Telefon Yol Tarifi WhatsApp

Legionella Su Analizi 

Legionella Su Analizi 

Legionella Su Analizi 

Legionella, hava kompresörlerinden, ısıtıcılarından veya havuzlardan ya da yaşam alanlarındaki su deposundan bulaşabilen zararlı bir bakteri türüdür. 

Legionella su analizi, bu bakterinin varlığını tespit etmek için alınan örneklerin laboratuvar analizi ile yapılan bir testtir. Bu test, örneklerdeki bakteriyi tespit etmek için kültür yöntemleri, moleküler biyoloji teknikleri veya antijen tespiti yöntemleri gibi birkaç farklı teknik kullanır. 

Örnekler, kültür ortamlarına eklenerek veya moleküler biyolojik teknikler kullanılarak analiz edilebilir. Sonuçlar, bakterinin varlığını veya yokluğunu gösterir.

Legionella Su Analizi

Leigonella su analizi yapılırken birkaç hususa dikkat etmek gerekir. Legionella türlerinin konakçılarının ve çevresel koşulların tanımlanması ve kültürlerin doğru şekilde yapılması. 

Kültürler üzerinde doğru mikrobiyolojik testlerin kullanılması, her kültüre özgü spesifik kültür kullanılmalıdır. Kültürlerde tespit edilen mikroorganizmaların identifikasyonu yapılmalıdır. 

Tanımlanan mikroorganizma türlerinin besin/su kaynaklarından uzaklaştırılması gerekir. Rutin olarak analizlerin ve koruyucu önlemlerin uygulanacağı mekanlar; Sağlık alanları: Tüm yataklı sağlık kurum ve kuruluşları, turizm ve rekreasyon alanları; oteller, tatil köyleri, misafirhaneler gibi turistik konaklama birimleri, kaplıcalar, huzurevleri, yolcu gemileri, büyük alışveriş merkezleri, suyun bulunduğu veya kullanıldığı halkın ortak kullanımına açık rekreasyonel alanlardan dikkatlice mevzuatın gerektirdiği periyotta numuneler alınarak analiz kontrolleri yapılmalıdır. 

Numune alınacak alan ve mekânlardaki, dipte oluşan çamur pislik tortusunu azaltmak veya boşaltmak için su tanklarının uygun bir noktasında tahliye muslukları bulunur. Soğuk su tankları en az yılda iki kez, sıcak su tankları ise en az yılda üç kez tamamen boşaltılıp, iyice temizlenmeli ve çok dikkatli dezenfekte dilmelidir. 

Sediment birikiminin sıklıkla ve fazlaca olması durumunda bu süreler kısaltılıp daha sık sürelerde alınmalıdır. Herhangi bir sıcak su tankı veya sıcak su sisteminin bir kısmı veya tamamı kısa süreli veya daha uzun bir süre ile bakım ve benzeri nedenlerle devre dışı kalmamasına özen gösterilmelidir. Eğer devre dışı kaldı ise yeniden kullanıma başladığı andan itibaren suyun sıcaklığı en az bir gün süre ile 70°C’ın üzerinde legionella bakterilerinin yaşam faaliyetlerini bitirmeleri için tutulur.

Sıcak su ısıtıcı tanklarında; eğer soğuk su girişi veya sıcak su dönüş bağlantısı doğru yapılmamışsa durgunluk olabileceğinden, legionella bakterilerinin durgun yüzeylerde biyofilm tabakası oluşturacağı için kontrollerin sağlanması gerekir.

Bir tesisin, fabrikanın veya işletme binaların musluk veya duş başlıklarından akıtılan suyun sıcaklığı bir dakika içinde 50-60°C arasında bir sıcaklığa ulaşması sağlanmalıdır ve musluk filtrelerinde oluşan sediment her ay amaca uygun kalıntı önleyici kimyasallar ile temizlenmelidir.

Legionella Su Analizi Testi

Tortu ve sediment tamamen uzaklaştırılır, organizmaların üremesini engellemek için Bakanlıktan alınmış üretim veya ithal iznine sahip biyosidal ürünler, eğitimli personeller tarafından kullanılmalıdır. 

Legionella su analizi; suların sıcaklık ve pH düzeyleri, oksijen konsantrasyonu, besin maddeleri, kimyasal maddeler, organik kirleticiler gibi kriterleri değerlendirmek için yapılır. Test sonuçlarında, tespit edilen legionella sayısını ve koloninin büyüklüğünü tanımlamaktadır. 

Test ayrıca, legionella üzerinde kontrol sağlamak için kullanılan dezenfektan veya biyosidal ürünlerin etkinliğini de değerlendirmek için kullanılır.

Örneklenme için, su örneğinin steril olarak alınması gerekir. Örnek, özel bir sıvı içeren küçük bir torba içine konur ve bu torba, örneklenme süresini tamamlamak için belirli bir süre bekletilir. 

Sonra, örnek, laboratuvarın spesifik olarak öngördüğü kültür ortamında beslenir. Kültür çalışması tamamlandığında, Legionella sayısı mikroskop üzerinden veya mikrobiyolojik tekniklerle ölçülür.

  • Kültür Analizi: Legionella’nın kültürlenmesi, solunum yoluyla alınan bir örneğin laboratuvarda kültürlenmesi, mikroorganizmaların sayısının ve türlerinin belirlenmesini sağlar.
  • Serolojik Analiz: Bu yöntem ile solunum yolundan alınan örneklerde mevcut olan Legionella antijenlerinin tespit edilmesinde yardımcı olur.
  • Moleküler Analiz: Bu analiz, örneklerdeki Legionella DNA’nın tespit edilmesini sağlar.
  • İmmünfloresan Analiz: Bu analiz ile solunum yolundan alınan örneklerdeki Legionellaantijenleri belirlenir.
  • Katalitik Reaksiyon Zincir Polimeraz (PCR) Analizi: Bu analiz metodu ile örneklerdeki Legionella DNA’nın tespit edilmesini sağlar.
  • Elektron Mikroskobik Analiz: Bu metot, örneklerde bulunan Legionella mikroorganizmalarının gözlenmesinde yardımcı olur.

Çeşitli laboratuvar teknikleri ile yapılan bakteriyolojik analizler halk sağlığı için büyük önem taşımaktadır. 

Legionella su analizi, şüphelenilen alanlardan veya mekanlardan numuneler doğru kaplara alınır, soğuk zincir ile laboratuvarlara analiz edilmek üzere transfer edilir. 

Yetkili personeller tarafından analizleri yapılıp, yönetmeliklerde belirtilen özelliklerde raporları hazırlanır. Legionella su analizi hizmetlerimiz için firmamızdan destek talep edebilirsiniz.

Analizler profesyonel ekiplerimiz tarafından alınıp, tarafınıza ortalama 10 gün içerisinde akredite olarak raporlanmaktadır.