Su deposu epoksi kaplama izolasyon fiyatları:

Genellikle metal alaşım su depolarına uygulanan epoksi izolasyonda “Epoksi yalıtım fiyatları”, “Epoksi izolasyon fiyat”,  “Su deposu epoksi izolasyon kaplama m² fiyatı”, “sac su deposu izolasyon fiyatları”, “çelik su deposu izolasyon fiyatları”, “galvaniz su deposu izolasyon fiyatları”  belirlenirken birçok etken ve değişkenler hesaplanmalıdır.

Bunlardan ilki kaç m² alana epoksi kaplama izolasyon yapılacağıdır. Epoksi izolasyon m² fiyatı hesabı, su deposunun tavan hariç m²’si ile bire birdir. Çok nadir durumlarda tavan dahil işlemler uygulanır.  Su deposunun m² hesabının nasıl yapılacağı makale içerisinde üst yazı başlıklarından Su deposu izolasyon alanı nasıl hesaplanır (m²) “Su deposu m² hesabı” ulaşabilirsiniz.

Epoksi su deposu izolasyonu fiyatını etkileyen bir diğer değişkende fire farklarının hesaplanmasıdır. Fire farkı örneğin 30 m² epoksi izolasyon alanı hesaplarımın da 34m² epoksi ürün kullanılması ve aradaki 4 m²’nin hesaplanmasıdır. Fire farkı genellikle epoksinin kusmayacak şekilde metal alaşımla birleşmesinin tam olmama durumlarından kaynaklanmaktadır. Örneğin su deposu epoksi izolasyonu yapılırken, deponun bir bölümü kapaması tam yapılıp diğer bölümünde paslanma yoğun olduğu için epoksi kaplama daha yoğun vurulabilir, buda kullanılan epoksinin miktarını artırır.  30-50 m² arasında ortalama 4-6 m² fire farkı çıkabilmektedir.

Kullanılacak epoksi malzemenin kalitesi de fiyatı etkiler.

Epoksi ürün kesinlikle poliüretan malzemeden olması, kompenatlı olması, solvent içermemesi, insan sağlığına hiçbir risk teşkil etmemesi, uzun ömürlü olması, dayanıklı olması gerekir. Bu sebeple Tekdez Kurumsal olarak su deposu izolasyonu hizmetlerine başlamadan önce,  birinci kalite ürünler tarafınıza sunulur ve talebiniz doğrultusunda işlemler başlatılır.

Su deposu sürme izolasyon fiyatları:

Beton su depolarına uygulanan sürme yalıtım fiyatlarının hesaplanması “Sürme izolasyon fiyatları”, “Sürme izolasyon m²  fiyatı”,  “Beton su deposu sürme yalıtım fiyatları”  belirlenirken birçok etken ve değişkenler hesaplanmalıdır.

İlk değişken kaç m² alana sürme izolasyon yapılacağıdır. Sürme izolasyon m² fiyatı hesabı, su deposunun tavan hariç m²’si ile bire birdir. Çok nadir durumlarda tavan dahil işlemler uygulanır.  Su deposunun m² hesabının nasıl yapılacağı makale içerisinde üst yazı başlıklarından Su deposu izolasyon alanı nasıl hesaplanır (m²) “Su deposu m² hesabı” ulaşabilirsiniz.

Beton su deposu sürme izolasyonu fiyatını etkileyen bir diğer değişkende fire farklarının hesaplanmasıdır. Fire farkı örneğin 30 m² sürme izolasyon alanı hesaplarımın da 33m²sürme malzeme ürün kullanılması ve aradaki 3 m²’nin hesaplanmasıdır. Fire farkı genellikle sürme malzemenin kusmayacak şekilde betonla birleşmesinin tam olmama durumlarından kaynaklanmaktadır. Örneğin su deposu sürme izolasyonu yapılırken, deponun bir bölümü kapaması tam yapılıp diğer bölümünde korozyon yoğun olduğu için sürme kaplama daha yoğun vurulabilir, buda kullanılan sürme malzemenin miktarını artırır.  30-50 m² arasında ortalama 3-5 m² fire farkı çıkabilmektedir.

Kullanılacak sürme yalıtım malzemenin kalitesi de fiyatı etkiler.

Su deposuna uygulanacak sürme ürün solvent içermemesi, insan sağlığına hiçbir risk teşkil etmemesi, uzun ömürlü olması, dayanıklı olması gerekir. Bu sebeple Tekdez Kurumsal olarak su deposu sürme izolasyonu hizmetlerine başlamadan önce,  birinci kalite ürünler tarafınıza sunulur ve talebiniz doğrultusunda işlemler başlatılır.

Çeşit ve niteliği fark etmeden su deposu yalıtım ve izolasyon hizmetlerinden önce mutlaka detaylı bir keşif yapılmalıdır. Keşif de deponun net m² alanı, korozyon etüdü, kullanılacak malzeme içeriği, uygulanacak en uygun izolasyon metot ve yöntemleri profesyonellerimizce belirlenir.

Saptanan detaylar tarafınıza bir rapor halinde sunulur ve yalıtım teklifi verilir. Bu sebeple izolasyon hizmetlerinden önce Tekdez Kurumsal müşteri temsilcinizden detaylı keşif talebinde bulunmalısınız.

Su deposu Pvc membran kaplama izolasyon yeterlilikleri nasıl belirlenir

Su deposu Pvc membran kaplama hizmetinden sonra mutlaka depo içi mikroorganizma ve patojenlere karşı dezenfeksiyon yapılmalıdır. Uygulanan bir Pvc kaplama hizmetinin doğru yapılıp yapılmadığı kısa sürede netlik kazanır.

Pvc membran kaplama izolasyon sonrası depoya su alınır. Alınan su kısa sürede 4-7 gün aralığında eğer ki Pvc de bir kaynak hatası yada çıtalama alanlarında bir kopma varsa Pvc altına geçer ve Pvc yi şişirir. Bu şişme ortalama 1 metreyle, 2 metre arasında yükselebilir. Böyle durumlarda pvc yanal alanlarında bir kesik açılıp, altta kalan su öncelikle tahliye edilmelidir.

Daha sonra problem saptanılmalı ve giderildikten sonra tekrar depoya su alınmalıdır.

Pvc kaplamanın yeterliliği için verilen hizmetten 1 hafta sonra profesyonellerimiz depoya tekrar kontrol keşfi gerçekleştirmektedir. Bu etüt de herhangi bir hata ya da şişme var mı kontrol edilir. Bu durum hizmet alan firma yetkilisine raporlanır. Kuruluşumuzdan kaynaklı bir hata anında tespit edilip, garanti kapsamında ücretsiz giderilmektedir.

Tekdez Kurumsal su deposu yalıtım izolasyon hizmet standartları

Profesyonellerimiz su deposu izolasyonundan önce temizlik ve dezenfeksiyon hizmetini, günümüz teknolojilerine uygun ekipmanlarla vermektedir. “0.1 mm emiş kapasitesine sahip dalgıç motorlar, 150 Bar kompresörler, ozon jeneratörleri, pülverizatörler, ozon nötralizatörleri vb.”

Düzenli olarak çalışmalarını yürüttüğümüz AR-GE araştırma geliştirme faaliyetlerimizle, en profesyonel izolasyon yalıtım ve metotlarının belirlenmesi, hizmet alan kurum yetkilisine detaylı sunulması yönünde kalitemizi yükseltmekteyiz.

Kullandığımız tüm izolasyon yalıtım malzemeleri, Sağlıklı kullanım için uygun olup, MSDS raporları tam ve eksiksizdir.

Personellerimiz düzenli İzolasyon ve yalıtım eğitimlerinden geçip, verdikleri yalıtım hizmetlerinde profesyonelleşene kadar sahada görevlendirilmemektedir.

Verilecek hizmetin güvenlik riskine göre ekiplerimiz 2 ya da 3 personelden oluşturulmaktadır. İzolasyon esnasında oksijen miktarı düzenli kontrol edilip, tüm iş güvenliği önlemleri alınmaktadır.

Su deposu izolasyon ve yalıtımında kullanılan tüm ekipmanlarımızın verilen hizmet sonrası detaylı dezenfeksiyonunun yapılmasıyla bir sonraki müşteri grubunun sağlıklı hizmet alım teminatını oluşturmaktayız.

Personellerimiz düzenli sağlık muayenelerinden geçmektedir. Herhangi bir bulaşıcı ya da kalıtsal rahatsızlıklarının olmadığı raporlanmaktadır. Bu raporlar güncel ve son halleriyle talep edildiğinde hizmet alan kurum yetkilisiyle paylaşılabilir.

“Tekdez Kurumsal” kalifikasyon sertifikalarımız;

 1. Faaliyet raporu (izolasyon, yalıtım ,enjeksiyon, temizlik ve dezenfeksiyon),
 2. GSM ruhsatı,(tehlikeli iş ve yapı)
 3. Türkak akredite İSO belgesi, (akreditasyonu Türkak onaylı)
 4. Marka tescilleri,(verilen tüm hizmetlerin)
 5. Sağlık Bakanlığı Biyosidal uygulama yetki belgesi,
 6. Ekipman CE sertifikaları,(izolasyon ve yalıtım ekipmanlarının)
 7. Acil durum eylem planları,(güncel)
 8. OSGB iş güvenliği sözleşmeleri,
 9. OSGB iş yeri hekimi sözleşmeleri,
 10. Risk analizi raporları.(güncel)

Personel sertifikalarımız;

 1. Mesleki yeterlilik belgesi,(Ömür boyu öğrenim)
 2. Hijyen belgesi,(Ömür boyu öğrenim)
 3. Portör muayene raporları,(Senelik düzenli periyotlarla)
 4. Yüksekte çalışabilir sertifikası,(Ömür boyu öğrenim)
 5. İş güvenliği sertifikası, (Senelik düzenli periyotlarla)
 6. Havuz operatörü sertifikası, (Ömür boyu öğrenim)

Su deposu izolasyonu hizmetlerinden önce lütfen profesyonellerimizden detaylı keşif talep ediniz. Yapılacak keşif ve etüt hizmeti sonrası deponuza en uygun izolasyon yöntem ve metotları belirlenir, tarafınıza detaylı olarak sunumu yapılır.

Hizmet yoğunluğumuza göre tarafınıza da en uygun keşif hizmeti tamamen ücretsiz olarak planlanmaktadır.

Su deposu izolasyon hizmeti keşfinde, etüdü yapılan deponun izolasyona gerçekten ihtiyacı var mı yok mu belirlenir. Her zaman izolasyon ve yalıtım uygulaması yapılmasına gerek bulunmaz.

Örneğin havalandırma kapağından baktığınız bir galvaniz depoda, paslanma ya da oksitlenme görebilirsiniz. Önemli olan bu pasın metale metastaz yapmaması yani işlememesidir. Metale metastaz yapmamış yani yüzeysel pas su deposu temizlik ve dezenfeksiyon hizmeti ile giderilmektedir. Böylelikle izolasyon maliyetinden de kurtulun muş olunur.

Aynı şekilde su kaçağı olduğunu varsaydığınız bir su deposunda da, kaçak reel olarak saptanmış olması gerekir.

Dikkat! Su deposu izolasyonu hizmetinden önce mutlaka detaylı keşif yapılmalı ve gerekirse öncelikle temizlik ve dezenfeksiyon hizmeti uygulanmalıdır. Temizlik ve dezenfeksiyon hizmeti ile çoğu zaman izolasyon ihtiyacı ortadan kalkabilmektedir.

Piyasada maalesef ki izolasyon ihtiyacı olmayan bir su deposuna sanki izolasyon ihtiyacı varmış gibi gösterip, haksız kazanç elde etmeye yönelen firmalara denk gelinebilmektedir.

İzolasyon ve yalıtım; suyu steril olarak muhafaza ettirilmek isteniyorsa vakit kaybetmeden yaptırılmalıdır fakat eğer ki su kaçağı sonlandırılması yada su deposunun paslardan kurtulması için uygulatılmak isteniyorsa, öncelikle temizlik ve dezenfeksiyon işlemi yaptırılmalıdır. Temizlik ve dezenfeksiyon hizmeti ile yüzeysel paslar giderilip, izolasyon ihtiyacı ortadan kalkabilir.

Su deposu yalıtımı; verdiği hizmetlerde profesyonelleşen ve kurumsal firmalarca uygulanması gereken bir hizmettir. Tekdez Kurumsal olarak Türkiye genelinde su deposu yalıtım izolasyon hizmetlerinde değerli, müşterilerimize profesyonel çözümler sunmaktayız.

Su deposu izolasyonu hizmetlerimizden ayrıcalıklı olarak yararlanmak veya mevcut deponuza etüt keşfi yapılması için lütfen müşteri temsilciniz ile iletişim sağlayınız. Keşif sonrasında öncelik hizmet içeriği, metot ve yöntemler tarafınıza detaylı olarak sunulur.

Bu doğrultuda talep ettiğiniz yöntemde su deposu izolasyonu hizmetiniz profesyonel olarak tamamlanmaktadır.