Telefon Yol Tarifi WhatsApp

Kuyu Suyu Analizi Nerede Yapılır?

Kuyu Suyu Analizi Nerede Yapılır?

Geniş kapsamlı su analizleri Laboratuvar ortamında yapılmaktadır. Su analizi yapan firmaların çevre ölçüm ve analiz laboratuarları yeterlilik yönetmeliği kapsamında hizmet vermesi ve yaptığı analiz sonuçlarının muhakkak akreditasyon sisteminde ilerlemesi gerekmektedir.
Su analizi akreditasyonu; çalışılan tüm su analizlerinde ilgili kurumların talep ettiği şart ve standartlara, yönetmeliklere uygun olarak ilerlemesi ve yeterlilik sahibi olduğu andan itibaren düzenli olarak denetlenmesi anlamına gelmektedir.

Akredite kurumlardan alacağın hizmet her zaman daha kaliteli ve güvenilir olmaktadır.
Su analizler genel olarak kimyasal ve mikrobiyolojik olarak iki metoda ayrılmaktadır. Kuyu suyu analizi nerede yapılır yada içme suyu analizi farklı mıdır gibi bir konular akıl karıştırmaktadır. Bu durumu şöyle özetlemek gerekirse kuyu suyu analizi, şebeke suyu analizi yada içme suyu analizlerinde çalışılan metot ve yöntemler kimyasal ve mikrobiyolojiktir.

Kuyu Suyu Analizi Nerede Yapılır? Kuyu Suyu Nasıl Yapılır?

https://www.tekdezkurumsal.com/su-analizi-nasil-yapilir-cesitleri/ adlı yazımızı okumak ister misiniz?

Kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerde laboratuar ortamında yapılmaktadır.
Kuyu suyu kullanımlarında özellikler dikkat edilmeli, analizleri devamlı olarak yapılmalı ve ihmal edilmemelidir.
Kuyu suyunun depolandığı alan veya su depoları genellikle olağandan daha kısa sürede kirlenir. Bu kirliliğin yanında su deposunda kararmada meydana gelir.
Kirliliğin sebebi yer altından gelen suya bulaşan elementleri örnek verebiliriz. Kuyu sularının demir ve mineral oranları da farklılık gösterebilmektedir. Bu sebeple muhafaza edildiği depolarda kısa sürede kararmalar olabilir.

İçme sularını elde etme ve kullanım olarak üç gurupta değerlendirebiliriz.

  • Yağmur suları (sarnıç ve benzeri alanlarda biriktirilen sular)
  • Yüzeylerde biriken sular (nehir, göl, akarsu, baraj ve benzeri kaynaklar.)
  • Yeraltı çıkartılan sular (kaynak suları ve kuyular)

Kuyu suyu analizlerinde şu parametreler çalışılmaktadır;
Arsenik, kurşun, civa, amonyum, klorür, sülfat, iletkenlik, trikloretilen, tetrakloretilen.
Kuyudan su çıkartılması çok meşakkatli bir süreçtir. Sert kayalık bir alandan su çıkartılması yani sondaj çalışmalarıyla, yumuşak arazilerdeki çalışmalar farklı yöntemlerle yapılmaktadır. Yumuşak zeminlerden su çıkartmak için çamur sirkülasyonu kullanarak sondaj işlemi gerçekleştirilir.
Sert ve kayalık zeminlerde ise hava sirkülasyonu metodu ile hizmet verilir. Açılan tüm kuyular sondaj sonrası temizlenerek, kullanıma teslim edilir.
Su sondajı yaptırmadan önce dikkat edilecek bir çok konu bulunmaktadır.


Bunların başında Jeolojik, jeofizik ve hidrojeolojik etüt yaptırılması gerekmektedir. Bu etütlerle ileride yaşanabilecek birçok problem önceden tespit edilebilir ve yaşanacak maddi kayıpların önüne geçilebilir. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra bir alandan su çıkartılacak ise mutlaka bu proje kuyu inşasına göre yapılmalıdır.
Anlatılanlardan çıkarmamız gereken sonuç kuyu suları gerek sondaj gerekse kullanım esnasında çabuk kirlenebilir yada yer altı kirli su kaynakları ile birleşerek kullanılamaz hale gelebilir.


Böyle bir durumda sağlıksal problem yaşamamak için kuyu sularının düzenli periyotlarla kuyu suyu analizi yapılması ve depolama alanlarının temizlik dezenfeksiyonunun ihmal edilmemesi gerekir.
Bu anlatımları bir örnekle pekiştirmek gerekirse bir kuyu ve bu kuyudan çıkartılan su kullanımını düşünelim. Kuyunun dibinde mevcut suyu yukarı pompalayan dalgıç motorlar bulunmaktadır. Bu motorlar kuyu dibinde taş sert bir zemin üzerine konumlandırılmış ve suyla direk temas etmektedir. Hafif yer sarsıntılarında bile çamur su ile karışır ve koliform bakterisini tetikler.


Kuyu suyu analiz alımlarında, biyolojik bir durum olmadığı için tiyosülfat içermeyen alım ve saklama kapları kullanılmaktadır. Tiyosülfatlı saklama kapları biyolojik çalışmalarda kullanılmaktadır.
Bu ve benzer sebeplerle kuyu suyu analizleri düzenli olarak yaptırılmalıdır.

Kuyu suları nasıl kirlenir?

  • Yer altı kirli suyla, mevcut kuyu kaynağının birleşmesi,
  • Deprem veya yer sarsıntısı sonucu kuyu suyuyla toprağın birleşmesi,
  • Belediye veya yetkili sistemler tarafından yapılan yer altı çalışmaları,
  • Kuyuya düşüp leş haline gelen fare ve benzeri haşereler.

Kuyu suyu analizinde diğer analiz metotlarında olduğu gibi kimyasal ve mikrobiyolojik çalışmalar yapılmaktadır. Mikrobiyolojik analiz çalışmalarında kuyudaki varsa olağan bakteriler tespit edilir ve sayımı yapılır.
Kimyasal analizlerde ise kuyu suyunu Ph, bulanıklık, koku, tortu, berraklık gibi kaliteyi tetikleyecek değerleri çalışılır ve rapor edilir.

Tekdez Kurumsal kuyu suyu analizi hizmetlerimizden yararlanmak, birden fazla analiz alımlarında keşif talep etmek yada kuyu suyundan yapılabilecek analiz metot ve yöntemleri hakkında bilgi almak için lütfen müşteri temsilcinizle iletişime geçiniz.
Kuyu suyunuzdan alınmasını talep ettiğiniz analizin yetkili ekipler tarafından koordineli bir şekilde lojistik edilmesi gerektiği de unutulmamalıdır.