Telefon Yol Tarifi WhatsApp

PASLI SU TETANOS YAPAR MI

PASLI SU TETANOS YAPAR MI

PASLI SU TETANOS YAPAR MI

Normal şartlarda temiz, steril olması gereken su depoları ve su boru hatları maalesef ki çeşitli etken durumlar sebebiyle kirlenebilmektedir. Bu kirlilik hastalık yapıcı bakterilerin bulunduğu yani biyolojik olabildiği gibi, fiziksel de olabilmektedir.

Fiziksel kirlenmelere su deposu veya tesisat boru hattına bulaşmış çamur, balçık, yosun, kum ve pası örnek olarak verebiliriz. Bu saydığımız fiziksel kirlilik unsurları mutlaka sistem içerisinde biyolojik kirlenmeye de sebebiyet verecektir.

Fiziksel ve biyolojik olarak kirlenmiş suyla temas ya da tüketim yoluyla birçok hastalık ortaya çıkabilir. Bu hastalıkların bazıları ölümcül sonuçlar doğurabileceği de akıldan çıkarılmamalıdır.

Kirli suyla temas ya da içme sonucuyla bulaşabilen hastalıklardan bazıları; bağırsak enfeksiyonları, tetanos, ishal, yüksek ateş, çocuk felci, beyin iltihabı, deride dökülmeler, kas ve göz hastalıkları olarak değerlendirilebilir.

Değerli müşterilerimizden gelen Paslı su tetanos yapar mı? sorusuna açıklık getirmek istiyoruz.

TETANOS NEDİR?

Halk arasında Tetanoz olarak bilinen hastalığın gerçek adı Tetanos’dur.

Çeşitli yollarla vücudumuza bulaşabilen Tetanos, bulaşma sağlayan kişinin sinir sistemini etkiler.

Başlıca belirtisi; çene ve boyun kaslarında kasılmalarına yol açmasıdır. Tetanos,  Clostridium Tetani ismi verilen toksinin neden olduğu önemli bir rahatsızlıktır. Tetanos, bulaşma sağlayan kişinin solunum sistemini de etkileyebilir ve ölümlere sebebiyet verebilir.

Tetanos yeni bir hastalık değildir. Çok eski hatta antik bilgi kaynaklarında da adı geçen tetanos, eski bir hastalıktır. Tetanos ’dan korunmanın tek yolu aşılanmaktır. Aşı ve alınması gereken önlemler dışında tetanosun bir tedavisi bulunmaz.

Aşı dışında uygulanan tetanos tedavisi, sadece toksinin yok olması süresine kadar oluşabilecek komplikasyonları ortadan kaldırmak için uygulanmaktadır.

Tetanosun dört tipi bulunur. Bunlar sırasıyla yaygın tetanos, yeni doğan tetanos, lokal tetanos ve sefalik tetanosdur.

Su Deposu Temizliği Hakkında Detaylı Bilgi Almak için https://www.tekdezkurumsal.com/su-deposu-temizligi/ ziyaret edebilirsiniz.

TETANOS HANGİ SEBEPLERLE OLUR?

Çok dikkat edilmesi gereken önemli hastalıklardan Tetanos, kirli su, atık su,  toprak, toz ve hayvan dışkısında doğal olarak bulunan Clostridium tetani sporları tarafından üreyen bir toksindir.

Tetanosa sebebiyet veren bu sporlar insan derisinden geçerek, deri altına nüfuz ettiğinde tetanospazmin bakterilerine mutasyon dönüşürler.

Tetanospazmin; bulaşma sağlayan hastanın ilk olarak sinir kaslarını etkiler ve kasılmalara sebebiyet verir.

Paslı çivi, ya da paslı herhangi bir maddenin deriye batması ve alt tabakaya geçmesi yoluyla ortaya çıkan bir ciddi hastalık, önlem ve tıbbi destek alınmadığında maalesef ki ölümcül olabilmektedir.

Buraya kadar olan anlatımlarımızda genel olarak pasın tetanosa sebebiyet verdiğini anlamaktayız. Peki, asıl sorumuz Paslı su tetanos yapar mı?

Paslı su tetanos yapar mı? Sorumuza cevap vermeden önce bilmemiz gereken pasın ne olduğudur. Pas; su içinde ve nemli havada, metal alaşımların oksitlenmesi sonucunda ortaya çıkan bir maddedir. Yani paslanmanın veya oksitlenmenin ana kaynağı sudur.

PASLI SU TETANOS YAPAR MI?

Tetanosa sebebiyet veren tetanospazmin bakterilerinin paslı çivi, diken, kıymık batmaları, toprak kirliliğine uğramış cisimlerle yaralanmalar gibi bir çok etken madde tarafından bulaşabileceğini bilmekteyiz.

Şöyle düşünelim. Paslanmış bir su deposundan yada paslanmış bir tesisat boru hattından tüketim alanımıza gelen su haliyle paslı olacaktır. Tetanosa sebebiyet veren tetanospazmin bakterisi bu paslı su içerisinde yoğun miktarda bulunur.

Bu paslı ve kirlenmiş suyla her zaman temas etme imkanımız bulunmaktadır. Örneğin paslı suyla meyve ve sebze yıkayabiliriz ya da banyo gibi kişisel temizliklerimizde temas gerçekleşebilir. Kişisel temizliğimizi yaptığımız anda vücudumuzda herhangi bir kesik ya da yara olma ihtimalide yüksektir.

Paslı suyla yapacağımız bir duş da, tetanospazmin bakterilerinin yara alanımız ya da derimizde bulunan bir kesikten alt tabakaya geçme ihtimali muhakkak bulunur. Bu sebeple paslı su tetanos yapar mı sorusunun cevabı netlik kazanmaktadır. Paslı su tetanos yapar ve bunun oluşmaması için bir dizi önlemler alınması gerekmektedir.

TÜKETİM ALANIMIZA PASLI SU NASIL GELİR?

Tüketim alanımıza paslı su gelmesi için muhakkak mekanik su sistemimizde bir sıkıntı olması gerekir. Bu sıkıntı kaynağı %99 su deposu ya da su tesisat hattıdır.

Temizlik ve dezenfeksiyonu düzenli olarak yapılmayan çelik, galvaniz ve sac su depoları zamanla korozyona uğrar.

Bu korozyon sonucunda öncelikle oksitlenme, sonrasında paslanma meydana gelir. Pas su deposunun zemin ve dört köşe yanal duvarlarında oluşmaktadır. Bu alanlarla mecburen kontamine olan suya da pas karışır.

Kontamine olan pas sudan ağır olduğu için depo zeminine çöker. Paslanma günden güne artacağı için, depo zeminine çöken pas da eşit orantıda artacaktır. Hidrofor vasıtasıyla depo zeminine yakın yükseklikten emilen ve sisteme basılan suyun paslı olmasının ana sebeplerinden biride budur.

Paslanma durumu genellikle düzenli olarak temizlik ve bakımı yapılmamış su depolarında ve sıcak su tanklarında karşımıza çıkmaktadır. Bu su depoları düzenli olarak temizlik ve dezenfeksiyon hizmetine tabi tutulmadığında paslanma ilerler ve deponun kullanılamaz duruma ulaşmasını gerçekleştirir.

Tüketim alanımıza paslı su gelmesinin bir diğer kaynağı da su tesisat borularıdır. Genellikle eski kurulan yapılarda bu boru hatları galvaniz ya da bakırdan yapılmaktaydı. Metal alaşım olan bu borular aynı depolarda olduğu gibi zamanla korozyona uğrar ve paslanır.

Depodan dağıtıma çıkan su her ne kadar temiz olsa bile, paslı boru hatlarından geçerken beraberinde pas tabakalarını da getirir. Bu sebeple galvaniz ya da bakır gibi metal aksamdan kurulumu yapılan su borularının, plastikle değiştirilmesi gerekir.

Önemli bir bilgide galvaniz su borularının temizlik yapılamıyor olmasıdır. Hali hazırda paslanmış bir galvaniz su boru hattını dezenfekte etmek için uygulanacak kimyasallar, hat içerisinde delinmelere sebebiyet verebilir.

Plastik su borularında böyle bir problem bulunmaz. Su deposu temizliğin 6 ayda bir, su tesisat hattının ise senede bir yapılması, sağlıklı su kullanım ve tüketim için ihmal edilmemelidir.

Paslı su tetanos yaparmı ? sorusuna bu makalemizle açıklı getirmiş olmaktayız. Bunun yanında pasın sebep olduğu tetanos hastalığının da önemi ortaya çıkmaktadır.

Tekdez Kurumsal olarak verdiğimiz tüm hizmetlerde sonuç odaklı ve müşteri memnuniyetiyle çalışmaktayız. Kuruluşumuz Sağlık Bakanlığı ve İSO dahil tüm akreditasyon süreçlerine tabi hizmet vermektedir.

Personellerimizin mesleki eğitim, hijyen, sağlık raporları, iş güvenliği sertifikaları, operatör sertifikaları eksiksizdir.

Firmamızdan paslı su giderilmesi için su deposu ve su tesisat hattı dezenfeksiyon hizmeti talep edebilirsiniz.