Telefon Yol Tarifi WhatsApp

Kuyu Suyu Analizi Nerede Yapılır?

Kuyu Suyu Analizi Nerede Yapılır?

Geniş kapsamlı su analizleri Laboratuvar ortamında yapılmaktadır. Su analizi yapan firmaların çevre ölçüm ve analiz laboratuarları yeterlilik yönetmeliği kapsamında hizmet vermesi ve yaptığı analiz sonuçlarının muhakkak akreditasyon sisteminde ilerlemesi gerekmektedir.
Su analizi akreditasyonu; çalışılan tüm su analizlerinde ilgili kurumların talep ettiği şart ve standartlara, yönetmeliklere uygun olarak ilerlemesi ve yeterlilik sahibi olduğu andan itibaren düzenli olarak denetlenmesi anlamına gelmektedir.

Akredite kurumlardan alacağın hizmet her zaman daha kaliteli ve güvenilir olmaktadır.
Su analizler genel olarak kimyasal ve mikrobiyolojik olarak iki metoda ayrılmaktadır. Kuyu suyu analizi nerede yapılır yada içme suyu analizi farklı mıdır gibi bir konular akıl karıştırmaktadır. Bu durumu şöyle özetlemek gerekirse kuyu suyu analizi, şebeke suyu analizi yada içme suyu analizlerinde çalışılan metot ve yöntemler kimyasal ve mikrobiyolojiktir.

Kuyu Suyu Analizi Nerede Yapılır? Kuyu Suyu Nasıl Yapılır?

https://www.tekdezkurumsal.com/su-analizi-nasil-yapilir-cesitleri/ adlı yazımızı okumak ister misiniz?

Kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerde laboratuar ortamında yapılmaktadır.
Kuyu suyu kullanımlarında özellikler dikkat edilmeli, analizleri devamlı olarak yapılmalı ve ihmal edilmemelidir.
Kuyu suyunun depolandığı alan veya su depoları genellikle olağandan daha kısa sürede kirlenir. Bu kirliliğin yanında su deposunda kararmada meydana gelir.
Kirliliğin sebebi yer altından gelen suya bulaşan elementleri örnek verebiliriz. Kuyu sularının demir ve mineral oranları da farklılık gösterebilmektedir. Bu sebeple muhafaza edildiği depolarda kısa sürede kararmalar olabilir.

İçme sularını elde etme ve kullanım olarak üç gurupta değerlendirebiliriz.

  • Yağmur suları (sarnıç ve benzeri alanlarda biriktirilen sular)
  • Yüzeylerde biriken sular (nehir, göl, akarsu, baraj ve benzeri kaynaklar.)
  • Yeraltı çıkartılan sular (kaynak suları ve kuyular)

Kuyu suyu analizlerinde şu parametreler çalışılmaktadır;
Arsenik, kurşun, civa, amonyum, klorür, sülfat, iletkenlik, trikloretilen, tetrakloretilen.
Kuyudan su çıkartılması çok meşakkatli bir süreçtir. Sert kayalık bir alandan su çıkartılması yani sondaj çalışmalarıyla, yumuşak arazilerdeki çalışmalar farklı yöntemlerle yapılmaktadır. Yumuşak zeminlerden su çıkartmak için çamur sirkülasyonu kullanarak sondaj işlemi gerçekleştirilir.
Sert ve kayalık zeminlerde ise hava sirkülasyonu metodu ile hizmet verilir. Açılan tüm kuyular sondaj sonrası temizlenerek, kullanıma teslim edilir.
Su sondajı yaptırmadan önce dikkat edilecek bir çok konu bulunmaktadır.


Bunların başında Jeolojik, jeofizik ve hidrojeolojik etüt yaptırılması gerekmektedir. Bu etütlerle ileride yaşanabilecek birçok problem önceden tespit edilebilir ve yaşanacak maddi kayıpların önüne geçilebilir. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra bir alandan su çıkartılacak ise mutlaka bu proje kuyu inşasına göre yapılmalıdır.
Anlatılanlardan çıkarmamız gereken sonuç kuyu suları gerek sondaj gerekse kullanım esnasında çabuk kirlenebilir yada yer altı kirli su kaynakları ile birleşerek kullanılamaz hale gelebilir.


Böyle bir durumda sağlıksal problem yaşamamak için kuyu sularının düzenli periyotlarla kuyu suyu analizi yapılması ve depolama alanlarının temizlik dezenfeksiyonunun ihmal edilmemesi gerekir.
Bu anlatımları bir örnekle pekiştirmek gerekirse bir kuyu ve bu kuyudan çıkartılan su kullanımını düşünelim. Kuyunun dibinde mevcut suyu yukarı pompalayan dalgıç motorlar bulunmaktadır. Bu motorlar kuyu dibinde taş sert bir zemin üzerine konumlandırılmış ve suyla direk temas etmektedir. Hafif yer sarsıntılarında bile çamur su ile karışır ve koliform bakterisini tetikler.


Kuyu suyu analiz alımlarında, biyolojik bir durum olmadığı için tiyosülfat içermeyen alım ve saklama kapları kullanılmaktadır. Tiyosülfatlı saklama kapları biyolojik çalışmalarda kullanılmaktadır.
Bu ve benzer sebeplerle kuyu suyu analizleri düzenli olarak yaptırılmalıdır.

Kuyu suları nasıl kirlenir?

  • Yer altı kirli suyla, mevcut kuyu kaynağının birleşmesi,
  • Deprem veya yer sarsıntısı sonucu kuyu suyuyla toprağın birleşmesi,
  • Belediye veya yetkili sistemler tarafından yapılan yer altı çalışmaları,
  • Kuyuya düşüp leş haline gelen fare ve benzeri haşereler.

Kuyu suyu analizinde diğer analiz metotlarında olduğu gibi kimyasal ve mikrobiyolojik çalışmalar yapılmaktadır. Mikrobiyolojik analiz çalışmalarında kuyudaki varsa olağan bakteriler tespit edilir ve sayımı yapılır.
Kimyasal analizlerde ise kuyu suyunu Ph, bulanıklık, koku, tortu, berraklık gibi kaliteyi tetikleyecek değerleri çalışılır ve rapor edilir.

Tekdez Kurumsal kuyu suyu analizi hizmetlerimizden yararlanmak, birden fazla analiz alımlarında keşif talep etmek yada kuyu suyundan yapılabilecek analiz metot ve yöntemleri hakkında bilgi almak için lütfen müşteri temsilcinizle iletişime geçiniz.
Kuyu suyunuzdan alınmasını talep ettiğiniz analizin yetkili ekipler tarafından koordineli bir şekilde lojistik edilmesi gerektiği de unutulmamalıdır.

Su Analizi Yaptırmak İstiyorum

Günlük yaşamımızda su, hayati öneme sahiptir. İçme suyu kalitesi, kuyu suyu kalitesi sağlık açısından son derece önemlidir. Su kaynaklarının analizi ve düzenli olarak kontrol edilmesi, sağlıklı su tüketimini sağlamak için hayati önem taşır.

İnsan vücudu için su, yaşamın temel kaynağıdır. Ancak, içme suyunun kalitesi, sağlık üzerinde doğrudan etkili olabilir. Kirlenmiş su kaynakları, sağlık sorunlarına ve hastalıklara neden olabilir. Su kaynaklarının düzenli olarak analiz edilmesi, içilebilir suyun temin edilmesi için kritik bir adımdır.

Su analizi, içme suyunun kalitesini belirlemek ve olası kirlenme risklerini değerlendirmek için kritik bir araçtır. Su analizi sonuçları, suyun içilip içilemeyeceğini belirlemekte yardımcı olur. Ayrıca, kirlenme kaynaklarını tanımlayarak, çözüm odaklı önlemlerin alınmasına olanak tanır.

Belirttiğimiz bu konular genel olarak su analizi yaptırmak isteyen tüketicilerin temel kaynağıdır.

Su analizi yaptırmak istemenin birkaç önemli nedeni olabilir!

Sağlık Kontrolü: Su analizi, içme suyunun kalitesini belirlemek için önemli bir araçtır. İçme suyunun sağlıklı ve güvenli olup olmadığını anlamak için düzenli olarak su analizi yapılması gerekmektedir. Bu, su kaynaklarındaki potansiyel kirlilikleri tespit etmeye, sağlıklı içme suyu tedarik etmeye yardımcı olur.

Kirlilik Kontrolü: Su analizi, su kaynaklarının çeşitli kirleticilere maruz kalıp kalmadığını belirlemek için kullanılır. Sanayi atıkları, tarımsal ilaçlar, bakteriler ve diğer kirleticiler su kaynaklarına zarar verebilir. Su analizi yaparak, bu kirleticilerin varlığını tespit edebilir ve gerekli önlemleri alabilirsiniz.

Kuyu veya Şebeke Su Kalitesi: Özellikle kuyu suyu kullananlar için su analizi, suyun kalitesini değerlendirmenin önemli bir yoludur. Kuyu suyu, çevresel faktörlerden etkilenebilir ve içerdiği mineraller veya kirleticiler sağlık üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Su analizi ile suyunuzun kalitesini düzenli olarak kontrol ederek sağlıklı su tüketimi sağlayabilirsiniz.

Yasal Gereklilikler: Bazı bölgelerde su analizi yapılması yasal bir gereklilik olabilir. İçme suyu tedarikçileri, su kuyusu işletmecileri veya sanayi tesisleri belirli aralıklarla su kalitesini test etmek zorunda olabilirler. Bu testler, su kalitesini korumak ve halk sağlığını güvence altına almak amacıyla yapılır.

Mevcut Problemlerin Belirlenmesi: Su analizi, su kaynaklarındaki mevcut problemleri belirlemek için önemlidir. Örneğin, suyunuzda kötü koku veya tat varsa veya bulanıklık fark ediyorsanız, su analizi ile bu problemlerin nedenlerini tespit edebilir ve çözümler üretebilirsiniz.

Su Analizi Nerede Yapılır?

Su analizi genellikle belirli laboratuvarlarda yapılır. Su kalitesini test etmek ve analiz etmek için uzman ekipler tarafından bu laboratuvarlarda özel ekipmanlar kullanılır. Su analizi yapılırken, numunenin alındığı konumun türüne ve analiz ihtiyacına bağlı olarak uygun bir laboratuvar seçilmelidir. Analiz sonuçlarının doğru ve güvenilir olması için laboratuvarın akredite olması ve uygun standartlara sahip olması önemlidir.

Su analizi yaptırmak isteyenler, akredite laboratuvarımızdan bu hizmeti alabilirler.