Telefon Yol Tarifi WhatsApp

Bakteri Nedir

Bakteri Nedir

Bakteri nedir: Bakteri, tek hücreli canlılardır. Çeşitli şekil ve boyutlarda olabilirler. Bakteriler, dünyanın her yerinde bulunur ve hayati bir rol oynarlar. Bakteriler, yiyeceklerin bozulmasından, bitkilerin büyümesine ve hatta insan sağlığının korunmasına kadar birçok alanda kullanılır.

Bakterilerin Yapısı

Bakteriler, tek hücreli canlılardır. Hücreleri, bitki ve hayvan hücrelerinden farklıdır. Bakteri hücreleri, bir hücre zarı, sitoplazma ve DNA’dan oluşur.
Bakterilerin hücre zarı, bakteri hücresini dış ortamdan ayırır. Hücre zarı, bakteri hücresine şeklini verir ve bakteri hücresini koruyan bir bariyer görevi görür.
Bakterilerin sitoplazması, hücrenin içindeki sıvıdır. Sitoplazmada, proteinler, enzimler ve diğer hücresel bileşenler bulunur.
Bakterilerin DNA’sı, bakteri hücresinin genetik materyalidir. DNA, bakteri hücresinin şeklini, işlevini ve büyümesini kontrol eder.

Bakterilerin Çeşitleri

Bakteriler, şekillerine, boyutlarına ve özelliklerine göre sınıflandırılır.
Bakterilerin şekilleri, küresel, çubuksu, spiral ve virgül şeklinde olabilir.
Bakterilerin boyutları, birkaç mikrometrenin altından birkaç mikrometreye kadar değişebilir.
Bakterilerin özellikleri, hareketli olma, spor oluşturma ve fotosentez yapma gibi özellikler olabilir.

Kirli Sularda Bulunan Bakteriler

Kirli sularda, çeşitli bakteriler bulunabilir. Bu bakteriler, insan sağlığı için tehlikeli olabilir.
Kirli sularda bulunan bakterilerden bazıları şunlardır:
Koliform bakteriler: Koliform bakteriler, insan dışkılarında bulunan bakterilerdir. Genellikle kirli sulardaki koliform bakteriler toz kaynaklı olmaktadır. Toz ve toprak suyla temas ettiğinde koliform bakterisinin üremesine zemin hazırlanmış olmaktadır. Kirli sularda koliform bakterilerinin bulunması, suyun insan sağlığı için tehlikeli olduğunu gösterir.
E. coli bakterileri: E. coli bakterileri, insan dışkılarında bulunan bakterilerdir. Lağım suyu karışımlarında da görülmektedir. E. coli bakterileri, ishal, kusma ve mide bulantısı gibi hastalıklara neden olabilir.
Enterekok bakterileri: Enterekok bakterileri, insan dışkılarında bulunan bakterilerdir. Enterekok bakterileri, kan enfeksiyonu, zatürre ve menenjite neden olabilir.
Legionella bakterileri: Legionella bakterileri, suyun içinde yaşayan bakterilerdir. Legionella bakterileri soğuk suda bulunmaz, sıcak su sistemlerinde üreme kayıt ederler. Legionella bakterilerinin en çok tespit edildiği alanlar sıcak su tankları yani boyler kazanlardır. Legionella bakterileri, zatürree benzeri bir hastalık olan legioner hastalığını neden olabilir.

Bakterilerin İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri

Bakteriler, insan sağlığı üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri olabilir.
Bakterilerin olumlu etkilerinden bazıları şunlardır:
Yemeklerin bozulmasını önlerler.
Bitkilerin büyümesine yardımcı olurlar.
İnsan sağlığının korunmasına yardımcı olurlar.

Bakterilerin olumsuz etkilerinden bazıları şunlardır:
Hastalıklara neden olurlar.
Gıda zehirlenmesine neden olurlar.
Gıdaların bozulmasına neden olurlar.

Bakterilerden Korunmak

  • Bakterilerden korunmak için çeşitli önlemler alınabilir.
  • Bakterilerden korunmak için alınabilecek önlemlerden bazıları şunlardır:
  • Su depolarının düzenli temizlik ve dezenfeksiyonunu yaptırmak.
  • Su sebillerinin düzenli temizlik ve dezenfeksiyonunu yaptırmak.
  • Boyler sıcak su kazanlarının düzenli temizlik ve dezenfeksiyonunu yaptırmak.
  • Elleri sık sık yıkamak.
  • Temiz su içmek.
  • Temiz yiyecekler yemek.
  • Gıdaları uygun şekilde saklamak.
  • Sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek.

Bakteriler, dünyanın her yerinde bulunan ve hayati bir rol oynayan tek hücreli canlılardır. Bakterilerin hem olumlu hem de olumsuz etkileri olabilir. Bakterilerden korunmak için çeşitli önlemler alınabilir.
Tekdez Kurumsal olarak bakterilerin üreme yapacağı su sistemlerinin temizlik ve dezenfeksiyonu hizmetlerinde, Sağlık Bakanlığı ve İSO sistemlerinden akredite olarak hizmet sağlamaktayız. Su sebili temizliği, su deposu temizliği ve sıcak su boyler kazan temizliği hizmetlerinde firmamızdan profesyonel destek talep edebilirsiniz.