Telefon Yol Tarifi WhatsApp

Okul Su Deposu Yönetmeliği

Okul Su Deposu Yönetmeliği

Okul Su Deposu Yönetmeliği

İlk okul, orta okul, lise, üniversite, kolej, anaokulları fark etmeden her alanda kurulumu yapılan su depolarının temizlik ve sanitasyon süreçleri ihmal edilmemelidir.

Su deposu temizliği hizmeti genel olarak 6 ayda bir ve olağan dışı zamanlarda 3 ayda yaptırılması zorunlu bir hizmettir. Bu zorunluluk Sağlık Bakanlığının 2007-67 genelgesinde net bir şekilde ifade edilmektedir.

Okul su deposu yönetmeliği olarak belirlenen konu; eğitim kurumlarında su deposu kurulumunda dikkat edilecek hususları ve kurulumu yapılan su deposunun hangi periyotta temizleneceği ile ilgilidir.

İnsani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmelik olarak bilgi araştırmasını yapıldığında, eğitim kurumlarındaki su deposu kurulum aşamalarının nasıl olacağı netleşebilmektedir. Bu depoların hangi periyotta temizlenip dezenfekte edileceği de Sağlık Bakanlığı 2007-67 genelgesinden ulaşılabilmektedir. Sağlık Bakanlığının 2007-67 genelgesinde bulunan tüm içeriği https://www.tekdezkurumsal.com/saglik-bakanligi-2007-67-genelgesi.pdf  linkinden ulaşabilirsiniz.

Okullar gibi spesifik alanlarda kurulumu yapılan su depoları belirli süreçlere uygun olarak konumlandırılmalıdır. Örneğin bir plastik depoyu okula kuramazsınız. Eski yapılar hariç beton su depolarında okullara kurulumu olmamaktadır. Okul ve eğitim kurumlarında su deposu kurulumları tamamen çelik su depolara göre yapılmaktadır.

Okullarda genellikle kazan dairelerine kurulumu yapılan depoların dar ve kısıtlı alanlarda olması sebebiyle modüler yapı tercih edilmektedir. Modüler çelik olarak kastettiğimiz su depoları parça parça birleşmeyle yapılmaktadır. Çelik su deposu kurulumu yapılacak okula modüler yani kalıp şeklinde ulaştırılır. Kurulum alanında toplanır, vidalanır ve kullanıma açılır.

Su deposu kurulumunda dikkat edilmesi gereken çok önemli bir husus da, su deposunun üst kısmıyla tavan mesafesi arasında aralık bırakılmasıdır.

Modüler fark etmeksizin her çelik su deposunun 2 giriş yeri bulunur. Bu giriş kapaklarının biri alt yanal duvarda vidalı ve kapalı olarak bulunur diğersi ise su deposunun üstündedir. Su deposu temizliği esnasında deponun içerisine giriş yapılması zaruri bir konudur.

Bu giriş işin özellikle üst kapağın kullanılmasını önermekteyiz. Alt kapağın açılması ve temizlik sonrası tekrar kapatılması mekanik arızalara sebebiyet verebilir. Sürekli açıp kapatılan kapak zamanla gevşer ve su kaçağı meydana getirir. Böyle sıkıntılı bir durumla karşılaşmamak için deponun havalandırma maksadıyla üst tarafında bulunan delikten girişi sağlanmalıdır.

Su deposu kurulumunda eğer ki tavan aralığı bırakılmazsa, üst kapak depoya giriş için işlevini yitirir ve alt kapağın sökülmesi gerekir. Bu sebeple modüler su deposu kurulumunda tavanla en az 1 metre mesafe bırakılması önemli bir husustur.

Okul su deposu yönetmeliğinde belirtildiği gibi kurulumu yapılan su depolarının temizlik ve dezenfeksiyonu düzenli olarak sağlanmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı bu periyodik takipte, Sağlık Bakanlığının 2007-67 genelgesini baz alır ve bu genelgeye istinaden takip yapılmasını ilgili eğitim kuruluşundan talep eder.

Sağlık Bakanlığının ilgili genelgesinde bu husus 6 ay da bir olarak sabitlenmiştir.

Bazı olağan dışı durumlarda bu süreç zaruri olarak 3 aya indirilebilmektedir. Bu zaruri durum örneğin eğitim kurumunun lokasyonunda belediyelerin yapabileceği bir yer altı kazı çalışması yada uzun süreli su kesintileri olarak sınıflayabiliriz.

Bu olağan dışı durumlarda genelgeye uygun olarak 3 aylık bir periyodik su deposu temizliği takvimi oluşturulmalıdır. Problem ya da çalışma tamamlandığında tekrar eski temizlik takvimine yani 6 aylık periyoda dönülebilmektedir.

Okullardaki su deposu temizliği hizmetini ve okulun su deposu temizliği sonrası denetlemelerinde sunacağı belgenin geçerlilik dahilinde olması için, hizmeti verecek kurumun akreditasyonu çok önemlidir.

Eğitim kurumundaki su deposu temizliği ve raporlama hizmetini verecek kurum kesinlikle Sağlık Bakanlığından yetkili olmalıdır. Bu durum özellikle biyosidal ürün kullanılacağı durumlarda geçerlidir. Bunun dışında GSM ruhsatı, İSO sertifikaları, OSGB sözleşmeleri de mutlaka bulunmalıdır.

Su deposu temizliği hizmeti verecek kurum personellerinin süzenli yaptırması gereken portör muayene raporları, okul yetkililerince talep edilmeli ve dosyalanmalıdır. Bu personellerin hijyen sertifikaları, mesleki eğitim sertifikaları, iş güvenliği sertifikaları, sigorta dökümler ve diğer operatör belgeleri de talep edilip dosyalanmalıdır.

Su deposu temizliği ve dezenfeksiyonu sonrası, denetlemelerde denetmen lere sunulacak servis hizmet formu kaşe imzalı olmalı ve okul yetkilisi tarafından 6 ay süreyle saklanmalıdır. Denetlemelerde ibraz edilecek formun geçerlilik süresi, son verilen hizmete istinaden 6 aydır. Yani Sağlık Bakanlığının ilgili yönetmeliğine uygun olarak ilerlemektedir.

Tekdez Kurumsal uzman temsilcinizden Okul su deposu yönetmeliği hakkında detaylı bilgi talep edebilirsiniz. Okul su deposu yönetmeliği standartlarında profesyonel hizmet almak içinde yine temsilcinizden su deposu temizlik randevusu oluşturabilirsiniz.