Telefon Yol Tarifi WhatsApp

Atık Su Numunesi Nasıl Alınır

Atık Su Numunesi Nasıl Alınır

Atık su analizi için doğru ve temsilci bir numune almak önemlidir. Bu makalede, atık su numunesi nasıl alınır hakkında bilgi bulabilirsiniz. Numune alma işlemi adımları, doğru numune almak için dikkat edilmesi gereken ipuçları ve hijyen kuralları konusunda detaylı bilgilere sahip olunması gerekmektedir. Numune alırken, doğru numune noktasını seçmek, temizlik ve dezenfeksiyon yöntemlerine dikkat etmek, uygun numune alma ekipmanını kullanmak gibi önemli faktörler, alınan numunenin başarılı bir şekilde analiz edilmesi için uygulanması gereken ilk adımlardır.

Atık Su Nedir? Atık Su numunesi Nasıl alınır?

Evsel, kentsel, birçok ortak kullanım alanları (okul, hastane vb.), herhangi bir ticari ya da endüstriyel faaliyetin yürütüldüğü yerler, birçok fabrikanın faaliyet alanına göre kullanıp dışa atılan suların, siyah, gri gibi ayrımları da yapılan, birçok özeliğini kaybeden kullanılmayan sulara atık su denir.
Siyah Su; genellikle banyodan, lavabodan, duştan, çamaşır ve bulaşık makinelerinden hariç geriye kalan tuvalet suları siyah su olarak ifade edebiliriz.
Bu sebeple Atık su numunesi nasıl alınır hakkında daha detaylı bilgi aktarımı sağlamaya çalışacağız.
Atık su analizleri yapan laboratuvarlar şahsi isteklerine bağlı, akredite veya bağımsız kuruluş olarak numune alma personelleri yetkilendirir.
Yetki verilecek olan numune alma personelleri ve laboratuvarlar için Türk akreditasyon kurumuna başvuruda bulunulur
Başvuran laboratuvarın akreditasyon talep ettiği deney, kalibrasyon, numune alma isteği, kuruluşla irtibata geçilerek kurumun isteği teyit edilir.

Atık Su Numunesi Nasıl Alınır?

Numunelerin saklama koşulları, numune alma teknikleri, kullanılan ekipmanlar, numune alma noktaları, numune alma sıklığı, atık su karakterizasyon çalışmalarında çok önemlidir. 
Örneğin; akarsularda, nehirlerde atık su numune alma noktaları, homojen numunelerin toplanabileceği, yerlerden seçilmelidir.
Homojen su kalitesi oluşmuyorsa, numuneler bütün nehrin havuzun veya akarsuların bütün genişliği boyunca farklı noktalardan ve farklı derinliklerden alınır. Ayrıca çözünmüş gazların uçmasına neden olmayacak şekilde, numune alma esnasında türbülans oluşturulmaması gerekir. 

Analiz 24 saat içerisinde yapılmayacak ise metodun gerektirdiği koruma yöntemlerini uygulamış olması gerekir. Hatta mevsim bile atık su karakterizasyon çalışmalarında çok büyük önem taşır, örneğin kirleticiler için yaz mevsiminde kritik koşullar oluşur ve numune alma takvimi kirletici yüklerinin yoğun olduğu üretim zamanlarına denk gelmelidir.
Numune alınmadan önce, numune alınacak su ile numune kapları birkaç defa yıkanmalıdır ve numune, kabın basit bir şekilde suyun altına daldırılması ile alınabilir. Numunelerin kirlenmesini önlemek için personeller temiz ve plastik eldiven giymelidir.

Gemilerin sebep olduğu kirliliğin tespiti için, denizde kirliliğin olduğu bölgeden numune alırken, yoğunluğun en fazla olduğu bölgedeki üç farklı noktadan alınır fakat numune alınacak üç noktanın bulunmaması halinde numune yoğunluğun en fazla olduğu yerden alınır.
Suyun üzerinde yüzen yağlar için numune kabı yağın fazla olduğu bölgede su üzerinde ki yağ tabakasının hafifçe altına kadar daldırılır ve yağın kabın içine akması sağlanır. Kimyasal yapının analizlerdeki doğruluğu, sonuçların doğru olması için birbirine yakın yerlerden yeterli sayıda numune alınarak yapılır.

Dar körfez ve gelgit bölgelerinden alınıyorsa; dalgakıran, iskele veya köprüden numune almak daha uygun olabilir. Gemilerde hareket halinde numune alınacağı zaman, konum belirleyiciler ile numune alma noktaları tespit edilir.
Dolayısı ile örneklerin alınmasında yapılacak hata, analiz işlemlerinde yapılacak hatadan çok daha büyüktür. Manuel olarak numune almanın yanı sıra özel numune alma cihazları da kullanılır.

  • Açık ağızlı numune alma cihazı
  • Kapalı boru tipi numune alma cihazı
  • Pompalama cihazları
  • Otomatik numune alma cihazı

Numunenin müşteri tarafından gönderildiği durumlarda; numunenin müşteri tarafından transfer edildiğini, ölçüm belirsizliğinde numune almadan kaynaklanan katkının dâhil edilmediğini hesaplamalarında kullanarak sonuç vermek zorundadır.
Endüstriyel, kentsel ve evsel nitelikli atık sular için numune alma sıklığı, suyun debisine göre değişiklik gösterir.

Örneğin; Eğer fabrika atık su için kullandığı proseste, ilk yıl boyunca üç adet ardışık numune analiz sonuçlarının deşarj standartlarına uyulduğu gösterilebilirse, izleyen yıllarda ilgili sektör tablosunda yer alan pH, kimyasal oksijen ihtiyacı, Biyolojik oksijen ihtiyaç, Yağ-Gres, askıda katı madde parametreleri dışındaki diğer parametrelere ilgili müdürlüğe yazıyla bilgilendirmek kaydıyla yılda bir kez bakılması yeterlidir.

Eğer parametrelerden biri deşarj standartlarına uymazsa takip eden yıl içerisinde resmi gazetelerdeki tablolara göre numune alınmalıdır.

Su ve atık sularda Kimyasal, fiziksel ve bakteriyolojik analiz hizmetlerimiz için bilgi alabilir, TEKDEZ KURUMSAL müşteri temsilcinizden Atık su numunesi nasıl alınır hakkında ve analiz alımıyla ilgili bilgi ve randevu isteyebilirsiniz. Atık suyun alınması, taşınması ve analizlerin devamlılığı için doğru yöntemlerle analiz yapılacak sıvının laboratuvar ortamına taşınması gereklidir.