Telefon Yol Tarifi WhatsApp

Ecoli kaç derecede yaşar?

Ecoli kaç derecede yaşar?

Ecoli kaç derecede yaşar?

Enterobacteriaceae familyasının bir üyesi olan Ecoli, memeli hayvanların kalın bağırsağında yaşayan bir bakteri türüdür. E.coli, çubuk şeklindedir ve gram negatif bakteridir. Normalde bağırsakta yaşadığı için, Ecoli ‘nin çevresel sularda varlığı dışkı kirlenmesinin bir belirtisidir.

Ecoli O157: H7 gram negatif basil, optimum koşulları 37°C’de pH 7,2’de üreyen, hareketli, % 6,5 NaCl içeren ortamda gelişebilen, donma sıcaklık noktalarında dirençli, ısısal uygulamalara dirençsiz bir bakteridir. 24 saatte sorbitolü fermente edememesi ve 44- 45°C’de gelişememesi veya çok zor gelişebilmesi özellikleri ile diğer Ecoli suşlarından ayrılır.

E.coli, genel olarak bakteri genetiğinin anlaşılması amacıyla üzerinde bolca çalışılmış bir model organizma olmuştur. Çoğu Ecolisuşunun en uygun üremesi 37°C’de aerobik koşullarda meydana gelmekle birlikte bazı istisnai durumlarda 49°C’ye kadar olan sıcaklıklarda üreyebilmektedir. E.coli bakterisi insan vücut sıcaklığında yaşayabildiği için kişiyi oldukça rahatsız edebilecek belirtilere yol açar. Bu belirtilerin arasında şunlar bulunur;
Kusma
Dışkıda kan
Mide krampları
İshal
İshal aynı zamanda Ecoli bakterisinin bulaşmasının da bir yoludur, bu yüzden tuvalet hijyeni bu bakteriye karşı savaşta çok önemlidir.

Ecoli bakterisini evlerden uzak tutmanın yolu, bu bakterinin nasıl bulaştığını tespit etmek gerekir. Bunun üç ana yolu vardır:

  • Gıdalar ile bulaşma: Ecoli bakterisi sığır ve koyun eti de dahil olmak üzere birçok çeşitli etlerde bulunabilir. Bakteri, mezbaha hanelerde kesim sırasında hayvanların mide ve
  • bağırsaklarından etlere bulaşabilir, hayvan çiftliklerinden gelen mikroplu su, tarlalara erişirse mikrop, tarım ürünlerine de bulaşabilir.
  • Sudan bulaşma: E.coli bakterisi etkin ve doğru bir şekilde arıtılmamış suların içilmesiyle kolayca bulaşabilir.
  • Bakteriyi taşıyan kişiyle temas: Ecoli kişisel ve ev hijyenininiyi olmadığı durumlarda, özellikle de tuvaletlerde kişiden kişiye geçebilir.

Hayvanlara dokunduktan sonra, yemek hazırlamadan önce ve sonra, tuvaleti kullandıktan sonra el temizliğine dikkat edilmelidir.

Ecoli’ye karşı korunmanın önemli bir kısmı da evde yapılan temizlik hijyenidir. Şunları ihmal etmeyin:
Sık görülen bir sağlık problemi olmasına rağmen Ecolienfeksiyonunun günümüzde bir tedavisi yoktur.
Ecoli kısa tipik hareketli (peritrikflagellalı, bazıları hareketsiz) olup, bu yönüyle çoğu Salmonellabakterileri ile benzer özellik gösterir. Ecoli kaç derecede yaşar sorusu akıllara gelir ve Ecoli 4 – 46 0C’ler arasında üreyebilmektedir. Optimum ısı derecesi olan 37 ºC’de gelişirler. Minimal pH değeri 5.0 iken optimalpH değeri 7.2’dir. Su aktivitesi (aw değeri) 0.95’dir, % 6.5 NaCl içeren ortamda Ecoli yavaşta olsa ürediği belirlenmiştir. Ecoli’nin patojen olmayan suşları, insan ve hemen hemen bütün sıcakkanlıların bağırsak florasında bulunur. Bu bakterinin insanlar için patojen olanları 6 segmentte gruplandırılır;

  • EnteropatojenikE.coli (EPEC),
  • EnteroinvazivE.coli (EIEC),
  • EnterotoksijenikE.coli (ETEC),
  • Enterohemorajik E.coli (EHEC),
  • EnteroaggregatifE.coli (EaggEC),
  • DiffuzadezivE.coli (DAEC) dir

4 °C ile 45 °C arasında Mezofilik bir bakteri Ecoli üreme yatkındırlar. Enterohemorajik Ecoli (EHEC) grubunda yer alan Ecoli, insanlarda ciddi ve çoğu kez etkili enfeksiyonlara neden olmaktadır.
Bir tür bakteri çeşidi olan koli basili, bağırsak florasında yer alır ve ishal gibi belirtilerle diğer virüs türleriyle karıştırılabilir, bu sebeple mutlaka aşağıda yer alan belirtileri dikkate almanız ve en yakın zamanda gerekli tetkikler için doktorunuza başvurulmalıdır.

İnsanın bir günde dışkı yoluyla vücudundan geçen Ecoli bakteri sayısı 100 milyar ila 10 trilyon arasındadır. Başka hayvanlarda etkisiz olan bazı Ecoli tipleri insana bulaştıklarında hastalığa neden olabilirler. Bunların en ünlüsü sayılan Ecoli adlı serotip kanlı ishale ve ölüme yol açabilir.Memeli hayvanların bağırsaklarında büyümeye adaptasyon sağlamış olan koli basili, en iyi vücut sıcaklığında(37ºC) çoğalır.
Ecoli bakterisi doğru bir şekilde arıtılmamış suların vücuda alınmasıyla kolayca bulaşabilir. Escherichiacoli insan ve hayvan kolonunda yaşar. Ecoli bakterisi kaç derecede yaşar ve ölür sorusuna cevap verecek olursak mezofil mikroorganizmalar, 65 °C’ de 20 dakikada ve pastörizasyon sıcaklığında (70 °C’ de bir dakikada) ölürler.
Çiğ ve az pişmiş etler, pastörize edilmemiş meyve suları, pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri, temiz yıkanamayan çiğ sebzeler, salata, küflü peynir, mayonez, hazır yemek vs. gibi gıda ürünlerinde ecoli bakterisi çok sık rastlanır ve bu gıdaların haricinde ekoli kaç derecede yaşar, etkinliğini sürdürür denildiğinde, optimum koşulları 37-41°C’ dir.
Kurumsal müşteri temsilcinizi arayarak E.Coli kaç derecede yaşar hakkında daha fazla bilgi talep edebilir veya mikrobiyolojik su analizi talebinde bulunabilirsiniz.

E. coli bakterisi hangi sıcaklık aralığında yaşar? Uzmanların görüşleri ve bilimsel araştırmalarla bakterinin yaşam koşulları öğrenilip, önlemler alınabilmektedir. Ecoli kaç derecede yaşar konusundan daha önemlisi, E.coli bulaşan suyun kaynağının araştırılmasıdır.