Telefon Yol Tarifi WhatsApp

Mikrobiyolojik Su Analizi Yöntemleri

Mikrobiyolojik Su Analizi Yöntemleri

Mikrobiyolojik su analizi yöntemleri araştırmalarında genel olarak membran filtrasyon sistemleri kullanılmaktadır. Mikrobiyolojik su analizi uygulamasında membran filtrasyon sisteminde kullanıma hazır besiyer ve özel yöntemlerle pedlere emdirilerek dehidre edilmiş besiyer kullanılmaktadır.

Büyük salgınların ortaya çıkması yada toplumsal rahatsızlıkların oluşmasında su ve çevresel faktörler büyük pay sahibidir. Alt yapı yetersizliği, alt yapı çalışmalarındaki düzensizlik, kontrolsüz kentleşme ve benzeri çalışmalar sonucunda patojen mikroorganizmaların yer altı sularına karışması bu sularında içme yada tüketim suyu olarak kullanılması enfeksiyon rahatsızlıkları oluşturmaktadır.

Suyla yayılımı gerçekleşen hastalıklara genel olarak su epidemileri denir. Bu tehlikeli epidemilere Salmonella, Vibrio ,Shigella, Brucella ve benzeri bir çok bakteri patojenler dışkı ile sulara karışabilmektedir.

Mikrobiyolojik Su Analizi

Salmonella: Tifo ve ani gıda zehirlenmelerine sebep olan salmonella türleri hidrojen sülfür üretirler. Kontamine olmuş suları içilmesi ada kullanılmasıyla, insan veya hayvan dışkılarının sulara karışmasıyla, su klorlamasının yeterince yapılmamasıyla bulaşması gerçekleşir. Salmonella insandan insana da bulaşmaktadır. İshal, aşırı bulantı ve takibinde kusma, karın krampları hastalık belirtileridir. Salmonella bakterisine karşı korunma yöntemlerinin başında suların iyi klorlanması gelmektedir. Kaynağı tespit edilemeyen yer altı suları asla kullanılmamalıdır.

Vibrio: Sıyla ve besin yoluyla bulaşabilir. Genellikle deniz sularında yada klorlaması iyi yapılmamış tüketim sularında bulunur, spor oluşturmazlar.

Shigella: Bu bakterilerin ortaya çıkardığı kanlı ishal, karın ağrıları, kramplar ve ağrılı dışkılama şeklinde kendini gösterebilir. Bir bağırsak enfeksiyonu olarak da tanımlayabiliriz. Çok bulaşıcıdır ve dikkat edilmesi gereken bir bakteridir.

Brusella: Bakteriye bağlı bir hastalıktır. Genellikle çok fazla yan etki göstermez, gizli ilerler. Hayvan dışkılarının içme yada tüketim sularına karışması yada hasta hayvanla temas neticesinde bulaşır. İnsanlarda antibiyotik tedavisine uygulanırken, hayvanlarda herhangi bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır.

Mikrobiyolojik su analizi yöntemleri detaylarının temel amacı hastalık yapıcı mikroorganizmaların belirlenmesi ve suyun kalitesinin belirlenmesidir.

Enfektif, hepatitis; Sarılık ismiyle bilinen nitelikli hastalık çoğunlukla suyla bulaşmaktadır.
Polimyelitis; Çok riskli bir hastalık olan çocuk felcide maalesef ki kirli sularla rahatlıkla bulaşabilmektedir.


Taenia saginatta; Bu bir parazittir. Yumurtalarının suya karışması ve insanlar tarafından parazit yumurtalarının tüketimi vasıtasıyla bulaşır.

Ascaris lumbricoides; Çocuklarda sıkça görülen bir parazittir. Su boşaltım tesislerinde çalışanların yüzde ikisinde, atık su ile sulama yapan çiftçilerin yüzde on altısında bu hastalık görülmektedir.

⬆️⬆️ Su Sebili Temizliği Sayfamızı Ziyaret Edebilirsiniz ⬆️⬆️

Sularda mikrobiyolojik analizler temel olarak aşağıdaki gibi gruplandırılabilir;

Var/Yok testleri: Sayı önemli değildir. Belirlenen hacim içerisinde belirlen mikroorganizmaların tespiti yapılır.

Sayım: Sınırlar dahilindeki mikroorganizma sayımı yapılır.
Mikroorganizma tanımlama: Koloni sayımı, dökme , kültürel yayım, membran filtrasyon sistemleriyle koloni sayımı yapılabilir. Bunların içerisine en yaygını ve hata payı düşük olanı membran filtrasyondur.

Kuruluşumuzdan mikrobiyolojik su analizi talep edebileceğiniz alanlar;

Kuyu suları, şebeke suları, su deposundan alımlar, yer altı kaynak suları, atık sular, içme suları, yağmur suları, havuz suları, göl – gölet sularıdır.

Tekdez Kurumsal; mikrobiyolojik su analizi parametrelinde koliform, ekoli ve enterekok bakterilerinin sayımı hizmetini vermektedir. Sağlık Bakanlığı yetkili ve tüm akredite sistemleri eksiksiz olan anlaşmalı laboratuarlarımız ile su analizi hizmetini alsource destekli profesyonel metotlarla vermekteyiz.

Tekdez Kurumsal müşteri temsilcinizden mikrobiyolojik su analizi yöntemleri hakkında detaylı bilgi alabilir yada su analizi talebinde bulunabilirsiniz.