Telefon Yol Tarifi WhatsApp

Kimyasal Su Analizi

Kimyasal Su Analizi

İçme, kullanma, şebeke, doğal kaynak, arıtma, kuyusu suyu olarak ayırt etmeden kullanım ve tüketime sunulan her su yada kaynağından analiz alınabilir ve bu analizler şartlara uygun laboratuarda çalışılabilir.

Su analizleri genel olarak kimyasal, mikrobiyolojik olarak ikiye ayrılır. Bunun dışında legionelle su analizini talebe göre mikrobiyolojik yada kimyasal gurup altında da çalışma talep edebilirsiniz.


Kimyasal su analizi, mikrobiyolojik su analizine göre çalışma ve parametre olarak farklılıklar gösterir. Kimyasal su analizinin alımı dahil farklıdır. Bu analizde kaynaktan daha fazla su alınmalıdır. Kimyasal su analizi tamamlanma süresi 7-15 gün aralığında olabilir.


Kimyasal analiz izleme parametreleri Renk, bulanıklık, koku, tat, iletkenlik, nitrit, amonyum, alüminyum, demir olarak niteleyebilir yada çoğaltabiliriz.


Kimyasal su analizleri tiyosülfat içermeyen steril kaplarda alınmalıdır. Mikrobiyolojik analizlerde ise bilindiği gibi analizler tiyosülfat içeren kaplarla alınmaktaydı. Tiyosülfat beyaz kristal şeklinde bir görünüme sahiptir.

Kimyasal formülü “Na2S203.5H2O” olarak gösterilmektedir.48 dereceye ulaştığında kendi suyunda erir ve bozulmaya başlar.Kuru, ılık ortamlarda ve 33 derece üstüne çıkmadan muhafaza edilmelidir.


Kimyasal analiz alımlarını da aynı mikrobiyolojik su alımlarında olduğu gibi Laboratuvar yetkilisine bırakılmasında fayda bulunmaktadır. Her analizin alım ve taşıma metotları farklılıklar gösterebilir.

Su Deposu Temizliği & Dezenfeksiyonu hakkında bilgi almak için: https://www.tekdezkurumsal.com/su-deposu-temizligi/

Kimyasal Su Analizi Parametreleri & Tayinleri | Kimsayal Su Analizi Nasıl Yapılır Aşamalar;

Kuruluşumuz Tekdez Kurumsaldan talep edeceğiniz kimyasal analizlerde aşağıdaki parametreler çalışılmaktadır:


İletkenlik tayini Ref. Değer 2500, PH Tayini Ref. Değer 4,5 – 9,5 – Nitrit Tayini Ref. Değer 0,5 – Amonyum Tayini Ref. Değer 0,5 – Multi element Tayini – Alüminyum Ref. Değer 0,2 – Demir Ref. Değer 0,2.


Kimyasal parametrelerin yanlarındaki rakamlar referans değerlerini belirtmektedir.

İletkenlik tayini referans değer 2500; Mevcut çözeltilerin elektrik akımlarını iletme kabiliyetidir. Su net bir ağırlık taşımadığı için çözünmüş maddeler olmadan elektrik akımını iyi ve doğru bir şekilde iletemezler. Bu çözünen maddeler eksi ve artı iyonlara ayrılır. Çözelti guruplarında elektrik iyonlarla iletilir. İletkenlik tayini fiziksel yani kimyasal ölçümlerle sonuç bulmaktadır. İletkenlik tayini çalışmalarında Ohm ve Megaohm ölçü dirençleri kullanılmaktadır. İletkenlik tayini ölçümlerinde hatalı sonuçlar genellikle sıcaklık ölçümlerinden yada elektrot içinde sıkışan havadan meydana gelmektedir.


PH Tayini referans değer 4,5 – 9,5; Ph değerlerinin saptandığı bu analizde suyun asidik yada bazik özellikte olup olmadığı tespit edilir. Fiziksel analiz gurubunda değerlendirilen Ph tayini hizmeti, kuruluşumuzda kimyasal analiz parametrelerinde yer almaktadır.


Nitrit Tayini; Nitrit tayini çalışılması nitrit anyonunun sülfanilik asidin verdiği kırmızıya çalan boyar maddesinin gözle tespitine hedeflenmektedir. Nitrik tayininin prensibi bu şekildedir.


Amonyum Tayini; Amonyak azotu yüzey ve yer altı sularında çeşitli değerlerde bulunmaktadır. Amonyak su içerisinde bir aktivite neticesinde oluşur ve mevcut suyun kirliliğine bir işaret olarak kabul görür. Sularda amonyum tespit edilmesi dahilinde, bu suyun kullanım amacına göre amonyumun yok edilmesi gerekmektedir. Fiziksel ve kimyasal analiz içerisinde referans değerleri tespit edilir.


Multi element tayini; Uygulama alanlarının başında atık su, kuyu suyu, foseptik su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tayini. Elementel analiz ile içme suyu kalitesinin belirlenmesin dede multi element tayini yapılabilir.
Alüminyum analizi; Tüm sularda alüminyum doğal olarak yada yapay olarak bulunabilir. Doğal olarak bir suda alüminyum oluşmasının sebebi asidik suların minareleri çözmesi ile meydana gelir. Arıtılmış sularda da yüksek oranda alüminyuma rastlanılmasının sebebi su arıtılması işleminde koagulasyon kullanılmasıdır. Alüminyum temizleme sadece suda doğal olarak saptandığı durumlarda uygulanmalıdır. Diğer tüm durumlarda tüketim yada kullanım sularına alüminyum karışımı yada yapay üremesi önlenmeli, engellenmelidir. Fiziksel gurupta değerlendirilen alüminyum analizi, kimyasal su analizi parametrelerimizde bulunmaktadır.


Demir analizi; Bu analiz çalışması demir tayini, çözünmüş demir tayini ve iki değerlikli demir tayini şeklinde yapılabilir. Özellikle yer altı yada kuyu sularında demir oranı yüksek miktarda olabilir. Demi oranı yüksek gelen bir suyun muhtemel mangan oranı normalin üzerinde seyir etmektedir. Bu suları kullanmadan yada tüketmeden önce mutlaka demir – mangan iyonlarından arındırılması gerekmektedir.


Şirketimiz tüm analiz hizmetlerini anlaşmalı olduğumuz ve akredite olmuş kurumlardan alsource destek olarak ilerletmektedir.


Kimyasal su analizi talepleriniz için temsilcinizden bilgi alabilir yada randevu planlayabilirsiniz.


Tekdez Kurumsal kuruluşumuzun önerisi; kimyasal analizlerin alınmasından önce, saklama alanlarının doğru metotlarla temizlik dezenfeksiyonun yapılması yönündedir. Kimyasal su analizi alımlarınızı, lütfen profesyonel ekiplerimiz ile birlikte yada ekiplerimiz koordinesinde gerçekleştiriniz.