Telefon Yol Tarifi WhatsApp

Dikkat! Kirli Su Deposundan Bulaşan Hastalıklar

Dikkat! Kirli Su Deposundan Bulaşan Hastalıklar

Su depoları gerek sular kesilince mevcut ihtiyacımızı karşılayan, gerekse suyu sağlıklı olarak saklamamıza olanak sağlayan alanlardır.
Kullanım ve niteliğine göre birçok su deposu çeşidi mevcuttur. Plastik su deposu, beton su deposu, fayans su deposu, çelik su deposu, galvaniz su deposu, sac su deposunu örnek olarak verebiliriz.
Asli görevi muhafaza ettiği suyu sağlıklı olarak saklamak ve tüketime sunmak olan depolar, zamanında ve periyodik olarak bakıma girmediğinde niteliklerini kaybederler. Temizlenmeyen su depoları, insan sağlığını çok ciddi boyutlarda risk altında bırakabilecek rahatsızlıklara sebebiyet verebilir.

Plastik su depoları çok çabuk bakteri ve mikroorganizma üreten depo türlerinin başında gelir. Yosunlanma problemi de plastik su depolarında sıklıkça yaşanan olumsuz bir durumdur. Yosunlanan veya temizliği ihmal edilen plastik su deposunda bakteri ve mikroorganizma üremesi kaçınılmaz bir durumdur.

Kirli Su Deposundan Bulaşan Hastalıkların Listesi


Bu bakterilerin başında e.coli, koliform ve ekoli gelmektedir. Bakteri ve mikroorganizma üremesini engellemek için plastik su depoları temizliği ihmal edilmemelidir.
Galvaniz, çelik ve sac su depoları niteliği gereği korozyona uğrayıp, paslanma yapabilen depo türlerindendir. Bu depolarında düzenlik temizlik ve dezenfeksiyonu ihmal edilmemelidir.


Beton ve fayans su depoları bakımları yapıldığında suyu sağlıklı olarak muhafaza edebilir. Fakat bu depo türleri de, diğer depolar gibi temizliği aksatıldığında bakteri ve mikrop yayılımını hızlandırırlar.

Kirli su deposundan bulaşan hastalıklar genel olarak tifo, kolera, hepatit, bağırsak enfeksiyonları, beyin iltihabı, enfeksiyon hastalıkları, sıtma, mide bulantı ve krampları, parazitler, tularemi, dizanteri, olarak genelleyebiliriz. Bunların dışında sağlığımızı tehdit eden birçok bakteri ve mikrop, temizlenmeyen su depolarında oldukça fazladır.

  • Tifo; Suyla bulaşabilir. İshal, kusma ve yüksek ateşle seyri gözlemlenir. Müdahale edilmediğinde ya da önlem alınmadığında ölümcül bir hastalıktır.
  • Kolera; Vibrio cholerae isimli bakterinin öncelikle suya, sudanda içme veya tüketim esnasında insana bulaşmasıyla oluşur. Çok şiddetli ishale neden olan kolera, tifo gibi müdahale edilmediğinde ölümcül sonuçlar doğurabilir.
  • Hepatit; Suyla birlikte en yoğun yayılım gösteren hepatit türü Hepatit E’dir. Kirli suyla gıda ürünlerinin yıkanması ve tüketilmesi yoluyla bulaşır. Kirli suyla yıkanan her ürün sağlığımız için risk teşkil eder.
  • Bağırsak enfeksiyonları; Bağırsak enfeksiyonları aynı hepatit gibi kirli suyla yıkanan gıdalardan yada biyolojik kirliliğe maruz kalmış suyun tüketimi yoluyla bulaşır.
  • Sıtma; Ateşlenme ve titreme gibi belirtileri mevcuttur. Kirli suyla temasta yada kirli suyla temas içinde bulunan sivri sineklerden rahatlıkla bulaşabilir.
  • Beyin iltihabı; Beyin iltihabına sebebiyet veren hastalıkları yapan mikroorganizmalarda, kirli sularda rahatlıkla üreyebilmektedirler. Kirli su tüketiminden ya da kirli su tüketimine maruz kalmış insanlarla direk temas yoluyla bu mikroorganizmalar bulaşabilir. Tehlikeli ve sakınılması gereken hastalık türüdür.
  • Tularemi; Fare ve benzeri kemirgenlerde bu hastalığın etkini oldukça fazla bulunmaktadır. Su deposu yarık ve çatlaklarından depo içine düşüp leş haline gelen kemirgenler, francisella tularensis yani tularemi’yi mevcut suya bulaştırırlar. Buradan da kullanım veya içme yoluyla insanlara bulaşabilir. Tehlikeli bir hastalıktır. Birçok rahatsızlığında tetikleyicisi olabilir. Fare düşmesinden şüphelenilen veya tespit edilen bir depodaki suyun tahliyesi vakit kaybetmeden yapılmalıdır. Bundan sonra mevcut su deposu detaylı bir şekilde profesyonel firmalarca dezenfekte edilmelidir.
  • Dizanteri; Dizanteride bir bağırsak iltihabı hastalığıdır. Şiddetli ishalle kendini gösterir ve bulaşıcıdır. Kirli sularla insana ve insandan insana rahatlıkla bulaşabilen bu tehlikeli hastalıktan korunmak için düzenli olarak su deposu temizliği yaptırılmalıdır.

Belirttiğimiz hastalıkların çoğunda ana kaynak kirli sudur. Şebekeden gelen su her ne kadar klorlanmış ve temizlenip dağıtılsa da, su deposuna gelene kadar beraberinde getirdiği mikroorganizmalar sebebiyle hastalık riski teşkil eder. Bu duruma su deposuna düşüp, leş haline gelen kemirgenleri de eklediğimizde konunun önemi gün yüzüne çıkmaktadır.


Biyolojik kirlenme olup olmadığına bakmadan, tükettiğimiz yada kullandığımız suyun sağlık açısından risk teşkil edebileceği unutulmamalı ve düzenli olarak su depolarının bakım temizlikleri yapılmalıdır. Sağlıklı su tüketimi ve suyla bulaşan hastalıklardan korunmak için su deposu temizlik ve dezenfeksiyon hizmeti ihmal edilmemelidir.
Tekdez Kurumsal; Türkiye 81 ilinde profesyonel ekipleriyle su deposu temizliği ve dezenfektesi hizmeti vermektedir.


Tekdez Kurumsal müşteri temsilcinizden Kirli su deposundan bulaşan hastalıklar hakkında bilgi alabilir yada su deposu dezenfekte talebinde bulunabilirsiniz.