Telefon Yol Tarifi WhatsApp

Legionella Nedir?

Legionella Nedir?

Legionella Nedir?

Legionella nedir ve nasıl bir tehlike oluşturabilir? Sağlık riskleri, belirtileri ve bu mikroorganizmadan nasıl korunabileceğiniz, Legionella ile mücadele kapsamında devamlı kontrol altında tutulmalı ve denetlenmelidir.

Legionella nedir?

Legionella bakterisi, Legionella bakteriyel hastalıklarının nedeni olan bir grup bakteri. Bu bakteriler, çoğunlukla su sistemlerinde bulunan ılık veya sıcak su kaynaklarında yaşayan gram negatif, hapşırık sıvısı benzeri bakterilerdir. Legionella bakterileri, özellikle yaşlı veya bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde, Legionella bakteriyel hastalıklarına neden olur. 

İnsanların bağışıklık sisteminin güç durumuna göre veya kronik rahatsızlıklarının olup olmama durumuna göre bu bakterinin tehlikesi artmaktadır. Legionella bakterisi havadaki küçük damlacıklarda bulunur ve nefes alınmasıyla vücuda nüfus eder. 

Legionella bakterisi, nefes yolu enfeksiyonlarına (pneumoni) yol açabilir ve ciddi hastalığa neden olurlar.

Legionella, havadaki küçük damlacıklarda bulunan bakterilerin en yaygın türüdür. En sık, havlu küvetlerinde veya havuzlarda özellikle sıcak su termal havuzlarda bulunurlar. Su sistemlerinde bulunan bu bakteriler, sıcak su ile temas eden borular veya duş başlıkları aracılığıyla bile insanlara bulaşır. Özellikle otellerde, öğrenci yurtlarında dikkat edilmesi gereken husus temizliktir.

Legionella grubu bakterilerin önem arz eden Legioneloz adı verilen bu hastalık, öncelikle öksürük, göğüs ağrısı ile başlar halsizlik kas ve eklem ağrısı ile semptomlar göstererek devam eder, nefes darlığına sebep olur ve yaşlılar, böbrek hastaları ciddi ağır enfeksiyon durumlarında, hastalık ölüme bile neden olabilir. 

Legioneloz, özellikle 65 yaş ve üzerindeki insanlar için, ağır ve hatta ölümcül olabilir. Legioneloz tedavisinde, antibiyotikler kullanılır. Ayrıca, hastalığın kaynağı tespit edilip kontrol altına alınmalıdır.

Legionella nedir? Çoğu kez ciddi hastalıklara sebebiyet veren bu bakterilerin bulunduğu yüzeylere, alanlara özellikle dikkat etmek gerekir. 

Biyofilm adı verilen uzun süre nemli kalan herhangi bir yüzeyde biriken, bir ara yüzeye bağlanabilen kendi ürettikleri hücre dışı polimerik, jelimsi yapıda bir matrise gömülü olarak yaşayan mikroorganizmaların oluşturduğu güçlü yapıdaki yapışkan topluluk olarak tanımlanır. 

Bu tabakanın gelişimin de pH ve suların sıcaklığı, mikroorganizmalar için besin maddelerinin konsantrasyonu, su akış hızı, su sisteminin dizaynı ve akışın olmadığı noktaların yaygınlığı gibi, su borularının tipi ve yıpranma durumu, var olan mikroorganizmaların çeşitliliği ve sediment (tortu, çökelti) birikimi gibi faktörler rol oynar. 

Biyofilm, Lejyonella ve diğer bakterilerin büyümesi ve yayılması için ideal ve çok güzel koşullar oluşturur.

Durgun su, Legionella bakterisinin üremesini kolaylıkla sağlayan iyi bir kaynaktır. 

Hareketsiz suyun bulunduğu alandan kaynaklanabildiği gibi örneğin depolar, süs havuzları vb. bölgelerden ya da dağıtım sisteminin ölü boşluk olarak adlandırabileceğimiz akışı olmayan noktalarından kaynaklanır. 

Durgun su, biyofilmin gelişmesini teşvik eder. Su sisteminin hatlarını biyofilm tabakasından korumak için kullanılan dezenfektanların etkinliğini azaltır. 

Akışı az olan veya durgun su boruları ölü/kör noktalardır ve bu noktalar da Legionella’nın büyümesi için en önemli mekanlardır.

Katı Cisimler (Partikül / Mil / Tortu vb.); genellikle soğutma kulelerinde, tanklarda ve boruların dibinde bulunan parçacıklı yapıdaki kuma benzeyen maddelerdir.

Bu parçacıklar, dezenfeksiyon amaçlı kullanılan dezenfektan kimyasalını minimize eder, böylece asıl işi mikroorganizmayı yok etmek olan dezenfektanlar iş görmez ve mikropları öldüremez hale gelir. 

Bu sebeple Legionella bakterisi, tortu, partikül, çamurumsu yapı, kum, çakıl içinde koşullanmayı, üremeyi sever. 

Filtrasyonu doğru şekilde yapılmamış sularda, partiküller birikir ve ısıtma-soğutma sistemlerinin performans ve bakımlarında sorunlar çıkarır. Katı cisimler kurtulması zor, bulaşı kolay, dezenfektesi zor mikropları beraberinde getirir ve Legionella grubu bakteriler da dahil olmak üzere daha fazla mikropları ortamda gelişmelerine teşvik eder.

Sanayilerde cisimlerin sudan uzaklaştırılması için otomatik diskli filtreler, katı ayırıcı seperatör filtreler, otomatik elek filtreler kullanılır.

Legionella nedir? Genellikle sulak ortamlarda, suyun bulunduğu tüm proseslerde, su sebillerinde ve su depolarında da ortamın hijyen koşullarına göre bulunma ihtimali yüksektir. Su depoları, legionelle bakterilerinin çoğalmasına ve bulaşmasına neden olan optimizasyon koşullarına sahiptir. 

Sıcaklık, pH, oksijen seviyesi ve organik madde içeriği gibi faktörler, legionelle bakterilerinin çoğalması için uygun koşullar sağlayabilir. Ayrıca, su depolarında çeşitli organik maddeler ve bakteriyel koloniler olma ihtimali yüksektir,  bu yüzdendir kilegionelle bakterilerinin çoğalması için uygun bir ortam sağlayabilir. 

Su sebillerinde sıcak su hattı legionella bakterileri için uygun koşullar oluşturur. İnsanlarında soluduğu ortamlarda çok kolay bulaşacağı için sebillerinde sıklıkla dezenfekte edilmesi tavsiye olunur. 

Legionella su numuneleriniz ve profesyonel mikrobiyal analizleriniz için müşteri temsilcilerimizden randevu alabilirsiniz. Bunun yanında sisteme bulaşmış Legionella dezenfeksiyonu hizmeti içinde uzman ekiplerimizle hizmet sağlamaktayız.

Sıcak su boyler kazanlarınızda, havalandırma sistemlerinizde legionella dezenfeksiyonu için TEKDEZ KURUMSAL firmamızla iletişime geçebilirsiniz.