Telefon Yol Tarifi WhatsApp

Mikrobiyolojik Su Analizi Nasıl Yapılır?

Mikrobiyolojik Su Analizi Nasıl Yapılır?

Sulardaki bakteri miktarının tespit edilmesi ve sayılması işlemi mikrobiyolojik su analizi sınıfına girmektedir. Mikrobiyolojik su analizinde kimyasal parametreler bakılmaz. Bunun yerine koliform, ekoli gibi insan sağlığını risk altında bırakabilecek bakteri sayımları gerçekleştirilir.

Mikrobiyolojik su analizi nasıl yapılır? Membran Filtrasyon Sistemi


Mikrobiyolojik su analizlerinin çalışılmasında genellikle membran filtrasyon uygulaması ve sistemi kullanılmaktadır.

Membran filtrasyon sisteminde kullanılan filtreler;

Mikrobiyolojik su analizi uygulamalarında kullanılan filtreleri tutucu, dozaj şırınga, vakum pompa, hava filtreleri, vakumlama için erleni, şırınga ucu filtreleri, çelik pens, besiyeri ve sisteme ismini veren membran filtreler olarak sıralayabiliriz.
Uygulanan membran işlemine göre huni sayıda farklılık gösterir. Tekli, üçlü veya altılı benzeri huni çeşitleri bulunmaktadır.


Mikrobiyolojik su analizi membran filtrasyonunun amacı su içerisindeki partiküllerin tutulmasıdır. Membran filtrasyon fiziksel bir işlemdir. Partiküllerin bu işlemde filtre üzerinde kalması gerekir, bunun için uygun çapa sahip filtreler kullanılmaktadır. Analizlerde membran tipinin doğru seçimi, reel ve optimize bir analiz sonucu almak için çok önemlidir.
Bu metoda ki prensip sıvının membran filtrasyon içerisinden geçirilmesi ve mikroorganizmaların membran üzerinde tutulmasını sağlamaktır. Süsme işlemi olarak bu uygulamayı gözününüzde canlandırabilirsiniz.


Mikrobiyolojik analiz membran filtrasyon uygulamasında dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biride por çaplarının mikroorganizmalardan küçük olması gerekliliğidir. Por çapı mikroorganizmalardan küçük kullanıldığında süzme işleminde mikroorganizmalar pora takılarak membran üzerinde kalabilmektedir.


Normalde membran filtrasyon dışında yapılan su analizlerinde örnekler genellikle 100,00 – 25,00 ml kullanılırken, bu miktar membran filtrasyon sisteminde 100,00 – 25,00 ml kullanılabilir. Bu yoğun kullanım daha sağlıklı sonuçlar almak için büyük bir faktördür. Bir diğer önemli faktörde analiz esnasında su numune örneğinden gelebilecek mikroorganizmaların filtreye aktarılması, çapraz buluşma olmamasıdır. Bunun için çalışma Laboratuvar koşullarının aseptik olması gereklidir.


Aseptik: Mikroptan arındırılmış, mikropsuzlaştırılmış anlamına gelmektedir.

⬇️ ⬇️Su Deposu Temizliği Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayın⬇️ ⬇️

Mikrobiyolojik su analizinin yapılış metodu;

  • Analiz yapılacak sıvı ve membran filtrasyon sistemi hazırlanır,
  • Huni ve filtre destekleri bek alevinden geçirilerek dezenfekte edilir.
  • Bek alevi: Uygulamalardan önce gazın havayla yanmasını sağlayan Laboratuvar araçlarıdır. Isınma veya yakma işlemi için kullanılır.
  • Bek alevinde sterilizasyonu gerçekleştirilen membran filtre, pens yardımıyla yatağından çıkartılıp çok dikkatli bir şekilde filtre desteği üzerine yerleştirilir. Bu aşamadan filtrenin sağa sola oynamaması, desteğin üzerine doğru ve tam olarak yerleştirilmesi önemlidir.
  • Huni yerleşimi yapılarak çalışma yapılacak sıvı huni içerisine yavaşça konur. Vakum çalıştırılır, musluk açılır ve işlem başlatılır. Bu işlemler sonunda pompa ve musluk kapatılır. Membran filtre alınarak besiyeri üzerine konumlandırılır.
  • Besiyeri: Mikroorganizma yada hücrelerin üzerine koyulduğu laboratuar ortamında hazırlanmış jel veya sıvı besleyici kaplara verilen genel bir isimdir.
  • Besiyerleri tersine doğru çevrilmeden inkübatöre kaldırılır. Uygun süre ve sıcaklık ayarlandıktan sonra inkübe edilir.
  • İnkübatör: İnkübasyonun yapıldığı süre ve sıcaklığı ayarlanabilen dolap, kabinlerdir. İnkübatörlerin amacı mikroorganizma kültürlerini büyütmektir.
  • Membran filtrasyon bitiminde sonuçların okuması şu şekilde gerçekleşir. Sayımı yapılan koloni sayısı (kob) filtrelerden geçirilen ml olarak verilir. Yani 100 ml bir sıvı analizinde membran filtrede sayımı yapılan 2 adet Ekoli bakterisi sonuçlara Ekoli= 2 kob/100 ml olarak yansıyacaktır.

Mikrobiyolojik su analizinde çalışılan bakteriler;

Mikrobiyolojik su analizinde çalışılan bakterileri koliform, ekoli ve enterekok olarak gruplandırabiliriz. Genellikle bu üç bakteri ve türevleri biyolojik analiz test sonuçlarında yer almaktadır.
Bunun sebebi su içerisinde en çok rastlanan bakteri mikrop çeşitleri bunlardır. Analiz sonuçlarında eğer bu bakteriler tespit edilirse vakit kaybetmeden derhal önlem alınmalıdır. Mide bulantısı, yüksek ateş, sıtma, beyin felci gibi çok ciddi sağlık problemlerine sebebiyet verebilen bu bakteriler, su depolarına rahatlıkla bulaşabilir veya bu ortamlarda üreyebilmektedir.

Su depomuza bakteriler nasıl bulaşır?

Örneğin su depomuzdan yada hane içindeki bir musluktan talep ettiniz su örneğinde koliform ve ekoli bakterisi tespit edildi. Bu durumda ne yapmamız gerek?


Koliform toprak kaynaklıdır ve genellikle bağırsak sistemini tutan bakteri çeşididir. Tehlikeli ve çabuk ürerler. Yapışkandırlar giderilmesi zor ve uğraştırıcıdır. Ekoli ise su depomuza dışkı, atık su karışımının saptandığı anlamına gelmektedir.


Barajlardan klorlanmış olarak dağıtıma çıkan su, kullanım hanemize gelene kadar taşıma hattındaki çamur ve balçığı da ne yazık ki beraberinde getirir. Bu kirlilik depo içerisinde zamanla birikerek yoğun bakteri oluşumuna ve suyun çamurlanmasına sebebiyet verir. Su hattı temiz olsa bile sirküle edilmeyen yani depoda kullanılmadan bekletilen suda zaman bakteri mikrop oluşturabilir.


Konuyu net özetlemek gerekirse lağım suyuyla duş almak, dişlerimizi fırçalamak anlamını taşır.
Bu tespitlerin gerçekleşmesi neticesinde derhal uzman ve profesyonel bir kuruluşundan su deposu temizliği ve sanitasyonu talep edilmesi gerekir. Su deposu temizliği bu bakterilerin %100 yok edilmesinde yetersiz kalabilir. Bu sebeple sanitasyon ve dezenfeksiyon işleminin de yapılması gereklidir.


Tekdez Kurumsal kuruluşumuzdan mikrobiyolojik su analizi ya da su deposu temizlik dezenfeksiyonu taleplerinde bulunabilirsiniz.

Konu hakkında daha detaylı bilgi almak için iletişim numaramızı arayarak temsilcinizden destek alabilir yada internet sitemiz üzerinden talep oluşturup, profesyonellerimizin sizi aramanızı tercih edebilirsiniz.