Telefon Yol Tarifi WhatsApp

Apartman Su Deposu Temizliği

Apartman Su Deposu Temizliği

Apartman Su Deposu Temizliği

Su depoları apartmanlarda, konutlarda, hastanelerde, alışveriş merkezlerinde, okullarda, hemen hemen toplu yaşamın olduğu her alanda bulunmaktadır. Su depoları kesinti olduğu zaman su ihtiyacını karşılamak için veya daha temiz su kullanımı adına konumlandırılmış muhafaza alanlarıdır.

Mevcudiyetindeki suyu sağlıklı saklamak ve sunmak için konumlandırılan su depoları, bazı gerekli hizmetler alınmadığında kirlenip sağlığımızı risk altında bırakabilmektedir.

Bu konuyu yaşadığımız konut için değerlendirmek gerekirse, Apartman su deposu temizliği hizmetinin önemi daha da netleşecektir. Apartmanımızda ya da konutumuzda konumlandırılmış su depoları, kesinti olduğu zamanlarda mevcut ihtiyacımızı karşılar.

Bunun yanında şebekeden su direk depoya dolar ve depoda bekletilmeden sistemimize ulaşır. En doğru ve ilerlemesi gereken süreçte budur. Böylelikle şebeke su taşıma hattından gelen kirlilik, hanemize ulaşmadan depoya nükseder ve depo dibine çöker. Hidrofor emiş vanası suyu depo zemininin ortalama 30 cm yukarısından çektiği için kirlilik tüketim alanımıza ulaşmaz.

Şebekeden gelen bu kirlilik zamanla depo zemininde çamur ve balçık kütlesi haline gelir ve fiziksel kirlilik oluşturur. Fiziksel kirlilik seviyesine gelen bir su deposunda muhakkak ki biyolojik kirlilikte oluşmuş demektir.

Biyolojik kirlilik adıyla anlatılmak istenen husus, su deposu içerisinde üreyen ve sağlığımızı tehdit eden bakterilerdir. Bu bakterileri genel olarak ekoli, enterekok ve koliform olarak belirtebiliriz.

Biyolojik kirlilik oluşturan bu bakterilerin depoda bulunması ve tüketim alanımıza gelen suyla birlikte temas kurmamız sonucu hastalıklar belirebilir. Suyla sebebiyet veren hastalıklara ishal, alerji, bağırsak enfeksiyonları, kusma, titreme, yüksek ateşi örnek olarak gösterebiliriz.

Su deposunun fiziksel ve biyolojik olarak kirlenmesi, her durum ve şart altında kaçınılmazdır. Buna karşılık yapılması gereken apartman su deposu temizliği ve dezenfeksiyonu hizmetiyle, bu kirlilik izole edilebilmektedir.

Apartman su deposu temizliği hizmeti, Sağlık Bakanlığının 2007-67 genelgesinde olduğu gibi belirli periyotlarda tekrarlanmalıdır. Bu periyotları su kesintisi olduğu zamanlarda 3 ayda bir ve devamında 6 ayda bir düzenli olarak sınıflandırabiliriz.

Apartman su deposu temizliğinin gereklilik sebeplerinden biride, depoda sirküle olmayan sudur. Suyun sirküle olmaması, devir daim yapılmamasıyla ilgilidir. Sadece su kesintisi olduğunda depodaki muhafaza edilen suyun kullanılması, bu nedenle yanlış bir uygulamadır. Su kesintisinin ne zaman ve hangi aralıklarla olacağı bilinmez. Bu sebeple depodaki su hiçbir şekilde sirkülasyona girmez. Sirkülasyona girmeyen suda doğal olarak bakteri üretir ve biyolojik kirlilik oluşturur.

Doğru yöntem olarak belirlediğimiz şebekeden depoya ve depodan da beklemeden hanemize ulaşan suda, sirkülasyon eksikliği sebebiyle biyolojik kirliliğe uğrayabilmektedir. Bunun sebebi, su deposu hidrofor emiş hortumlarının zeminden değil, ortalama 30 – 40 cm yukarıdan su çekmesi ve dağıtmasıdır. Hidrofor emişinin altında kalan su hiçbir şekilde sirkülasyona girmez.

Su deposu kirliliği oluşturan sebeplere, açık depo kapağından yada çatlaklardan girebilen fare yada haşereleri de örnek olarak verebiliriz.

Depoya düşen bir haşere, çıkamayacağı için boğulur. İçeride kalan bu canlı hızla çürür ve toksinlerini depodaki suya bulaştırır. Bu durum fiziksel kirlenmeye değil, biyolojik kirlenmeye bir örnektir.

Belirttiğimiz nedenlerden su depolarının kolaylıkla kirlenip, sağlığımızı tehdit edebileceği gerçeğini anlamaktayız. Bazı durumlarda değerli müşterilerimizden gelen cevaplar maalesef ki konunun ne kadar yanlış anlaşıldığına bir örnektir.

Örneğin “ben depodaki suyu içmiyorum, sadece kişisel temizlikte kullanıyorum ya da meyve sebze yıkıyorum” söyleminde, sağlığın risk altında olmadığına inanmak çok yanlıştır.

Fiziksel ve sonrasında biyolojik olarak kirlenmiş suyu içmemek, bir korunma yöntemi asla değildir. Bu suyla yaptığımız kişisel temizlik ya da gıda ürünlerinin yıkanması bile tehditle karşı karşıya olduğumuzun bir kanıtıdır.

Apartman su deposu temizliği, plastik, beton ve metal alaşımdan imal edilmiş depolar dahil, her depo türüne uygulanabilmektedir. Dikkat edilmesi gereken husus deponun niteliği değil, kullanılan suyun özelliğidir.

Örneğin kuyudan gelen suyun kullanıldığı ya da taşıma tankerlerle alınan suyun depolandığı bir alandaki kirlilikle, şebeke suyunun dolum yapıldığı depodaki kirlilik aynı seviyede değildir.

Kuyu suyu çoğu zaman beraberinde çamur balçıkla depolama alanımıza ulaşır. Keza taşıma tanker suları da aynı seviyede fiziksel kirlilik içerebilir. Bu sebeplerle Kuyu suyunun depolandığı su depolarının temizlik ve dezenfeksiyon işlemi 3 ayda bir yaptırılmalıdır.

Şebeke yada içme suyu depolarının temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri, 6 ayda bir ve devamında periyodik şekilde yaptırılır.

Tekdez Kurumsal olarak tüm Türkiye genelinde su deposu temizliği ve dezenfeksiyonu hizmeti vermekteyiz. Sağlık Bakanlığı yetki ve izin belgeleri sahip akredite kuruluşumuzdan, profesyonel ekipmanlarla su deposu temizliği hizmeti alabilirsiniz.

Tekdez Kurumsal temsilcinizden, Apartman su deposu temizliği hakkında bilgi alabilir ya da, apartman su deposu temizliği randevusu oluşturabilirsiniz.