Telefon Yol Tarifi WhatsApp

Su deposu dezenfeksiyonu nasıl yapılır?

Su deposu dezenfeksiyonu nasıl yapılır?

Su deposu dezenfeksiyonu nasıl yapılır?

Su depoları; su kesintisi olduğu zamanlarda hanemizde mevcut su ihtiyacımızı karşılayan sistemlerdir. Su depolarının bir diğer görevi de suyun daha sağlıklı bir şekilde kullanım alanımıza gelmesini sağlamaktır.

Sağlığımız için bu denli önem arz eden bu sistemlerde, temizlik ve dezenfeksiyonun nasıl yapıldığı da çok önemli bir husustur. Su deposu dezenfeksiyonu nasıl yapılır hususunda bilgilendirme içeren makalemizin, önemli detaylar içerdiğini belirtmek isteriz.

Su deposu dezenfeksiyonu ve su deposu temizliği birbirinden ayrı ve bağımsız konular olsa da, beraber yürütülmesi gereken hizmetler bütünüdür.

Su deposu temizliğinde genel olarak depo içerisindeki kirlilik yani çamur ve balçık depo dışarısına tahliye edilir. Su deposu işlemler sonunda yıkanır ve durulanır.

Su deposu dezenfeksiyonu işlemindeyse, depoda oluşan biyolojik kirlilik sonlandırılır veya biyolojik kirlilik oluşturabilecek mikroorganizmalar izole edilir. Görüldüğü gibi su deposu temizliği işleminde uygulanan metot ve yöntemlerle, su deposu dezenfekte işleminde uygulanan yöntemler arasında farklılıklar bulunur.

Bir su deposu temizlenmeden dezenfekte işlemi uygulanamaz. Aynı şekilde dezenfekte işlemi yapılmayan bir su deposu temizlik işlemi ile bakterilerden arındırılamaz. Bu iki işlemde beraber yürütülmelidir.

Su deposu dezenfeksiyonu işlemleri genel olarak iki metotla yapılmaktadır. Bunlardan ilki kimyasal ürün kullanarak yani biyosidal dezenfeksiyon, diğer metot ise ozon kullanarak ozonizasyon sistemiyle dezenfeksiyondur.

Kimyasal dezenfeksiyon işleminde genel olarak hidrojen peroksit ve nitrik asit kullanılabilmektedir. Ozon dezenfekte işleminde ise saf ve nötralize edilmiş ozon kullanılır. Bu iki dezenfekte metotları, sonuç ve uygulanış yöntemleri açısından birbirinden çok farklıdır. Gelecek talebe göre yada su deposunun ihtiyacına göre dezenfeksiyon metodu belirlenir.

Biyosidal dezenfekte ve ozon dezenfekte arasındaki farklar nelerdir?

  1. Biyosidal ürün yani kimyasal ürünlerin biyolojik kirliliğe etki oranı %85’dir. Bunun sebebi kimyasal ürünün aktif elementlere teması ve işlevsel süreçlerinden kaynaklanmaktadır. Ozon dezenfeksiyonunda ise, biyolojik kirlilik izole edilme başarısı %100’ün üzerindedir.
  2. Biyosidal ürünler tamamen fabrika yapımı ve kimyasal içeriğe sahipken, ozonizasyon yöntemi doğal dezenfektan grubuna girer yani sağlığa zararlı hiçbir durum mevzu bahis olmaz.
  3. Kimyasal dezenfeksiyonda su deposu temizliği sonrası geride atık kalma riski %5’iken, ozonizasyon sisteminde bu oran %0’dır. Bunun sebebi ozonun doğal bir dezenfektan olmasından kaynaklıdır.
  4. Kimyasal dezenfeksiyonda sadece su deposunun zemin ve dört köşe yanal duvarları sanite edilirken, ozon dezenfeksiyonunda zemin, dört köşe yanal duvarlar ve hava sanitasyonu sağlar.
  5. Biyosidal ürün olarak hidrojen peroksit ve türevleri kullanılırken, ozonizasyon uygulamasında saf ve nötralize edilmiş ozon kullanılmaktadır.
  6. Foseptik, rögar ve yağmur suyu depolama alanlarında, kimyasal dezenfeksiyon ozonizasyon sistemine göre daha verimli sonuçlar verebilmektedir.

Genel olarak düşünüldüğünde, ozonizasyon sisteminin kimyasal dezenfeksiyon metoduna göre artıları daha fazladır. Bu sebeple Tekdez Kurumsal olarak ozonizasyon sistemini, kimyasal dezenfeksiyon metotlarına göre önde tutmakta ve önermekteyiz.

Su deponuzu ozonluyoruz yada ozon dezenfekte yapıyoruz diye belirten firmaların yeterlilikleri mutlaka hizmet alan kurum yetkilisi tarafından sorgulanmalıdır. Ozon dezenfeksiyon yönteminde belirttiğimiz gibi saf ve nötralize edilmiş ozon kullanılmaktadır. Bu ozonlama sıvı ve gaz olarak yapılmaktadır. Saf su ozonla kaynatılarak dezenfekte madde elde edilir ve bu dezenfektan ürün deponuzun fırçalanmasında kullanılır. Nötralizatörlerle de su deposunun havası temizlenir.

Bu belirttiğimiz cihazla pahalı ve her firmanın envanterinde bulunması zor edevatlardır. Bu cihazlar dışında ozonizasyon dezenfekte yöntemi uygulanamaz.

Ozon nötralizatörü, su deposunun içerisindeki havayı emmektir. Havayı emen makineler temizler ve convert ederek yani ozona dönüştürerek havadaki spor, bakteri ve patojenleri yok eder.

Ozonizasyon uygulamasında en az 2000 mg ozon jeneratörü ve 10.000 mg ozon nötralizatörü gereklilik kapsamındadır. Bunun altındaki makinelerle sanitasyon uygulaması yapılamaz.

Tekdez Kurumsal olarak Türkiye’de ilk ve tek ozonizasyon dezenfeksiyon metodunu 2019 yılında uygulamış bulunmaktayız. Bu süreçten sonra hastane, eğitim kurumları gibi spesifik alanlarda genel olarak ozon dezenfekte talebi almaktayız.

Genel olarak değerlendirmek gerekirse, kimyasal dezenfeksiyonu yağmur suyu depolarında, rögar depolarında, gri su depolarında kullanmak sağlıklı sonuçlar almak için daha uygun görünmektedir. Bunun dışındaki her çeşit ve nitelikte depoların dezenfeksiyon işlemlerinde, ozonizasyon metodunu önermekteyiz.

Tekdez Kurumsal uzman temsilcinizden;  Su deposu dezenfeksiyonu nasıl yapılır konusunda bilgi alabilir, yada Su deposu temizlik dezenfekte randevusu oluşturabilirsiniz.