Telefon Yol Tarifi WhatsApp

Sağlık Bakanlığı Böcek İlaçlama

Sağlık Bakanlığı Böcek İlaçlama

Sağlık Bakanlığı Böcek İlaçlama

Dünya nüfusunun hızlı bir şekilde artması, yoksul ülkelerdeki su kıtlığı, düzensiz beslenme gibi sorunlar ortaya çıkarken gelişmiş ülkelerde ise atıkların ve artıkların geri dönüştürülememesi veya gerektiği gibi ayrıştırılamaması, insanların yaşam alanlarındaki düzensizlik ve alt yapı eksikliği de birçok hastalığın yayılmasına olanak sağlamıştır.

Bununla birlikte doğal dengenin bozulması, iklim değişikliği ve birçok yeni hastalığın ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Özellikle vektör olarak isimlendirdiğimiz insanlara zarar veren canlılar arasında hasatlık yapıcı viral patojenleri konukçularına beslenme sırasında bulaştırdıkları için sivrisinekler dünya üzerinde hastalıkların yayılması konusunda potansiyeli en fazla olan canlıdır.

Cumhuriyetin ilk yıllarında bu konu ile ilgili devletimiz tarafından çok ciddi önlemler alınmıştır. Daha sonraki yıllarda Sağlık Bakanlığı bünyesinde sıtma savaş birimi kurulmuştur. Sıtma ile mücadele çalışmalarında yaklaşık %35 bütçe ayrılmıştır. Bu şekilde sivrisinek mücadelesi Sağlık Bakanlığı tarafından kapsamlı bir şekilde yapılmaya başlanmıştır.

Nüfusun sürekli artması, yerleşim yerlerinin gelişmesi insanlar ile zararlı canlıların sürekli etkileşim içinde olmalarına neden olmuştur. Sağlık Bakanlığı böcek ilaçlama çalışmalarında etkin sonuç almak ve insanların vektörler tarafından taşınan hastalık etmenlerine daha fazla maruz kalmaması için gerçek ve tüzel kişilerinde bu çalışmalarda görev alması konusunda çalışmalar yapmıştır.

Sağlık Bakanlığı’nın toplumun sağlığına zarar veren haşerelere karşı biyosidal ürün kullanarak mücadele etmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin iş yerlerinin çalışma usul ve esaslarını belirlemek için 27.01.2005 tarihinde 25709 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yayımlanan bu yönetmeliğe göre Sağlık Bakanlığı Böcek İlaçlama konusunda ev, otel, okul, hastane, işyeri, üretim yeri, fabrika benzeri; halkın yemesi, içmesi, eğlenmesi, spor yapması gibi insan yerleşim ve çalışma yerleri ve gündelik yaşamıyla ilgili olan alanları yaşam alanı olarak tanımlanmaktadır.

Yönetmeliğe göre bu alanlarda kullanılacak biyosidal ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından kullanılmasına izin verilen ürünlerden olması zorunludur.

Biyosidal ürün, Sağlık Bakanlığı tarafından bitki, hayvan ve insan sağlığına zarar veren canlıları yok etmek ya da kontrol altına almak için yaygın bir şekilde kullanılan toksik kimyasal maddeler olarak tanımlanmaktadır.

Biyosidal ürünler pestisit olarak adlandırılmakta olup tarım dışı alanlarda kullanılan pestisitler isebiyosidal ürün olarak isimlendirilmektedir.

Biyosidal ürünler ile ilgili mevzuatın dayanağı Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen kanun ile sağlanmaktadır. Sağlık Bakanlığı böcek ilaçlama çalışmalarında Avrupa Birliği’ne uyum sağlama kapsamında mevzuat hazırlamakta olup tüm kurum ve kuruluşların bu mevzuata göre hareket etmek zorunludur.

Biyosidal ürün üretimi, ruhsatlandırılması, ithal edilmesi, kullanımı ile ilgili yasal düzenlemeler belirlenmiştir. Biyosidal ürün aktiflerinde Avrupa Kimyasal Ajansı’nın yayımlamış olduğu aktif listeler takip edilmekte ve yasaklanan aktifler, içeriğinde bulunan yardımcı ürünler ile üretilen ürünlerin ruhsatları iptal edilmektedir.

Ülkemizde böcek ilaçlama konusunda faaliyet gösteren tüm kamu kurumları ve özel kuruluşlar, Sağlık Bakanlığı tarafından böcek ilaçlama konusunda hazırlanan mevzuata göre gerekli onay ve izinleri almış olması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı böcek ilaçlama konusunda firmalara biyosidal ürün uygulama izin belgesi, bu belge doğrultusunda faaliyetlerini yöneten kurum ya da kuruluşların sorumlu kıldığı mesul müdür ve böcek ilaçlama uygulamasını yapan biyosidal ürün uygulayıcı personel sertifikalarının verilmesinde görevli bakanlıktır.

Sağlık Bakanlığı, böcek ilaçlama konusunda gerekli izinleri almadan uygulama yapan kurum ve kuruluşlara cezai yaptırım haklarına sahiptir.

Sağlık Bakanlığı Böcek ilaçlama konusunda mevzuata uygun faaliyet gösteren firmalar bakanlığın belirtmiş olduğu şartları sağlamak zorundadır.

Bu amaçla gelişen ve değişen dünyaya ayak uydurmak, insanoğluna daha yaşanılabilir bir çevre sağlamak için Tekdez Kurumsal; uzman personel ve ruhsatlı biyosidal ürünler ile böcek ilaçlama çalışmasını yürütmektedir.

Tekdez Kurumsal firmamız böcek ilaçlama hizmetlerinde tüm yetki ve kalite belgelerine sahiptir. Bunun yanında personellerimizin de hijyen, mesleki eğitim ve iş güvenliği gibi zorunlu belgeleri eksiksizdir.

Profesyonel ekiplerimiz düzenli olarak sağlık muayenesinden geçmekte olup, herhangi bir bulaşıcı ya da kalıtsal rahatsızlıkları olmadığı raporlanmaktadır. OSGB hekim ve OSGB sözleşmeleri güncel olan kuruluşumuzdan böcek ilaçlama hizmeti talep edebilirsiniz.

Değerli müşterilerimizin talep edeceği ilaçlama hizmetinden önce muhakkak ilaçlama yapılacak vektör gurubunun doğru tespit edilmesi gerekmektedir. Yani hamam böceği ilaçlaması ile fare ilaçlaması birbirinden farklı ve bağımsız hizmet konularıdır.

Sağlık Bakanlığı ve İSO denetim süreçlerinde hizmet veren kuruluşumuzdan ilaçlama hizmet randevusu oluşturabilir ya da böcek ilaçlama çalışmaları konusunda bilgi talep edebilirsiniz.