Telefon Yol Tarifi WhatsApp

Su Depolarından Gelen Gizli Tehlike

Su Depolarından Gelen Gizli Tehlike

Su Depolarından Gelen Gizli Tehlike

Su deposu, genellikle suyun depolanması ve dağıtılması amacıyla kullanılan bir tesisat bütünüdür. Temel olarak su deposu, su kaynaklarından gelen suyun depolanması ve belirli bir süre boyunca kullanılabilir olmasını sağlamak amacıyla inşa edilen veya kurulumu yapılan muhafaza alanlarıdır.

Su depolarını sac, çelik, galvaniz, beton, plastik olarak nitelendirebiliriz.

Su depolarının kullanım alanları da geniş bir yelpazeye sahiptir. Örneğin yangın söndürme depoları, şebeke besleme depoları, içme suyu depoları, foseptik depolar, yağmur suyu toplama depoları gibi kullanım alanları bulunmaktadır.

Su Depolarınızdan Gelen Gizli Tehlikeyi Biliyor musunuz?

Su depolarından gelebilecek gizli tehlikenin ismi, hastalık yapıcılardır. Hastalık yapıcılar; çok ciddi sağlık sorunlarına ve insan vücudunda tahribata sebep olabilmektedir. Bu hastalık yapıcıları genel olarak patojenler, mantarlar, sporlar, koliform, e.coli ve enterokok bakteriler olarak sınıflandırabiliriz. Bu sebeple su deposu temizliği asla ihmal edilmemelidir.

TEMİZLENMEYEN SU DEPOLARINDA ÜRERLER!

Patojen Bakteriler:

Temizlenmeyen su depolarında üreyen patojen bakteriler, suyun mikrobiyolojik kalitesini ciddi şekilde etkileyerek çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Yani su deposundaki suyu biyolojik olarak kirletirler.

Patojen bakterilerin Sağlık Etkileri:

Patojen bakteriler, su yoluyla bulaşan hastalıklara neden olabilir. Gastrointestinal enfeksiyonlar, solunum yolu enfeksiyonları ve deri enfeksiyonları gibi çeşitli hastalıklarla ilişkilendirilebilirler.

Mantarlar:

Su depolarında bulunan mantarlar, özellikle suyun pH dengesini bozar ve organik maddeleri kullanarak çoğalabilir. Bu durum, insan sağlığı üzerinde çeşitli etkiler gösterebilmektedir. Sudaki ph dengesinin bozulması, suyu ciddi oranda asidik hale bile getirebilmektedir.

Mantarların Sağlık Etkileri:

Mantarlar, mikotoksinler üretebilir ve bu toksinlerin suyla alınması sonucu zehirlenmelere neden olabilir. Solunum yoluyla alındıklarında ise solunum sistemi enfeksiyonlarına yol açabilirler.

Sporlar:

Su depolarında üreyen sporlar büyük risk teşkil eder. Özellikle bakteri ve mantar sporları, çeşitli sağlık risklerine neden olabilir.

Sporların Sağlık Etkileri:

Sporlar, su içindeki organik maddelerle birleşerek çeşitli enfeksiyonlara neden olabilir. Solunum yoluyla alındıklarında, solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabilirler. Dikkat edilmelidir.

Koliform Bakteriler:

Koliform bakteriler, suyun fekal kirliliğini gösteren bir gösterge olarak önemlidir ve temizlenmeyen su depolarında bulunmaları ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Toprak kaynaklı su depolarında bulunabileceği gibi fekal yani dışkı bulaşması ile de üreyebilmektedirler.

Koliform Bakterilerin Sağlık Etkileri:

Koliform bakteriler, gastrointestinal enfeksiyonlara neden olabilir. Bu enfeksiyonlar, mide bulantısı, kusma, ishal gibi belirtilerle kendini gösterir. Kontrol altında tutulmaz ise daha ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Coli Bakterisi:

Coli bakterisi, özellikle su depolarında bulunan patojenik türleriyle ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Koli Basili olarak bilinen bu bakteri, çoğunlukla lağım suyu bulaşmalarında ya da su depolarına fare, kedi, köpek gibi canlıların düşüp depo içerisinde ölmesi sonucu üremektedirler.

Ekoli Bakterilerin Sağlık Etkileri:

Patojenik E. coli, hemorajik ishal, üriner sistem enfeksiyonları ve hemolitik üremik sendrom gibi ciddi hastalıklara yol açabilir. Alarm seviyesinde davranılmalı ve gerekli tedbirler alınmalıdır.

Enterokok Bakterileri:

Enterokok bakterileri, fekal kirliliği gösteren önemli bir mikrobiyolojik belirteçtir ve temizlenmeyen su depolarında varlıkları, insan sağlığını tehlikeye atabilir.

Enterokok Bakterilerin Sağlık Etkileri:

Enterokok bakterileri, gastrointestinal enfeksiyonlar, üriner sistem enfeksiyonları ve kan dolaşımı enfeksiyonlarına neden olabilir.

Temizlenmeyen su depolarının içerdiği bu mikroorganizmaların sağlığa olan zararları, suyun içilmesi, vücut ile temas etmesi veya solunması yoluyla ortaya çıkabilir. Bu nedenle, su depolarının düzenli temizliği ve dezenfeksiyonu, suyun sağlık standartlarına uygunluğunu sağlamak açısından kritik öneme sahiptir.

Belirttiğimiz bakteri mikropların içerisinde dikkat ettiğiniz gibi sadece Legionella bulunmamaktadır. Zatürre hastalığına sebebiyet veren bu ciddi bakterinin su depolarında olmamasının sebebi, ısı seviyesi ile ilişkilidir. Legionella bakterisi sıcak sistemlerde yani boyler sıcak su kazanlarında üreyebilmektedir. Soğuk su depolama alanlarında Legionella bakterisi barınamaz.

Su Depoları Nasıl Kirlenir?

Su depolarındaki kirlilik birçok faktöre bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu faktörler depo malzemesi, kullanım amacı, bakım durumu ve çevresel koşullara bağlı olarak değişebilir.

Bakteri ve Mikroorganizmalar:

Su depolarında en yaygın kirlilik kaynaklarından biri, bakteri ve mikroorganizmalardır. Bu organizmalar su deposunun iç yüzeyinde, su kaynaklarında veya havadan depoya giren toz – partiküller üzerinde üreyebilir.

Özellikle sıcak havalar, depodaki suyu daha elverişli hale getirerek mikroorganizma üremesine neden olabilir.

Organik ve İnorganik Kirleticiler:

Su depolarına organik ve inorganik kirleticiler, çevresel koşullardan kaynaklanan çeşitli maddelerin nüfuz etmesi sonucu oluşabilir. Bu problemli durum, su deposunun yakınındaki endüstriyel faaliyetlerden, tarım alanlarından veya hava kirliliğinden kaynaklanabilir.

Sedimentasyon:

Su deposuna giren partiküller ve çözünmüş maddeler, zamanla su deposunun tabanına çökebilir.

Bu sedimentler, suyun kalitesini düşürebilir ve mikroorganizmaların üremesi için uygun bir ortam sağlayabilir. Su deposunda olmaması gereken sediment örneklerine toz, toprak olarak cevap verilebilir.

Oksidasyon ve Kimyasal Değişimler:

Su depolarında bulunan metaller, oksitlenme veya kimyasal reaksiyonlar sonucu çeşitli bileşiklere dönüşebilir. Bu kimyasal değişimler, suyun rengini, tadını ve kokusunu etkileyebilir.

Bu konuyu şöyle özetleyebiliriz. Bir galvaniz su deposu uzun süre temizlenmediğinde, saf haline yani bileşik haline geri dönmeye çalışır.

Bu süreçte içerisinde galvaniz madde olmayan diğer kimyasalları kusar. Bizler bunu oksitlenme ve paslanma olarak gözlemleriz.

Su Deposu Temizliğinin İhmal Edilmesi:

Su deposunun düzenli temizlik ve bakımının yapılmaması, iç yüzeyinde bakteri, alg, küf ve diğer kirleticilerin birikmesine neden olur. Fiziksel ve biyolojik kirliliğin ana sebebi, temizlenmeyen su depolarıdır.

Sağlık Bakanlığı 2007-67 numaralı genelgesinde de net bir şekilde belirtildiği gibi, su deposu temizliği 3 ve 6 aylık periyodik dilimde atlanmadan yaptırılmalıdır.

Havalandırma Kapağının Olmaması:

Su deposu yeterince havalandırılmazsa, içerideki suyun oksijen düzeyi azalır. Bu durum, anaerobik bakterilerin üremesine ve kötü koku oluşumuna neden olabilir.

Yani sudaki oksijen seviyesi düşerse, kirlilik oluşur.

Su Kaynağının Kalitesi:

Depoya dolum yapılan suyun mutlaka temiz olması gerekir. Yani şebeke suyu deposuna su temiz gelmeli, içme suyu deposuna su temiz gelmelidir. Yapılan yer altı boru hattı bakımları, su hatlarındaki tamirat işlemleri bazen depoya girecek olan suyu kirletebilmektedir.

Su Kaynaklı Sağlık Sorunları ve Tedavi Süreçlerinde, En Yakın Sağlık Kuruluşlarından Destek Alınız.

Su Deposu Temizliği Nereye Yaptırılır?

Su deposu temizliği ve dezenfeksiyonunda hidrojen peroksit, güçlendirilmiş hidrojen peroksit, saf ozon veya nötralize edilmiş ozon kullanılabilmektedir.

Su deposu temizleme ve dezenfeksiyon uygulamasını yapacak firmaların; Sağlık Bakanlığı yetki belgeleri, GSM ruhsatları, İSO 9001 belgeleri, OSGB sözleşmeleri tam olmalıdır.

Su deposu temizlik dezenfektesini yapacak personellerin muhakkak hijyen belgesi, isg belgesi, portör sağlık kayıtları, mesleki eğitim belgeleri, yüksekte çalışabilir belgeleri, kapalı alanda çalışabilir raporları eksiksiz bulunmalıdır.

TEKDEZ KURUMSAL firmamızdan;
Geniş servis ağımız, eksiksiz kalifikasyon belgeleri ve 1000’ i aşkın referans portföyümüz sayesinde, güvenilir şekilde su deposu temizliği hizmeti talep edebilirsiniz.

Su Deposu Nasıl Temizlenir?

Su deposu temizliği yapılırken, depodaki suyun komple sıfırlanmış olması ve depoda gaz olmadığına emin olunması gereklidir. Gerekli iş güvenliği önlemlerini alan temizlik ekibi, su deposu içerisinin fiziki temizliği yaptıktan sonra ULV sistemi ile mikro alan dezenfeksiyonunu, sonrasında da nötralizasyon sistemleri ile depo havasını sanitasyon yapmaktadır.

Su Deposu Temizliği Randevu İletişim Hattı

Su deposu temizliği ve dezenfeksiyonu hizmetlerimizden faydalanmak için 02125540555021255405560505116105705526291059 numaralı hatlardan bizlere ulaşabilirsiniz. Müşteri temsilcinizden su deposu temizliği talebinizin aciliyetine istinaden, en erken günlere ya da saatlere hizmet planlaması yapabilmektesiniz.