Telefon Yol Tarifi WhatsApp

Su Deposunda Yosun Sorunu ve Çözümü

Su Deposunda Yosun Sorunu ve Çözümü

Su Deposunda Yosun Sorunu ve Çözümü

Su deposu yosunlanma sorunu en çok steril yalıtımı yapılmamış beton depolarda ve plastik (fiber, polietilen) su depolarında rastlanılmaktadır. Depo içerisinde oluşan yosunlanmanın birçok sebebi bulunabilir.


Su deposu yosun önleme, su deposu yosun tutuyor, su deposu yosun sorunu ve çözümü hakkında merak edilen konulara açıklık getireceğiz.

Su deposunda yosun oluşumunun başlıca nedenleri

  • Sistem içerisindeki sutaşıma ve dağıtım hattında meydana gelen kirlilik,
  • İçerisindeki değer farklılıkları sebebiyle kuyu suyu kullanımları,
  • İçerisindeki değer farklılıkları sebebiyle tanker suyu kullanımları,
  • Su deposunun güneşin Uv ışınlarına direk maruz kalacak şekilde konumlandırılması,
  • Su deposuna 6 aydan uzun süre temizlik ve dezenfeksiyon işlemi yaptırılmaması,
  • Depodaki suyun uzun süre kullanılmaması ve sirkülasyon olmayan su,
  • Suda bakteri ve mikroorganizma üremesi sonucu,
  • Plastik su deposu kullanımı,
  • Steril izolasyonu yapılmamış su deposu kullanımı.

Bir su deposunda yosunlanma meydana gelmişse, o depoda muhakkak ki bakteri ve mikroorganizma üremesi gerçekleşmiş demektir. Böyle durumlarda vakit kaybetmeden yosunlanmaya sebebiyet veren konu netleştirilmeli ve önlem alınmalıdır.


Su deposunda yosun sorunu ve çözümü hakkında bilgilendirme yapmak için, yukarıda belirttiğimiz etken maddeleri incelemek gerekmektedir.

Sistem içerisindeki sutaşıma ve dağıtım hattında meydana gelen kirlilik


Su taşıma hatları genellikle konut içerisinde ki su dağılımını gerçekleştiren boru hatlarıdır. Şebekeden su önce depoya gelir, depodan da gerekli olduğu zamanlarda dağıtım borularından hanemize ulaşır. Bazı kurulumlarda da şebeke suyu depoya hiç uğramadan direk taşıma boru hatları vasıtasıyla tüketim alanımıza ulaşır. Her şart ve koşul altında tüketim ihtiyacımızı karşılamak için su, boru hatlarından geçerek hanemize ulaşır. Su; barajlardan her ne kadar klorlanmış ve temizlenmiş olarak dağıtılsa da, tüketim alanımıza gelene kadar birçok kirliliği beraberinde getirir. Bu kirlilik boru hatlarında zamanla mikroorganizma üremesine sebebiyet verir. Bu hattan geçerek depoya dolan suda haliyle biyolojik kirlilik oluşturur ve yosunlanma problemine sebebiyet verir. Biyolojik kirlenmenin önlenmesi için altı ayda bir yaptırılacak su deposu temizliği hizmetiyle birlikte, su tesisat hatlarının da temizlenip dezenfekte edilmesi gerekmektedir.

İçerisindeki değer farklılıkları sebebiyle kuyu suyu kullanımları


Suyun sertliği, bileşenleri, tuzluluk oranı, oksijen miktarı, kalsiyum miktarı, Ph miktarı, silikat, karbondioksit miktarı, potasyom miktarı, demir oranı, bakır oranı mevcut suyun kalitesini ifade eden komple bir değerler bütünüdür. İçme sularında bu değerler maksimum iyi seviyede tüketime sunulur. Şebeke suyunda ise öncelik biyolojik kirlenmenin önlenmesidir. Kuyu suyunun direk kullanılmasında, değer kontrolleri imkansızdır. Su biyolojik olarak zaman zaman kirli gelebilir yada ph oranları yüksek olabilir. İçerisindeki potasyum miktarı düşük olabilir yada demir oranı yüksek olabilir. Kısaca kuyu sularında standart bir değer aralığı ve biyolojik sonuç bulunmaz. Kuyu suyu kullanılan su depolarında aşırı yoğunlukta çamur, balçık, kirlenme ve yosunlanma problemi meydana gelebilmektedir. Kuyu suyu kullanılan su depolarının muhakkak 3 ayda bir temizlenip dezenfekte yapılması gerekmektedir.

İçerisindeki değer farklılıkları sebebiyle tanker suyu kullanımları


Tanker yani taşıma suyu kullanımlarının, kuyu suyu kullanımından hiçbir farkı bulunmaz. Hatta daha fazla biyolojik kirlenmeye ve yosunlanmaya sebebiyet verdiği de saptanmaktadır. Tanker taşıma suyu kullanımlarında da, aynı kuyu suyu kullanımlarında olduğu gibi 3 ayda bir ve devamında periyodik olarak su deposu temizlik dezenfekte işleminin yaptırılması gerekmektedir.

Tekdez Kurumsal firmamız, su deposu yosun sorunu ve çözümü hizmetlerinde değerli müşterilerine profesyonel çözümler sunmaktadır.

Su deposunun güneşin Uv ışınlarına direk maruz kalacak şekilde konumlandırılması


Yosunlanmanın başlıca problemleri arasında bu madde en dikkat çekici olanıdır. Özellikle plastik, fiber ve polietilen depolar yer bulma sorunu nedeniyle bahçeye ya da çatı katlarına konumlandırılır. Böyle konumlandırılan su depoları direk güneş ışığına tüm gün boyunca maruz kalırlar. Depodaki sıcaklığın normalin üzerinde olması sebebiylede, kısa sürede hastalık yapıcı mikroorganizmalar ve bakteriler ürer. Bu üreme sonucunda su deposunda yosun problemi oluşur.
Çözüm olarak bahçeye yada çatı katlarına kurulumu yapılan depoların üzerlerinin kapatılması yada depo dış yüzeyinin koyu renk boya ile boyanması gereklidir. Böyle yanlış konumlandırılan su depoların temizliği içinde asla kanuni süre olan 6 ay beklenmemelidir.
Her 3 ayda bir bu depolar temizlenip dezenfekte ettirilmelidir. Yosunlanma probleminin seyrek de olsa beton depolarda görüldüğü de aşikardır. Bu olumsuz durum tamamen, depoda üreyen bakteri ve mikroorganizmalar sebebiyle biyolojik kirlilik nedenidir.
Özellikle steril yalıtımı yapılmamış beton depolarda yosunlanmaya denk gelinmektedir. Bu depoların periyodik temizliği ve dezenfektesi ihmal edilmemelidir.

Su deposuna 6 aydan uzun süre temizlik ve dezenfeksiyon işlemi yaptırılmaması


Su depoları en geç 6 ayda bir temizlenip, dezenfektesi yaptırılmalıdır. 150 gün sonrası bakteri üremesi ve yosunlanma problemi her çeşit su deposunda görülebilmektedir. Bunun sebebi hidrofor emiş vanasının depo zeminine göre daha yüksek konumlandırılması ve dipteki suyun hiçbir şekilde sirkülasyona girmemesidir. Periyodik olarak temizlenip dezenfeksiyonu yapılan bir su deposunda bakteri üremesi olmayacağı için, yosunlanma problemi de yaşanmamaktadır.

Depodaki suyun uzun süre kullanılmaması ve sirkülasyon olmayan su


Bazı su depoları sadece su kesintisi olduğu zamanlarda sisteme muhafaza ettiği suyu aktarır. Bu bir kurulum hatasıdır. Su şebekeden ilk olarak depoya gelmeli, sonra hanemize ulaşmalıdır.
Depoda sular kesilene kadar bekletilen ve sirkülasyona maruz kalmayan su bakteri üretir. Buna bağlı olarak da yosunlanma kaçınılmaz sondur.

Suda bakteri ve mikroorganizma üremesi


Bir su deposunda yosun sorun oluşmuş ise, o depoda muhakkak biyolojik bir kirlenme var demektir. Bu biyolojik kirlenmede depoda oluşan bakteri ve mikroplar vasıtasıyla meydana gelir. Bu bakteriler genel olarak koliform, ekoli ve enterekok dur. Yosunlanma oluşan bir depodaki su kullanılmadan derhal tahliye edilmeli ve temizlik dezenfekte işlemi gerçekleştirilmelidir.

Plastik su deposu kullanımı


Plastik, fiber, polietilen su depolarının üretim kaynağı petroldür. Bu depolarda içme suyu muhafaza etmek doğru değildir. Tüketim suyu muhafaza edilebilir fakat suyun sirkülasyonu ve deponun temizlik işlemi aksatılmamalıdır. Bu depoların güneş ışığına direk maruz kalmayacak şekilde konumlandırılması da, yosunlanmanın önüne geçebilmek için önemlidir.

Steril izolasyonu yapılmamış su deposu kullanımı


Seril izolasyonu yapılmamış beton su depoları da, yosunlanma için gerekli yeterliliğe sahiptir. Bu depolarda mutlaka sürme yada Pvc steril yalıtım yaptırılması gerekmektedir. Su deposu temizliği ve dezenfektesi de ihmal edilmemelidir.

Tekdez Kurumsal; Sağlık Bakanlığı yetki ve izin belgelerine sahip dezenfekte firmasıdır. İSO denetim süreçleri tarafından denetlenen kuruluşumuzun verdiği tüm hizmetler, marka tescilleriyle korunmaktadır. Personellerimizin portör muayene raporları, hijyen ve mesleki yeterlilik sertifikaları, iş güvenliği sertifikaları, yüksekte çalışabilir eğitim belgeleri eksiksizdir.
Tekdez Kurumsal müşteri temsilcinizden Su deposunda yosun sorunu ve çözümü hakkında detaylı bilgi alabilir ya da su deposu temizlik ve dezenfeksiyon randevusu oluşturabilirsiniz.