Telefon Yol Tarifi WhatsApp

Legionella Pneumophila

Legionella Pneumophila

Legionella Pneumophila

Legionella Pneumophila nedir? Su sistemlerinde nasıl bir tehlike oluşturabilir? Sağlık üzerindeki etkileri ve bu mikroorganizmadan korunma yöntemleri muhakkak bilinmeli ve harfiyen uygulanmalıdır.

Legionella pneumophila nedir?

Legionella Pneumophila, mikroskobik bulguları çomak şeklinde,bazı besi ortamlarında uzun filamentler şeklinde, optimum üreme sıcaklığı 20-45 °C olan bir bakteridir. Ribozomal RNA analizi çalışmaları Legionellaceae familyasının Gamma Proteobacteria şubesinden olduğu kanıtlanmıştır.

Legionella Pneumophila, Legionella türüne ait bir bakteri ve solunum yolu hastalıklarına yol açan bir patojendir. Hastalık yapıcı bu patojenler, küçük su sistemlerinin ısıtılmış su tankları ve çeşitli su boruları içinde büyür ve çoğalır. 

Bölgesel hava sirkülasyonu veya akıntılarla hava köpükleri veya buharlar üzerinde taşınarak insanların solunum sistemlerine girerek, solunum sisteminde enfeksiyonlara neden olan Legionellozis ismi verilen hastalığa yol açar. 

Legionellozis, hastalık bulaşımının yanı sıra, SARS ve grip gibi diğer hastalıklarla karıştırılabilir. Legionellozis, genellikle sıcaklık aralığı 20-45°C arasında çok kolay ve rahat yaşayıp çoğalan bütün su proseslerinde bulunan Legionella Pneumophila bakterilerinin solunum yoluyla insanlara geçişi ile ortaya çıkar. 

Legionellozis, akut ile kronik formları olmak üzere iki genel formda ortaya çıkabilir. Akut formunda genellikle ateş, öksürük, boğaz ağrısı, nefes darlığı ve diğer solunum sistemi belirtileri ortaya çıkar. Kronik formunda ise, eklem ve kas ağrıları, kas güçsüzlüğü ve konfüzyon gibi belirtiler gözlenir.

Legionella Pneumophila Bakteri Etkisi

Legionella pneumophila bakterisi sulu ortamlarda, su devir daiminin olduğu tüm proseslerde, özellikle de sıcak havuzlar, havuzlar, su şişeleri, sıcak su prosesleri, su banyoları, çamaşır makineleri, bahçe sulama sistemleri, fıskiyeler ve havuzların sirkülasyonu gibi su kaynaklarında bulunurlar. Ayrıca sıcak su duşları, duş kabinleri, musluklar, tüm havuz havalandırma sistemleri, havuz filtreleri ve su deposu da Legionella pneumophila bakterisinin bulunduğu ortamlardır.

Legionella pneumophila bakterisi, bina su depolarında da çoğalabilir. Genellikle, ılık, nemli, organik maddeler içeren ortamlarda, sıcak su tesisatlarında, hava borularında veya sıcak hava konvektörlerinde yaşamını sürdürebilir. Bakteriyi korumak için, bina su depolarının sık sık temizlenmesi ve sıcak su sistemlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi gereklidir. 

Legionella pneumophila bakterisi, su ve hava aracılığıyla insanları etkileyen, atmosferik ortama sahip bakterilerdir. Genellikle havalandırma sistemlerinde, siklonlarda, duş kabini ve küvetlerde bulunurlar. Ayrıca, soğutma sistemlerinde, ısı pompalarında ve diğer nemli yüzeylerde de faaliyetini sürdürürler.

Legionella pneumophila bakterisinin etkisi, akut solunum yolu hastalıklarına, özellikle Legionellozise neden olur. 

Legionellozis, çoklu organ tutulumuna neden olan, çoğu zaman hafif veya orta derecede şiddetli ateş, öksürük, kas ağrıları, nefes darlığı ve balgam çıkarma gibi semptomlarla karakterize, bulaşıcı bir hastalıktır. Legionellozis ayrıca, septik şok, böbrek yetmezliği, akciğer enfeksiyonu veya ölümle sonuçlanabilir.

Legionella pneumophila bakterisinin tedavisi, etkeni vücuttan tamamen temizlemek için, genellikle bir kombinasyon tedavisi olarak düşünülür. Tedavi, genellikle, antibiyotikler, ekstra polifenoller ve anti-enflamatuar ilaçlar gibi doğal ürünlerle desteklenir. 

Antibiyotikler, çoğu durumda, azitromisin veya klaritromisin gibi makrolidlerden alınır. Ancak, tedavinin başarısı, hastanın hastalık semptomlarının seyrini ve hastalığın derecesini göz önünde bulundurarak belirlenir. Böyle durumlarda, doktorunuz, hastaya en iyi tedaviyi seçmek için değerlendirmeler yapacak ve tedavinin süresini düzenleyecektir.

Legionella pneumophila bakterisinin dezenfeksiyonu, su kaynaklarının düzenli olarak temizlenmesi, filtrelerinin değiştirilmesi ve sıcaklığın 55°C veya daha yüksekte tutulması ile sağlanabilir. Ayrıca, su kaynaklarına klor veya diğer dezenfektanlar eklenerek suda enfeksiyonu önlemek de mümkündür.

Legionella pneumophila bakterisi için optimum yaşam koşulları, 37°C sıcaklıkta, nem oranının %50-60 arasında olması, pH 6-7.5 arasında ve çözünmüş oksijen oranının %1.5-2.0 arasında olmasıdır. Ayrıca, bakterinin optimum yaşam koşullarının sağlanması için yeterli miktarda organik madde, özellikle proteinlerin bulunması gerekir.

Diğer bakteriler gibi bu patojenik bakteriden de muhafaza olmak için çeşitli dezenfeksiyon yolları izlenmelidir. Sıcak su depolarının sıklıkla temizlenmesi ve tamamen arındırılması gerekmektedir.

Hava klimalarında ve soğutma sistemlerinde hepa veya normal filtrelerin sıklıkla değiştirilmesi ve sistemin çalışmasının kontrol edilmesi gerekir. Su sisteminin profesyonel ekipler tarafından çok iyi genel ve detaylı bakımının sağlanması ve sıklıkla kontrol edilmesi gerekmektedir. Su borularındaki sızıntılarının düzeltilmesi gerekir. 

Su sistemlerinde nezih kimyasallar veya fiziksel işlemlerin (örneğin, ozonlama veya UV maruziyeti) kullanılması, sıcaklık ve pH dengesini kontrol etmek gereklidir.

Legionella pneumophila için özel olarak formüle edilmiş dezenfektanlar kullanmak, numune alma personelleri tarafından su sistemine giren ve çıkan suyun Legionella Pneumophila bakterisinin analizi için numuneler almak ve laboratuvarlara transfer etmek gerekir. Su sistemlerinden çıkan suyun kaynağını güvenilir bir kaynaktan aldığından emin olmak gerekir. 

Gerektiğinde, Legionella Pneumophila bakterilerinin bertarafı, analizi ve numune alımı içintecrübeli personellerden profesyonel müdahale yaptırmak gerekebilir. Bu manada Sağlık Bakanlığı ve İSO denetimlerinden akredite firmamızdan destek talep edebilirsiniz.

Legionella Pneumophila bulaşması olmuş sıcak veya soğuk su sistemlerinin detaylı şekilde dezenfekte edilmesi gerekmektedir. Bu dezenfekte işlemi genellikle saf ve nötralize edilmiş ozonla yapılabilmektedir. Legionella Pneumophila dezenfektesi başarı oranı firmamız TEKDEZ KURUMSAL’ da, %85 dir. Biyolojik kirlilik devam ederse, dezenfekte işleminin tekrarlanarak yapılması gerekir.