Telefon Yol Tarifi WhatsApp

Su Deposunda Neden Yosun Olur?

Su Deposunda Neden Yosun Olur?

Su Deposunda Neden Yosun Olur?

Su depoları çeşitli nitelik ve kullanım amacına göre üretilmiş olabilir. Örneğin bir su deposunun yağmur besleme, şebeke ya da yangın besleme için kullanılması öngörülen bir durumdur. Bu depolar kendi içlerinde metal alaşım, plastik alaşım ya da beton olarak imal edilmiş olabilmektedir.

Metal alaşımlar kendi içlerinde sac, galvaniz ve çelik olarak ayrışır. Plastik su depoları ise fiber, plastik ve polietilen üretim olabilmektedir. Beton su depoları fayans kaplanmış, membran kaplanmış ya da kara sıva şeklinde kullanıma sunulmuş olabilir.
Niteliği ve kullanım amacı fark etmeden su depolarının asli görevi muhafaza ettiklerin suyun steril olarak dağıtıma sunulmasıdır.

Su deposunda neden yosun olur?

Muhafaza ettikleri suyun steril olarak saklaması görevini üstlenen su depoları belirli etken durumlara göre kirlenebilmektedir. Bunların başında şebeke hattıyla depomuza taşınan çamur ve balçık gelir. Bunun dışında deponun direk güneş alması da bakteri oluşumunu tetikler.


Su deposu yosunlanmasının başlıca sebebi, depodaki biyolojik kirliliktir. Yosun bir canlıdır ve biyolojik kirlenmeyle ortaya çıkar. Bu biyolojik kirliliğin etken maddesi olan bakterileri koliform, ekoli ve enterekok olarak değerlendirebiliriz.
Su deposu temizliği ihmal edildiğinde mutlaka biyolojik ve fiziksel kirlilik ortaya çıkar. Bunun uzun süre devamında ise yosunlanma problemi kaçınılmaz sondur. Su deposu temizliği hizmetini düzenli yaptırarak, depodaki fiziksel ve biyolojik kirlilik önlenir, böylelikle yosun problemi çözülür.


Su deposunun direk güneş alması yani güneşin uv ışınlarına maruz kalması da yosunlanma problemine yol açabilir. Bu sebeple su depolarının direk güneşe maruz kalmayacak şekilde kurulması ya da depo üzerinin kaplanması problemin giderilmesini sağlayacaktır.


En çok yosunlanma problemi oluşturan su depoları, plastik alaşımdan yani polietilen ve fiber alaşım üretimlerde rastlanılmaktadır. Plastik su depoları petrol alaşımdan imal edildiği için yosunlanmaya elverişli depolardır. Ayrıca plastik su depolarının ebatları gereği kurulum rahatlığı bulunur. Bu sebeple güneşe direk maruz kalacak şekilde kurulan plastik su depolarında, yosunlanma problemi kaçınılmaz sondur.
Gereklilik sebebiyle güneşe maruz kalacak şekilde kurulumu yapılan plastik su depolarının dış yüzeyinin koyu renkli bir boya ile boyanması, güneşin uv ışınlarının depoya temasını engelleyecektir. Böylelikle yosunlanma problemi gecikecektir.


Yosunlanmanın önlenmesi için depoların direk güneşe maruz kalacak şekilde kurulmaması ve su deposu temizliğinin ihmal edilmemesi gerekmektedir.

Belirttiğimiz gibi su deposunda oluşan yosun probleminin ana kaynağı, hastalık yapıcı mikroorganizmaların üremiş olmasıdır. Bu mikroorganizmalar, depodaki suyun kullanımı ya da tüketimiyle insan sağlığını ciddi boyutta risk altında bırakabilir.


Örneğin koliform üremiş bir su deposundaki suyun kullanımı, ishal, yüksek ateş ve bağırsak enfeksiyonlarına sebebiyet vermektedir. Ekoli ve enterekok da aynı koliform da olduğu gibi sağlığımızı tehdit edebilecek bakterilerdir.
Yosun oluşan su deposuna klor yada benzeri dezenfektan ürün atılması çok yanlış bir uygulamadır. Klor sadece temiz depolara uygulanmalıdır. Klorun asıl etki alanı oluşacak bakteri miktarını azaltmaktır. Bu uygulama manuel olarak asla yapılmamalıdır. Eğer ki bir su deposuna klor uygulaması yapılacak ise, klor dozaj pompalama sistemleri tercih edilmelidir. Gereğinden fazla klor atımı, mevcut bakteriyi yok etmek bir yana, mikroorganizma seviyesinde artış sağlayacaktır.


Bu ve benzer sebeplerle su deposu temizliği ve su deposu dezenfeksiyonu işlemi, konusunda uzman, gerekli yeterlilik sertifikalarına sahip profesyonel kuruluşlarca yapılmalıdır.


Tekdez Kurumsal; Türkiye genelinde geniş servis ağıyla su deposu temizlik ve dezenfeksiyon hizmetleri vermektedir. Uygulama yaptığımız su depolarındaki yosun problemi %100 giderilmektedir. Daha sonrasında yosun oluşumunun önlenmesi için düzenli olarak temizlik ve dezenfeksiyon işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Sadece temizlik ve dezenfeksiyon işlemi tek başına yosun problemini çözmez. Belirttiğimiz gibi su deposunun güneşe direk maruz kalmayacak şekilde kurulması da çok önemli bir husustur. Mecbur sebeplerle çatı yada bahçeye kurulumu yapılan su depolarının üzerleri mutlaka kapatılmalı yada koyu renk bir boya ile deponun dış yüzeyi boyanmalıdır.
Tekdez Kurumsal; Sağlık Bakanlığı dahil tüm yetki ve kalite belgelerine sahiptir. Personellerimiz profesyonellik eğitimlerine tabi olup, memnuniyet odaklı hizmet vermektedir. Tüm personellerimizin kalifikasyon sertifikaları hizmet öncesi kontrol amaçlı değerli müşterilerimizle paylaşılmaktadır.


Firmamız müşteri temsilcisinden, su deposunda neden yosun olur sorusuna istinaden detaylı bilgi talep edebilir yada su deposu temizlik ve dezenfeksiyon randevusu oluşturabilirsiniz.