Telefon Yol Tarifi WhatsApp

Su Analizi Nasıl Yapılır? Teknikleri Nelerdir?

Su Analizi Nasıl Yapılır? Teknikleri Nelerdir?

Su analizi; geniş manada laboratuar ortamında bakılması gereken hizmetler bütünüdür. Su analizi suyun içerisinde ve bünyesinde bulunan, hastalık yapıcı özelliğe sahip mikroorganizmaların sayımı, kontrolü ve suyun kalitesinin ölçümlenmesidir.
Su analizleri, su analiz laboratuarlarında yapılmaktadır. Bu laboratuarların akredite olması, yetki ve kalite sertifikalarına sahip olması, alınan analiz hizmetinin kalitesini ve geçerliliğini artırmaktadır.
Su analizleri, sağlıklı su tüketim ve kullanımını hedeflemek için gereken işlemler bütünüdür.

Su Analizi Nasıl Yapılır?

Su analizi 2 farklı metot ve yöntemle yapılmaktadır. İlki kimyasal su analizi, diğeri mikrobiyolojik su analizidir.
Mikrobiyolojik su analizi kapsamı;

 • İçme suları,
 • Kullanma suları,
 • Ambalajlanmış sular,
 • Doğal ortamda çıkartılan sular,
 • Mineralli su üretimi;

Kimyasal su analizlerinde aynı kapsamlar geçerli olup, suyun Ph, sertlik ve sudaki mineral değerleri incelenmektedir. Her iki su analizi yöntemi de toplum sağlığı için gerekli ve önemlidir.

Mikrobiyolojik su analizi, tiyosülfatlı analiz kaplarıyla, kimyasal su analizi ise tiyosülfat içermeyen su kaplarıyla alınması daha doğrudur.
Analiz kaplarında alınan suyun niteliği, alındığı yer, tarih, hava sıcaklığı, alınan yerin kimlik bilgileri bulunması gereken bilgilerdir.
Kimyasal ve mikrobiyolojik su analizi yapılışında birden fazla metot ve yöntem bulunmaktadır;

 • Gravimetrik teknikler,
 • Titrasyon,
 • Elektrokimyasal teknikler,
 • Spektrofotometrik ve kolorimetrik teknikler,
 • Kromatografi,
 • Kütle spektrometresi,

Su Deposu Temizliği Hakkında Detaylı Bilgi Almak için https://www.tekdezkurumsal.com/su-deposu-temizligi/ ziyaret edebilirsiniz.

Su Analizi Teknikleri Nelerdir? Su Analiz Çeşitleri

Gravimetrik teknikler(Ağırlığa endeksli analizler); İçme ve atık sularda, arıtma aşamalarının değerlendirilmesi ve raporlanmasında kullanılır. Hassas terazilerle uygulanır. Askıdaki katı madde, su içerisindeki toplam katı ölçümü ve askıda kattı madde kontrollerini kapsar.

Titrasyon (Belirli orandaki madde ile reaksiyona girecek solüsyon miktarının belirlenmesi analizleridir); Titrasyon analizler işlenen sıvı rengindeki değişimlerle sonlandırılır. Ayrıca sonlandırma elektrokimyasal teknik aşamalarında da belirlenebilir.


Elektrokimyasal teknikler; Biline bütün moleküler ve atomların dış yüzeyleri tabakalardan oluşmuştur. Bu tabakalara elektron tabakalar denmektedir. Reaksiyonlar elektronlarla iletişim içerisinde gerçekleşir. Uygulama alan ve yöntemleri gümüş, altın, bakır ve dolgu sıvılarını örnek olarak verebiliriz.


Spektrofotometre ve Kolorimetre (Renk yoğunluğunun ölçülmesi metoduyla değerli bir maddenin ilişkilendirilmesidir); Kolorimetre görünebilen renk aralıklarıyla ölçümü tamamlar. Spektrofotometre ise ışık kaynağını ölçümden önce spektrumlarına ayrılarak yok edilir.


Kromatografi ( Renk grafiği yada renk resmi olarak adlandırılabilir); Uygulanış, yöntem, kullanım ve malzeme farklılıkları içerebilir. Bunlar İnce tabaka, gaz, high pressure, sıvı, iyon kromatografi’dir.

Kütle spektrometresi; Karışım içindeki iyonlar kütlelerine göre ayrıma tabi tutulurlar. Bu ayrıştırma iyonize hale getirilen buharın radyofrekans özelliğine sahip bobinler arasından geçirilmesi ile meydana gelmektedir. İşlemlerle her madde özgün patern oluşturur ve bu patern tüm verilerle karşılaştırılır.

Mikrobiyolojik su analizleri, adından da anlaşıldığı gibi analiz yapılacak su içerisindeki bakteri ve mikropların araştırılmasını ve tespit edilmesini hedef görmektedir.
Mikrobiyolojik su analizleri yapılışında uygulanan yöntemlerin başında gelenler;

 • Çoklu Tüp yöntemleri,
 • Membran filtrasyon teknikleri,
 • İndikatör mikroorganizmalar,

İndikatör mikroorganizmalarda genel olarak Escherichia coli, koliform bakteri, koliform organizmalar, fekal streptokoklar, sülfit indirgeyen clostridiumlar, bakteriofajlar, genel koloni sayımları, aeromonas türleri çalışılmaktadır.
Su analizi alınması da, laboratuar ortamında bakılması gibi profesyonellik gerektiren bir çalışmadır.

Örneğin analiz alınacak bir musluğun uç tıpasının öncelikle ateşle yakılması, sonra alkolle dezenfekte edilmesi en son olarak da suyun belirli bir süre boşa akıtılıp şişelenmesini gerektiği gibidir.


Bakteri üreyen sularda genellikle koku, renk ve tat farklılıkları oluşsa da bu oluşumların olmadığı örneklere de rastlanabilmektedir.


Herhangi bir fabrika, kurum yada kuruluşlarda örneğin su sebilinden içilen suyun kalitesi yada suyun bu kuruma uygun olup olmadığı, sadece su analizi sonucunda anlaşılabilmektedir. Bu sebeple su analizleri doğru metotlarla alınmalı ve yetki sertifikalarına sahip akredite olan kuruluşlarca yapılmalıdır.


Su analizlerini steril kaplara alınması hizmetini mümkün olduğunca uygulamayı yapacak Laboratuvar görevlisini bırakılmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda analiz alınacak bir musluk ucunun t yakılması, alkolle dezenfekte edilmesi en son olarak da suyun belirli bir süre boşa akıtılıp analizin steril kaplara koyumu gerçekleştirilmelidir.
Kimyasal su analizi yada mikrobiyolojik su analizi hizmetlerimiz için bilgi alabilir, müşteri temsilcinizden analiz alımıyla ilgili uygun günlere randevu planlaması yapabilirsiniz.

Türkiye geneli geniş servis ve hizmet ağımızla Tekdez Kurumsal olarak değerli müşterilerimize su analizi alımı ve analiz sonuçlandırması hizmeti vermekteyiz.