Telefon Yol Tarifi WhatsApp

Su Deposu Klor Dozaj Pompası

Su Deposu Klor Dozaj Pompası

Su Deposu Klor Dozaj Pompası

Su depolarına kurulumu gerçekleştirilen klor dozajlama üniteleri; depo suyunda bulunan bakteri, mikro ve mikroorganizmaların yok edilmesi ve üremesinin engellenmesi için kurulan sistemlerdir.
Klor dozajlama sistemleri debi kontrolü ve redox kontrollü olarak imal edilip dizayn haline getirilmektedir. Su deposunun tonajına yani dezenfeksiyon yapılacak hacme göre klor dozaj pompalama sistemleri seçilmelidir.
Buradan anlaşılacağı gibi klor dozajlama üniteleri, farklı büyüklük ve kapasitede ki her depoya uygun imal edilebilmektedir. Buna göre seçim ve talep oluşturulması, istenilen verimli sonuçların alınmasında çok önemlidir
Klor dozaj pompalama sistemleri, su depolarının dezenfeksiyonunda kullanılan en yaygın sistemlerden olarak bilinmektedir. Klor dozajlama üniteleri; istenilen verimin alınmasında büyük etken rol almasıyla birlikte, maddi olarak ta tüketiciyi yormamaktadır.

Su deposu klor dozaj pompası ve sistemleri 3 ana gurup dahilinde sunulur. Bunlar;

Standart tip de klor dozaj pompalama sistemleri:


Standart tip klor dozaj pompalama sistemleri tamamen elle manuel olarak ayarlanmaktadır. Su deposunun ihtiyacı olan klor miktarı, pompa üzerinde ki strock değeri ile elle ayarlanmaktadır. Bu sistemler, diğer sistemlerde olduğu gibi su deposunun hacmine göre kurulmalıdır.

ORP kontrollü klor dozajlama üniteleri:
Su deposu klorlama ünitelerinden olan ORP kontrollü üniteler, depo suyundaki klor ve benzeri kimyasal miktarını ölçerek uygulanacak klor dozajını ayarlamaktadır. Uygulanan kimyasal miktarını ölçerek dozajı durdurur ya da dozajlamayı devam ettirir. Su deposundaki PH değerlerine bağlı olarak dozajın ayarlanmasını sağlar ORP kontrollü klor dozajlama ünitelerinde , dozaj pompası ve kontrol panosu haricinde kimyasal ölçümleri için elektrod prob ve elektrod kabı bulunmaktadır.

Debi kontrollü klor dozajlama üniteleri:


Su depolarına kurulan debi kontrollü dozaj pompalarında, akan suyun miktarına göre dozajlama imkanı oluşmaktadır. Klor dozaj pompasına bağlı sayaçla birlikte çalışmaktadır. En fazla rağbet gören dozajlama ünitelerinden biridir.
Tekdez Kurumsal olarak, klor dozajlama ünitelerinde otomatik kontrol ünitesine sahip OPR kontrollü sistemleri önermekteyiz.
Su deposu klor dozajlama üniteleri alımlarınızda, mutlaka su deposunun hacmi ve bu hacme göre su kullanım miktarlarının hesaplanması gerekmektedir. Bu sebeple Su deposu klor dozaj pompası kurulumlarınızdan önce detaylı bir keşif yapılması gerekmektedir.


Su deposu klor dozaj üniteleri kurulumunda dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

  • Su deposunun hacmi, tonajı yani m³
  • Su deposundan 1 günde tüketimi sağlanan su miktarı
  • Su deposunun yüksekliğinin ölçümü,
  • Su deposuna ve sisteminize en uygun dozajlama ünitesinin seçimi,
  • Klor dozaj pompa sistemlerinde meydana gelebilecek teknik aksaklıkların garantisi,
  • Kurulumu yapılan ünitenin periyodik bakım sözleşmeleri.
  • Birden fazla depoya kurulum yapılacaksa, ara bypass olup olmadığının tespiti,
  • Su deposu temizlik ve dezenfeksiyonu işleminden sonra klor dozajlama ünitelerinin kurulması.


Belirttiğimiz sebepler ve sistemler gereği su depolarında klor dozajlama sistemlerinin zaruri bir ihtiyaç olduğu açıkça görünmektedir.
Değerli müşterilerimizden gelen bazı sorulara bu manada cevap vermek isteriz.


Şebeke suyu zaten klorlu geliyor tekrar klorlamanın anlamı nedir?


Şebeke suyu her ne kadar klorlanmış şekilde dağıtıma sunulsa da, hanemizde bulunan depoya ulaşıncaya kadar niteliğini kaybedebilmektedir. Ayrıca şebeke suyu, taşıma hattındaki kirliliği de depoya getirir. Bu sebeple şebeke klorlanmasını, teknik klorlama ile destelemek gerekir. Klor dozaj pompalama sistemleri bu manada zorunlu bir ihtiyaç haline gelmektedir.


Su deposuna elle klor atabilirken neden bu sisteme geçmeliyiz?


Elle kendi imkanlarımızla su deposunun ihtiyacı olan klor seviyesini asla belirleyemeyiz. Bu belirsizlik dahilinde klor atar yada eksik bırakabiliriz. Bu uygulama haliyle fayda yerine zarar getirebilir çünkü klor kimyasal bir üründür ve doğru uygulanmalıdır. Klor dozaj pompalama sistemleri bu manada zorunlu bir ihtiyaç haline gelmektedir.
Su deposu klor dozaj sistemlerini depoyu temizlettirmeden kurabilir miyiz?
Bu sistemler genel olarak mikroorganizma üremesini sonlandırmak için kurulur. Örneğin bir depoda %100 üzerinde koliform varsa, bu üniteler %35 başarı sağlar. Temizlenmiş ve dezenfekte edilmiş depoya uygulanırsa başarı seviyesi %90’ları bulmaktadır. Klor dozaj pompalama sistemleri bu manada zorunlu bir ihtiyaç haline gelmektedir.
Firmamızdan Su deposu klor dozaj pompası kurulumuyla ilgili genel bilgi alabilir ya da ünite kurulumundan önce detaylı temizlik ve dezenfeksiyon randevusu oluşturabilirsiniz.
Sağlıklı su kullanımı ve tüketimi için su deposu temizlik dezenfeksiyon uygulamasının ihmal edilmemesini, yapılan işlemleri desteklemek amacıyla klor dozaj pompalama ünitelerinin kurulmasını önermekteyiz.