Telefon Yol Tarifi WhatsApp

Su Deposu Dezenfeksiyonu

Su Deposu Dezenfeksiyonu

Su Deposu Dezenfeksiyonu

Su deposu temizliği; Sağlık Bakanlığının 2007-67 genelgesine göre her 6 ayda bir ve devamında periyodik olarak yaptırılması zorunlu hizmetlerdendir. Su deposu temizliğinin sadece genelgelere göre yani zorunluluk olarak yaptırılması doğru değildir. Sağlıklı su kullanımı ve tüketimi içinde su deposu temizliği asla ihmal edilmemelidir.

Su depoları çeşitli yöntem ve metotlarla temizlenebilir. Su deposu temizliği ile Su deposu dezenfeksiyonu birbirinden bağımsız işlemler olup, birlikte yürütülmesi gereken hizmetlerdir.

Su deposu temizliğinde, depodaki kirliliğe sebebiyet veren çamur ve balçık depo dışarısına tahliye edilir. Su deposu dezenfeksiyonunda ise, depoda üremiş olan bakteri, patojen, spor, mantar ve hastalık yapıcı mikroorganizmalar izole edilir.

Su deposu dezenfektesi hizmetinde kullanılan ekipmanlar;

  1. Sağlık Bakanlığının ön gördüğü biyosidal ürünler,
  2. Ozon jeneratörleri,
  3. Ozon nötralizatörleri,
  4. Ulv pülverizatörleri

Su deposu dezenfeksiyonu işlemlerinden sonra uygulama yapılan deponun çok iyi durulanması gerekmektedir. Durulama işleminden sonra depoda hiçbir şekilde atık su ya da kimyasal kalmaması gerekmektedir. Bu sebeple su deposu dezenfekte işlemi sonrası uygulanan durulamayla birlikte, yere 0.1 mm çekiş kapasitesine sahip dalgıç motorlar konumlandırılmalıdır.

Bu tahliye motorlarının kullanılması, geride atık su ya da kimyasal kalma ihtimalini çürütür. Plastik, kalitesiz ya da yüksekte su bırak motorlar kullanılır ise, atık suyun izolesi gerçekleşmez. Bu durumlarda su deposu dezenfeksiyon işlemi, uygun şekilde tamamlanamaz.

Su depoları kendi içlerinde beton, Pvc membran kaplama, fayans kaplama, çelik, plastik olarak ayrışabilmektedir. Niteliği fark etmeksizin her su deposu temizliği işleminden sonra muhakkak dezenfeksiyon işlemi de gerçekleştirilmelidir.

Su deposu dezenfeksiyonunda depo içi komple dezenfektan madde ile fırçalanmalıdır. Bu dezenfektan madde, Sağlık Bakanlığının ön gördüğü biyosidal ürünler ya da ozon olabilir.

Tercih olarak değerlendirildiğinde, Tekdez Kurumsal olarak her zaman ozon uygulamasının yapılmasını önermekteyiz. Biyosidal ürün uygulamalarında şartlar ve ekipmanlar profesyonel olarak kullanılsa da, geride kimyasal atık kalma ihtimali % 1’dir. Ozon dezenfeksiyonunda ise bu oran %0’ dır.

Bunu sebebi ozon biyosidal yani kimyasal dezenfekte gurubuna dahil değildir. Ozon çok güçlü okside etme özelliği ve dezenfeksiyon gerçekleştirmesi sebebiyle tercih sebebimizdir. Bir diğer tercih sebebimiz ise ozonun geride atık bırakmamasıdır. Su deposu ozon dezenfeksiyonu sonrası, uygulama yapılan ozon çok kısa sürede aktif oksijene dönüşür. Depo içerisinde fresh bir koku bırakır. Bu kokuda kısa süre sonra yok olmaktadır. Ozon, diğer biyosidal guruplara göre 2000 kat daha etkili sonuçlar vermektedir.

Su deposu ozon dezenfeksiyonunda kullanılan ozon, iki şekilde uygulanır. Birincisi üretilen ozon saf suyla birleştirilerek oluşturulan şekilde, ikincisi ise nötralize edilmiş gaz olarak kullanılmaktadır.

Su deposunun fırçalanarak dezenfekte edilmesinde kullanılan ozon jeneratörler vasıtasıyla üretilir. Depo havasının temizleyen ozon gazı ise nötralizatörler vasıtasıyla üretilir ve kullanılır.

Ozon nötralizatörlerinin minimum 5000 Mg. kapasiteye sahip olması dezenfeksiyon için önemli bir konudur. Ozon nötralizatörleri detaylı temizlik sonrası depoya kurulur. Depoya kurulan nötralizatörler, içerideki havayı emer ve ozona çevirir. Yani depo içerisindeki hava değiştirilir ve temizlenir.

Su deposunun zemin ve yanal duvarlarının fırçalanmasında kullanılan ozon belirttiğimiz gibi jeneratörler vasıtasıyla da üretilir ve suyla karıştırılarak dezenfektan madde halini alır. Bu dezenfektan iş sonunda depoya Ulv pülverizatörleri vasıtasıyla da uygulanabilmektedir.

Ulv pülverizatörlerinin bu uygulamayı sağlıklı olarak gerçekleştirmesi önemlidir. Bunun için pülverizatör uç memesinin 25 mm çapında olması gereklidir.

Belirttiğimiz tüm detay ve işlemlerde açıkça göründüğü gibi su deposu temizleme ve su deposu dezenfekte işlemleri birbirinden çok farklı fakat beraber yürütülmesi gereken hizmetler bütünüdür.

Eğer bir su deposunun biyosidal ürünlerle dezenfekte edilmesi talep edilirse, burada kullanılacak ürünler genellikle hidrojen peroksit yada güçlendirilmiş hidrojen peroksit olacaktır. Hidrojen peroksit de kuvvetli bir dezenfeksiyon ürünüdür. Ozonla hidrojen peroksitin karşılaştırılması doğru değildir.

Hidrojen biyosidal gurup da olup, geride atık bırakma riskine sahip bir dezenfektandır. Ozon ise doğal bir dezenfektan olup, geride atık bırakma durumu oluşturmaz.

Firmamız Sağlık Bakanlığı biyosidal ürün kullanım iznine sahip, İSO kalite kontrol sistemi tarafından denetlenen bir kuruluştur. Personellerimizin hijyen, mesleki yeterlilik, iş güvenliği, sağlık raporları, operatör sertifikaları eksiksizdir. Güvenilir hizmetin tek adresi olan Tekdez Kurumsal firmamızdan alacağınız hizmet öncesi sertifika kontrolü gerçekleştirebilir yada referans sorgulaması yapabilirsiniz.

Tekdez Kurumsal; Türkiye genelinde su deposu temizliği ve su deposu dezenfeksiyonu hizmetlerini güncel teknolojik ürünlerle ve profesyonel ekiplerle vermektedir. Türkiye genelinde geniş servis ağına sahip firmamızdan su deposu temizliği ve dezenfeksiyonu hizmeti talep edebilirsiniz.

Su deposu dezenfekte ve temizlik hizmetlerimiz için, konusunda uzman müşteri temsilcinizden bilgi alabilir yada randevu oluşturabilirsiniz.