Telefon Yol Tarifi WhatsApp

Legionella Su Analizi Nasıl Yapılır?

Legionella Su Analizi Nasıl Yapılır?

Legionella Su Analizi Nasıl Yapılır?

Legionella su analizleri, Legionella bakterileri ve diğer patojenleri tespit etmek için yapılan laboratuvar analizleridir. Legionella bakteri, çok ciddi hastalıklara da sebep olan bir patojendir, bu nedenle kamu sağlığını korumak için su analizlerini yaptırmak gerekir. 

Legionella su analizleri, çeşitli yöntemler kullanarak Legionella bakterilerinin ve diğer patojenlerin tespit edilmesini sağlar. Yöntemler arasında, suyun kültürlenmesi, PCR taraması, seroloji taramaları, direkt floresan antikor analizi ve farklı türde analizlerde bulunur. 

Legionella küfleri, birçok doku ve organları etkileyebilen bakteriyel hastalıkların neden olan zararlı prokaryotik mikroorganizmalar olduğu için Legionella su analizi, laboratuvar ortamında bu zararlı mikroorganizmaların tespiti için kullanılan birkaç teknikten ibarettir. 

Bu analiz, iki temel teknik olan direkt mikroskopi ve kültür yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilir. Direkt mikroskobik yöntemi, su örneklerinde Legionella bakterilerinin varlığının tespit edilmesinde kullanılır. Bu teknik, su örneklerinin özellikle gözlemlenmesinde ve izolasyonunda kullanılır. Laboratuvar ortamında örneklenen su, kültür yöntemi ile de incelenebilir. Bu analizler, su örneklerinde Legionella bakterilerinin kalitatif ve kantitatif olarak tespit edilmesi için kullanılır.

Legionella Su Analizi Nasıl Yapılır?

Legionella Su Analizi Nasıl Yapılır? Analizi yapılacak su numunelerinin, numune alınacak musluk, çeşme veya vana alevden geçirilerek steril edilir. ”Ateşe dayanıklı temiz metal veya cam çubuk, ucuna pamuk sarılarak alkolle ıslatılıp yakılarak elde edilen alevle sterilizasyon yapılır.” Su, numune şişelerine yapılan bu dezenfeksiyon işlemlerinden sonra alınır. 

Aynı gün içerisinde numune laboratuvara götürülmelidir. Bütün bu işlemler mesleki yeterliliği olan eğitilmiş personel tarafından kontrollü bir şekilde yapılmalıdır. Numune alma işleminin gerçekleştirilebilmesi içinuluslararası kabul görmüş metotlar kullanılmalı ve kişisel korunma dahil, önlemlerin alınması gerekir. Numune alma, özellikle su numuneleri alınması durumunda suyun özelliklerine, kalitesine ve kontaminasyona göre farklılık gösterir.

Numune alma, kalite kontrolü amacıyla özellikle su ve hava sistemlerinde bakteriyel kontaminasyonun tespiti için yapılır. Numune alma işlemleri, kontrol edilen alanlarda veya laboratuvarlarda yapılırken, bazı önemli kurallar uygulanmalıdır. 

Legionella bakterisinin sıklıkla karşılaşıldığı mekanlar, oteller, iş merkezleri, hastaneler, okullar, alışveriş merkezleri, üretim alanları ve bu alanlarda bulunan havalandırma sistemleri, havuzlar, banyo ve duşlarda bulaşmaya sebep olacak enfekte su sistemler ve soğutma suları periyodik olarak alınıp kontrol amaçlı analiz ettirilmelidir. Bakterinin bulunma ihtimali olan su ve swap örnekleri alınır ve laboratuvara gönderilir. Analizi yapmak üzere yetkilendirilmiş laboratuvarda, gerekli mikrobiyolojik çalışma başlatılır.

Legionella Su Numunesi

Hemen analiz edilmeyecek ise, su numunesinin alındığı andan itibaren 4 ile 8 °C arasında soğuk olarak depolanmalıdır. Ayrıca, numunenin alındıktan sonra 24 saatten kısa bir süre içinde laboratuvara teslim edilmesi gerekir. Su numunesi, laboratuvara teslim edilmeden önce, herhangi bir kimyasal koruyucu katılmamalıdır.

Su numunelerindeki bu bakterinin analizleri Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Biyolojik Etken Risklerinin Önlenmesi Hakkında ki mevzuata uygun yapılmalıdır.

Legionella bakterisi su numunelerinde analiz için, yönetmeliğe uygun olarak, günlük, haftalık veya aylık olarak yapılmalıdır. Bakteri için, kullanılan su kaynaklarının özelliklerine ve kullanım amacına bağlı olarak, analiz sıklığı değişebilir.

Legionella bakterilerinin tespit edilmesinde en yaygın olarak kullanılan metotlar;

  • Legionella Bulaşımı Analizi: Legionella bulaşımı analizi, legionella bakterilerinin suyun içinde olduğunu araştırmak için kullanılan kalitatif ve kantitatif bir testtir. Bu test, suyun miktarı, Legionella bakterilerinin sayısı ve Legionella bakterilerinin hangi türler olduğu hakkında bilgi sağlar.
  • Legionella Kültürü Analizi: Legionella kültürü analizi, sudaki Legionella bakterilerini tespit etmek için kullanılan bir testtir. Bu test, sudaki Legionella bakterilerinin miktarını ve türlerini belirlemeyi sağlar.
  • LegionellaSeroloji Analizi: Legionellaseroloji analizi, sudaki Legionella bakterilerinin türlerini ve aşırı miktarda Legionella bakterilerinin olup olmadığını tespit etmek için kullanılan bir testtir.
  • Legionella DNA Analizi: Legionella DNA analizi, sudaki Legionella bakterilerinin kimliklerini ve türlerini tespit etmek için kullanılan bir testtir. Bu test, sudaki Legionella bakterilerinin miktarını ve türlerini belirlemeye yardımcı olur.

Legionella su analizinde dikkat edilmesi gereken hususlar;

  • İncelemelerin düzenli olarak yapılması; Legionella türlerinin bazılarının veya çeşitli türlerinin ortaya çıkmasını önlemek için, herhangi bir işletme veya bölgedeki su sistemlerinin düzenli olarak incelenmesi gerekmektedir. 
  • Kontrol edilen alanın doğru seçimi; su sistemlerinde legionella üreme hızının artmasına neden olan faktörlerin kontrol edilmesi için, analizlerin hangi alanlarda yapılması gerektiğinin doğru seçilmesi gerekmektedir. 
  • Su sistemlerinin doğru şekilde tasarlanması; Legionella bakterilerinin üremesini önlemek için, su sistemlerinin doğru şekilde tasarlanması ve bakımının düzenli olarak yapılması gerekmektedir. 
  • Analiz sonuçlarının detaylı olarak değerlendirilmesi; Legionella analiz sonuçlarının detaylı bir şekilde değerlendirilmesi uzman personeller tarafından yorumlanmasıgerekir. Herhangi bir sonuçta artış gözleniyorsa, daha detaylı inceleme yapılması gerekmektedir. 
  • Su sistemlerinin sürekli olarak izlenmesi; u sistemlerinin sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir. Analizler arasında yapılan değişikliklerin etkisinin anlaşılması için, günlük veya haftalık ölçümler yapılmalıdır. 

Legionella Su Analizi Nasıl Yapılır?  Mevzuatlara uygun yöntem ve metotlar kullanılarak, akrediteli laboratuarlar da spesifik besiyerler de yapılmalıdır. Ayrıca uygun kontrol önlemlerinin alınması, periyodik legionella su analizi yapılması, Legionella üremesini önlemek için, uygun kontrol önlemlerinin alınması gerekmektedir. 

Su sıcaklığının, pH değerinin ve klor konsantrasyonunun kontrol edilmesi, ayrıca, su sistemlerinin veya yüzeylerinin temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi çok önemli ve aksatılmaması gereken durumdur.