Telefon Yol Tarifi WhatsApp

Sanitasyon Nedir? – Hijyen ve Sanitasyon

Sanitasyon Nedir? – Hijyen ve Sanitasyon

Sanitasyon Nedir? – Hijyen ve Sanitasyon

Günümüzde sağlık ve güvenlik, her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Bu kavramlarla yakından ilişkilendirilen terimlerden biri de “sanitasyon”dur.  

Sanitasyon teriminin aynı işlevde yakın karşılığı ise dezenfeksiyondur. Sanitasyon ile dezenfeksiyon arasındaki fark ise, etkisel boyutlarıdır.

Sanitasyon, hijyenle sık sık karıştırılan bir kavramdır, ancak ikisi arasında belirgin farklar bulunmaktadır.

Tekdez Kurumsal olarak sağladığımız dezenfeksiyon hizmetlerinden sonra muhakkak sanitasyon uygulamaları da yapmaktayız.

Sanitasyonu yapılan her sistemin kullanımı daha verimli ve sağlıklı olabilmektedir.

Sanitasyon Nedir?

Sanitasyon, çevresel veya kişisel hijyenin korunması için uygulanan bir dizi önlemi içeren bir terimdir.

Temel amacı, hastalıkları ve mikroorganizmaları kontrol altında tutarak sağlık ve güvenliği sağlamaktır.

Sanitasyon, su temini, atık yönetimi, gıda güvenliği ve genel temizlik gibi çeşitli alanlarda uygulanabilir.

Sanitasyonun temel bileşenleri şunlar olabilir:

Temiz Su Kaynakları: Sağlıklı bir yaşam için temiz içme suyu sağlamak temel bir sanitasyon prensibidir. Kirli su kullanımı, birçok hastalığın yayılmasına neden olabilir.

Atık Yönetimi: Atık su ve katı atıkların doğru bir şekilde yönetilmesi, çevre sağlığını korumak için önemlidir. Bu, kanalizasyon sistemleri veya atık geri dönüşümü yoluyla yapılabilir.

Gıda Güvenliği: Gıda üretimi ve saklanması sırasında hijyen standartlarının takip edilmesi, gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesine yardımcı olur.

Kişisel Hijyen: Bireylerin temizlik kurallarına uyması, kişisel hijyenin bir parçasıdır. Bu, el yıkama, diş fırçalama ve tıraş gibi günlük alışkanlıkları içerebilir.

Hijyen ile Sanitasyon Arasındaki Farklar

Hijyen ve sanitasyon sık sık birbirine karıştırılan terimlerdir, ancak aralarında önemli farklar vardır.

Hijyen, kişisel sağlık ve temizlikle ilgilidir iken, sanitasyon daha geniş bir kavramdır ve çevresel sağlık ve temizlikle ilgilidir.

Hijyen, bireylerin bedenlerini temiz ve sağlıklı tutma pratiği olarak tanımlanırken, sanitasyon, toplumların genel sağlık ve güvenliği için alınan önlemleri içerir.

Dezenfeksiyon ile Sanitasyon Arasındaki Farklar

Dezenfeksiyon, sanitasyonun bir alt kategorisidir. Dezenfeksiyon, mikroorganizmaların öldürülmesi veya etkisiz hale getirilmesi amacıyla kimyasal veya fiziksel işlemlerin uygulanmasıdır.

Sanitasyon, mikroorganizmaların yayılmasını önlemeye odaklanırken, dezenfeksiyon, bu mikroorganizmaları tamamen ortadan kaldırmayı hedefler.

Sanitasyon, sağlık ve güvenliği korumak için hayati öneme sahip bir kavramdır. Hijyen ve dezenfeksiyon gibi ilgili terimlerle birlikte kullanılır, ancak bunlardan farklıdır.

Temiz su temini, atık yönetimi ve kişisel hijyen gibi sanitasyon önlemleri, hastalıkların yayılmasını önlemeye yardımcı olur ve genel toplum sağlığını artırır. Bu nedenle, sanitasyonun gerekliliği ve uygulanması, modern toplumların temel bir önceliğidir.

Tekdez Kurumsal olarak sağladığımız su deposu temizliği, su sebili temizliği, ortam dezenfektesi, tesisat temizliği gibi uygulamalarda dezenfeksiyon ile birlikte sanitasyonu da tamamlayıp %100 hijyenik şekilde değerli müşterilerimize teslim etmekteyiz.

Dezenfeksiyon bakteri mikrobu nötrleştiriyor yani yok ediyorsa, sanitasyonda üremesini engellemektedir. Bu iki dezenfekte yöntemi birbirlerinden ayrılmadan ilerlemelidir.

Örneğin bir su deposunun içi temizlendikten sonra dezenfekte ediliyor ise, en son uygulamada ulv cihazlarıyla sanitasyon yapılmasıdır. Ancak bu şekilde hijyen kuralları yerine getirilebilmektedir.

Aksi durumda biyolojik kirlilik sonlanması, mevzu bahis olamaz.