Telefon Yol Tarifi WhatsApp

Su Çamurlu Akıyor

Su Çamurlu Akıyor

Su Çamurlu Akıyor

Tüketim alanımıza gelen çamurlu suyun oluşmasında birçok etken faktör bulunabilir. Eğer ki Su çamurlu akıyor problemi yaşanıyorsa mutlaka gözden kaçan ya da dikkat edilmeyen mekanik ya da temizlik sorunu var demektir.

Su neden çamurlu akar?

Suyun tüketim son noktasına çamurlu gelmesi, mutlaka temizlik ve mekanik sistemle ilgili bir problemdir. Tüketilen su sürekli kirlimi geliyor yoksa ara aramı kirlenme gözlemleniyor buda önemli bir konudur. Dikkat edilmesi gereken hususlar genel olarak şöyledir;

  1. Su deposu kirlenmiş ve temizlik zamanı gelmiş,
  2. Belediye ya da ilgili mercilerin yaptığı yer altı çalışması sonucu,
  3. Su taşıma hattının galvaniz mekanik sistemle donatılmış olmasından,
  4. Şebeke suyunun fiziksel olarak kirli gelmesinden,
  5. Artezyen yani yer altı su kaynağının kirlenmesi sonucu,
  6. Kullanılan bir boyler ya da sıcak su tankı var ise kirlenmesinden dolayı,
  7. Uzun süre kullanılmayan tesisat hattının ilk kullanımında,
  8. Su taşıma tesisat hattının kirlenmesinden dolayı.

Su deposu kirlenmiş ve temizlik zamanı gelmiş; şebekeden gelen suyun biriktirildiği, ihtiyaç anında kullanıma sunulmasını sağlayan su depoları kirlendiği zaman, mevcut suyun rengi değişir. Bu renk genelde koyu kahverengi olarak gözlemlenmektedir.

Bu sebeple su deposu temizlik ve dezenfeksiyonu, ilgili mercilerin belirttiği gibi her altı ayda bir düzenli olarak yaptırılmalıdır.

Belediye ya da ilgili mercilerin yaptığı yer altı çalışması sonucu; belediyelerin ya da ilgili konumdaki su ve kanalizasyon işleri müdürlüklerinin yer altı bakım onarım çalışmaları sonucunda, depoya kirli su gelebilmektedir. Bu durumda da vakit kaybetmeden su deposu temizlik ve dezenfeksiyon işleminin yaptırılması gerekmektedir.

Su taşıma hattının galvaniz mekanik sistemle donatılmış olmasından; eski mekanik tesisatlarda su taşıma boru hatları genellikle galvaniz borulardan döşenmekteydi. Günümüzde yeni yapılarda bu hatlar plastiğe dönüştürülmüştür. Galvaniz bir tesisat hattı var ise ileride mutlaka bir problem yaşanacak demektir. Bu problemler genel olarak galvaniz hattın delinmesi ve su kaçağı oluşması yada paslanan galvaniz hattın suyu kirleterek rengini değiştirmesi olarak belirtebiliriz. Bu durumda ilk düşünülmesi gereken konu galvaniz hattın, plastikle değiştirilmesidir. İmkan yoksa çok düşük miktarda kimyasallar kullanılarak hat temizlenebilir fakat bu %50 başarı sağlar.

Şebeke suyunun fiziksel olarak kirli gelmesinden; şebeke suyu klorlanmış ve temizlenmiş olarak dağıtıma çıksa da, hanemize ulaşana kadar taşıma hattındaki çamur, kum ve balçığı da beraberinde getirir. Bu kirlilik öncelikle su deposuna dolar ve oradan son tüketim noktamıza ulaşır. Bu durumda su deposu temizlik dezenfeksiyon hizmetiyle birlikte, su tesisat temizliği de birlikte yaptırılmalıdır.

Artezyen yani yer altı su kaynağının kirlenmesi sonucu; artezyen suları ya da yer altı suları fiziksel ve biyolojik kirliliğe açık sulardır. Artezyen suları genellikle akufer adı verilen bir jeolojik yapılardan toplanır. Akufer; yeraltında suyu depolayan veya aktaran kum, taş veya çakıllardan oluşan geçirgen özellikteki bir jeolojik yapı veya oluşumdur. Akufer jeolojik oluşumları, kuyu ve kaynaklara su vermektedir. Kuyuya gelen su burada birikir ve pompalarla ihtiyaç alanına basılır.

Kuyudan suyu çeken motorlar bir taş tabaka üzerine konumlandırılır. Depremler, yer altı sarsıntıları bu pompalara suyu bazen çamurlu verebilmektedir. Çamuru emen dalgıç motorlar direk su deposuna basım yaparlar ve depoda fiziksel kirlenme oluşur. Bu durumda da yapılması gereken konu su deposu temizliği ve tüm tesisat hattının temizliğidir.

Kullanılan bir boyler ya da sıcak su tankı var ise kirlenmesinden dolayı; Boyler sıcak su kazanları da aynı su depoları gibi 6 ayda bir temizlenip dezenfekte edilmelidir. Bu temizlik ihmal edildiğinde boyler dibinde biriken çamur ve balçık tesisata basılır ve tüketim alanımızdan kirli su gelir. Boylerlerdeki fiziksel kirliliğin dışında biyolojik kirlilikte dikkat edilmesi gereken bir husustur.

Soğuk su depolarında koliform, ekoli ve enterekok bakterileri ürerken, sıcak su sistemleri yani boylerde legionella bakterisi üreme gerçekleştirir. Bu bakteri zatürre hastalığına sebebiyet verir ve dikkat edilmesi gerekir. Boyler kaynaklı çamur akması durumun da, hem sıcak su tesisat hattı temizliği, hem de soğuk su tesisat hattı temizliği yapılmalıdır. Bu hat temizliği boyler ve soğuk su deposu temizlendikten sonra uygulanır.

Uzun süre kullanılmayan tesisat hattının ilk kullanımında; tatil dönüşlerinde ya da atıl olarak bekleyen hatların ilk kullanımında çamurlu su gelebilir. Çamurlu suyun normal şartlarda ilk kullanım gelip sonra düzelmesi gerekir. Bu düzelme olmuyor ise su deposu temizliği ve beraberinde su tesisat boru hattının temizliği yapılması gerekir.

Su taşıma tesisat hattının kirlenmesinden dolayı; su tesisat hatları depolardaki gibi periyodik olarak temizlenip dezenfekte edilmelidir. Bu temizlik yapılmadığında tesisatta biriken çamur ve balçık, biyolojik kirlilikle birlikte fiziksel kirlenmede oluşturur. Tüketim noktamıza su çamurlu yada yosunlu geliyorsa, su deposuyla birlikte su tesisat hattının da temizlenip dezenfekte edilmesi gerekmektedir. Su tesisat hattı periyodik olarak senede bir, su deposu temizliği 6 ayda bir tekrarlanmalıdır.

Tekdez Kurumsal firmamızdan Su çamurlu akıyor problemleriniz için profesyonel hizmet talep edebilir, ya da detaylı bilgi alabilirsiniz.