Telefon Yol Tarifi WhatsApp

Su Deposu Klor

Su Deposu Klor

Su Deposu Klor

Sanitasyon için kullanılan Klor, su depoları için önemli bir dezenfektandır. Su deposu klor kullanımının amacı bakteri üremesini yavaşlatmak ve izole etmek içindir.
Su deposu dezenfeksiyonunda kullanılan klor, halojen element ailesinin bir üyesidir. Bu ailedeki tüm halojenler gibi, klor da bir baz olduğu için hidrojen iyonları ile reaksiyona girebilmektedir.
Halojen ailesinin bu özelliği depo suyundaki safsızlıklarla etkileşime girmelerine ve deponun muhafaza ettiği suda bakterileri öldürmelerine izin verir.
Bahsi geçen klor, iyi ve güçlü bir dezenfektandır.
Verdiğimiz hizmet ve gözlemlerimizden klorun su depoların da yanlış kullanıldığını anlamaktayız. Öncelikle su depolarında kesinlikle tablet klor kullanılmamalıdır. Bunun yerine sıvı klor kullanımına geçilmelidir.
Tablet klor kullanılmasını desteklememizin sebebi, tablet klorun depo içerisindeki suda tam çözülememesi yada çözülen klorun depo zemininde tortu oluşturmasından sebeptir. Bu durumlarda depoda kimyasal bir kirlilik oluşacaktır.
Tablet klor kullanımı yapılan su depolarının temizlik ve dezenfeksiyon işlemi de bir hayli zordur.
Çözülmeyen ya da depo dibine çöken klor, temizlik personeli için hayati risk teşkil edebilir. Yerin fırçalanması suretiyle dipteki klor gaz haline gelebilir ve depo içerisindeki havayı zehirleyebilir. Bu zehirli havadan teneffüs eden personelin hayati riski o esnada başlar. Bu sebeplerle su deposu temizlik ve dezenfeksiyon işlemi uzman, yetkili ve profesyonel firmalarca yapılmalıdır.
Su deposu sanitasyonunda kesinlikle tablet klor önermesek de, kullanılmak istenen durumlarda yavaş yavaş depo suyuna eklenebilir. Klor kullanımı bakteriyle savaşta önemli bir etkenken, yosunlanma problemini de sonlandırabilmektedir.
Su deposu dezenfeksiyonunda klor kullanılmasının bir nedeni de, klorun diğer dezenfektan gruplarına göre daha ucuz olmasındandır. Maliyet yükseltmeyen klor, su deposu dezenfeksiyonunda rahatlıkla kullanılabilmektedir.

Su depolarında yoğun klor kullanımının etkileri ve dezavantajları;


Klor kullanımında PH aralığı çok önemlidir. 7-8 PH değerine sahip su depolarında klor kullanmak herhangi bir sanitasyon uygulaması dahilinde değerlendirilmez. Bunun nedeni bu PH aralığında klorun etkisiz kalmasındandır.
Kloraminler; klorun oluşturduğu yoğun kokuya neden olan uçucu kimyasal niteliklerdir. Kloraminler su deposu içerisindeki havaya karıştığında, depo kapak içi ve yakın dış alanda yoğun klor kokusuna sebebiyet verir. Bu hem rahatsız edici bir koku oluşturur, hem de göz ve akciğer tahrişlerine sebebiyet verebilir.
Su depolarındaki klor miktarları kontrol edilirken, serbest klor miktarı detaylı ölçülmelidir. Serbest klor miktarı, bakterileri izole etmek için mevcut olan klor seviyesidir.
Su depolarında toplam klor miktarı, serbest klordan fazla olmamalıdır. Toplam klor, serbest klor ile bağlı klor miktarıdır.
Su deposunda toplam klor miktarı, serbest klor seviyesinden fazlaysa, kloraminleri gidermek ve mevcut serbest klor miktarını arttırmak için Su deposunun şoklama yapılması gerekmektedir.
Su deposu klor kullanılması, kesinlikle elle ya da doğal yöntemlerle yapılmamalıdır. Su deposu klorlama işlemi, klor dozaj pompalama sistemleriyle yapılmalıdır.
Bu uygulamanın sebebi hiçbir şart ve durum altında, deponun ihtiyacı olan klor seviyesini elle ayarlayamayız. Bunun yerine klor dozaj pompalama sistemleri, deponun ihtiyacı olan kloru, otomatik püskürtme sistemiyle uygulamaktadır.
Klor dozaj pompalama sistemleri yani diğer adıyla klor dozajlama sistemleri, dezenfeksiyon ve sanitasyon amaçlı kullanılan en yaygın sistemlerden biridir.
Klor dozaj pompalama sistemleri, etkisi ve maliyetinden sebep ekonomik dezenfeksiyon yöntemleri arasındadır. Su depolarında kullanılan klor dozajlama ünitelerinin görevi; sudaki bakteri, virüs, patojen, spor, mantar gibi kirlilikleri dezenfekte etmektir.
Tekdez Kurumsal olarak tüm Türkiye genelinde, su deposu temizliği, su deposu izolasyonu, havuz temizliği, havuz denge tankı temizliği, ortam sanitasyonu, arıtma ünite kurulumları, klor dozaj pompala sistemleri kurulumları gerçekleştirmekteyiz.
Tekdez Kurumsal; Sağlık bakanlığı biyosidal uygulama izin belgesine sahip, İSO sistemleri tarafından denetlenen, OSGB sözleşmeleri eksiksiz, verilen hizmetlerin tescil altında korunduğu sektörünün lider dezenfeksiyon firmasıdır.
Personellerimizin portör muayene raporları, mesleki eğitim ve hijyen eğitim sertifikaları, iş güvenliği sertifikaları, havuz operatörü sertifikaları ve tüm akreditasyon belgeleri eksiksizdir. Profesyonel personel ekiplerine sahip firmamızdan, Türkiye geneli güvenli hizmet talebinde bulunabilirsiniz.
Tekdez Kurumsal olarak, Türkiye’nin 81 ilinde profesyonel dezenfeksiyon ve sanitasyon hizmeti sağlamanın haklı gururunu taşıyoruz.
Tekdez Kurumsal firmamızı arayarak uzman temsilcinizden Su deposu klor kullanımları hakkında bilgi alabilir ya da su deposu temizlik ve dezenfeksiyon randevusu oluşturabilirsiniz.