Telefon Yol Tarifi WhatsApp

Su Analizi Yapan Firmalar | Tekdez Kurumsal Su Analizi

Su Analizi Yapan Firmalar | Tekdez Kurumsal Su Analizi

Su analizleri; kuyu, şebeke, su deposu, içme suyu dahil kullanım amacı fark etmeden her suya uygulanabilen yöntemler bütünüdür. Su analizi yapan firmalar bir çok yetki ve kalite sertifikasına sahip olup, yeterliliklerini denetlemelerde ibraz etmek zorundadır.
Tekdez Kurumsal Su Analizi hizmetlerimizi, akredite olmuş anlaşmalı laboratuarlarımızla alsource olarak vermekteyiz.
Su analizi yapan firmalar yeterlilikleri ve uyulması gereken kurallar bütününe “ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ” vasıtasıyla ulaşabilirsiniz.

Çevre ölçüm ve analiz laboratuarları yeterlilik yönetmeliğini incelemek gerekirse; laboratuar bölümleri, laboratuar özellikleri, personel güvenliği, metot seçimleri, kayıt ve defter tutma, numune kabul gibi bir çok farklı alan karşımıza çıkmaktadır.
Laboratuar bölümleri; verilecek hizmetin niteliğine göre laboratuarda idari bölüm, hizmet bölümü, çevre koşullarından etkilenmeyecek tartım bölümü, kimyasal ve biyolojik analizlerinin verildiği ayrı ayrı hizmet bölümleri, analiz ve ön işlem faaliyetlerinin düzenlendiği bölümler ve kayıtların muhafaza edildiği kilitli arşiv ve muhafaza alanları mutlaka bulunmalıdır.

Su Analizi Yapan Firmalar Hakkında

Su analizi laboratuarı asgari bölümleri ise ilgili mevzuatta kısaca şöyle belirtilmiştir.


Laboratuarda sisteme uygun aydınlatma, iklimlendirme ve havalandırma sistemleri bulunmalıdır.Laboratuarın analizleri risk altında bırakmamak için sıcaklık ve nem oranları sürekli incelenir ve kayıt altına alınması gerekir. Cihazların bozulmasını tetikleyecek toz, sarsıntı, buhar, titreşim gibi durumlara yeterli önlemler alınmalıdır. Patlayıcı yada parlayıcı maddeler (tüpler) dolu boş olarak ayrı ayrı yerlerde bulunmalı, düşmemesi için kelepçeler ile sabitlenmeli ve aşındırıcı kimyasallardan uzak tutulmalıdır. Kimyasalların muhafazası için bir deponun bulunması gerekir. Alınan analizlerin muhafazası ve bozulmaması için buzdolabı yada soğuk hava depoları bulundurulması gerekliliktir. Atıklar için geçici depolama alanları oluşturulmalı bu alanlarında 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca çıkarılan atık yönetimi mevzuatına uygunluğu sağlanmalıdır.

Su analizi veya çevre laboratuarlarında personel güvenliği de çok önemli bir konudur. Personel güvenliği konusunu “Çevre ölçüm ve analiz laboratuarları yeterlilik yönetmeliği” sistemine göre kısaca özetlemek gerekirse personele uygun giysi, emniyet halatı, maske, eldiven, baret, koruyucu donanım malzemeleri, gözlük mutlaka sistem içerisinde bulundurulmalıdır.Yetki alanları belirlenmeli ve analiz yapılan yerlere yetkililer dışında girişlerin engellenmesi gerekir. Acil yada kaza durumlarında göz duşları, banyolar, koruyucu ekipmanları içeren talimatlar bulundurulmalıdır. Kullanılan tüm kimyasallara ait malzeme güvenlik bilgi formları göz önünde ve kolay ulaşabilecek yerlerde bulundurulmalıdır.


Su analizi laboratuarları ilgili yönetmeliklere göre metot seçimlerinde de kurallara uygun hareket etmelidir. Laboratuarlar ulusal ve uluslar arası geçerliliği kılınmış metot ve yöntemleri kullanmak zorundadır. Bu metotlarında en son yayımlarını kontrol etmeli ve uygulamalı, seçilen bu metotlar laboratuar ortamında teyit edilmelidir. Kullanılan bir metodun yenilenmesi yada güncellenmesi gibi zorunlu durumlarda ilgili bakanlıklarca belirlenen düzenlemelere uyulması gereklidir.


Su analizi laboratuarları kayıt ve defter tutma, muhafaza konularında da yeterlilik sahibi olması gereklidir. Buna göre personellerine ait öz geçmiş, cv, eğitim benzeri bilgileri kayıt altına alınmalı ve muhafaza edilmelidir.

Su Analizi Yapan Firmalar

Ölçüm analiz kayıtları da sorumluları tarafından paraflanmış şekilde kayıt altına alınmalıdır. Numune alındığında kesilen tutanaklar ve formları kayıt altına alınmalıdır. Cihaz ve aletlerin listesi, bakım çizelgeleri, servis kayıtları, kalibrasyon planları, kalibrasyonu yapılan cihazların kalibrasyon belgeleri, sistemdeki kimyasal madde kayıtları, doğrulamak için kalite kontrol kayıtları, ölçme belirsizlik raporları, yeterlilik karşılaştırması test sonuçları da düzenli ve tertip olarak kayıt altına alınması gerekli ve zorunludur.


Su analizi laboratuarlarında numune alım ve lojistik hizmetler ide bir düzen ve yönetmeliklere uygun ilerlemektedir. Numuneler alma ve taşıma yetkisine sahip kuruluşlarca yapılır. Numuneler mühürlenmelidir. Numune kabı ve mührüne asla müdahale edilmemelidir.
Numune kabında yada evrakında herhangi bir tahribat yapılmamalıdır, yapıldığında bu tutanakla belgelendirilmelidir. Laboratuara gelen analizleri alan kişiyle kayıt eden kişi birbirinden farklı olmalı ve kayıt personeli asla analiz çalışmalarında bulunmamalıdır.
Tekdez Kurumsal kuruluşumuzdan kimyasal ve mikrobiyolojik s analizi talebinde bulunabilir yada temsilcinizden bilgi talep edebilirsiniz.

Mikrobiyolojik ve Kimyasal su analizi parametrelerimiz;

  • Eschericha coli sayımı Ref. Değer 0Kob/100 ml
  • Koliform sayımı Ref. Değer 0Kob/100 ml
  • Enterekok sayımı Ref. Değer 0Kob/100 ml
  • İletkenlik tayini Ref. Değer 2500
  • PH Tayini Ref. Değer 4,5 – 9,5
  • Nitrit Tayini Ref. Değer 0,5
  • Amonyum Tayini Ref. Değer 0,5
  • Multi element Tayini –
  • Alüminyum Ref. Değer 0,2
  • Demir Ref. Değer 0,2

Su analizi yapan firmalar içerisinden Tekdez Kurumsal kuruluşumuzu tercih ettiğiniz an ayrıcalıklı hizmetlerden yararlanma fırsatınız oluşmaktadır.

Bunlardan ilki ulaşılabilir müşteri temsilcinize dilediğiniz her soruyu sorabilir ve analizlerle ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.
Analizleri sizin almanıza gerek bulunmamakta. Uzman personellerimiz tarafından alınan analizleriniz akredite edilmiş laboratuarlarda çalışılmaktadır.
Analiz sonuçları uygunsuz çıktığında örneğin su deponuzdan aldırdığınız bir mikrobiyolojik analizde koliform bakterisi tespit edilirse, firmamızdan su deposu temizliği ve dezenfeksiyonu hizmetini %35 indirimli talep edebilirsiniz.

Aynı analizden 1 hafta içerisinde tekrar talep etmeniz durumunda hizmet bedeliniz, otomatik olarak %10 indirimli tarafınıza fatura edilir,
Kuruluşumuzdan talep ettiğiniz her analiz hizmeti Çevre ölçüm ve analiz laboratuarları yeterlilik yönetmeliğine uygun kurum ve alanlarda çalışılır, sonuçları tarafınıza akreditasyon belgeli elektronik imzayla gönderilir.