Telefon Yol Tarifi WhatsApp

Böcek İlaçlama

Böcek İlaçlama

Böcek İlaçlama

Böcekler; animalia aleminin, Arthropoda (eklem bacaklılar) şubesinde, İnsecta sınıfında yer almaktadır. Vücutları genel olarak baş, göğüs ve karın kısımlarından oluşmaktadır. Böceklerin, insanlarda sağlık açısından zarar meydana getirenlerine kentsel zararlılar olarak adlandırılmaktadır.

Değişen dünyada nüfusun hızlı bir şekilde artması, su kıtlığı ve yetersiz beslenme ve artık ve atıkların yeterince arıtılmaması veya geri dönüşüme yeterince sokulamaması, insanların yaşam alanlarındaki düzensizlik ve alt yapı eksikliği birçok hastalığın gelişmesine ve yayılmasına neden olmaktadır.  Bulaşıcı hastalık etmenlerinin insanlara ulaşmasında böceklerin etkisi oldukça fazladır.

Kentsel zararlılar, insanlara taşımış oldukları hastalık etmenleri ile insanlarda bu hastalık etmenlerinin sağlıklarını olumsuz etkilemesi, görüntüleri ile insanlarda psikolojik etki yaratan bu böcekler ‘vektör’ olarak tanımlanır.

Bu türlere karşı yapılan mücadele çalışmalarına genel olarak Böcek ilaçlama uygulamaları (vektör mücadelesi) olarak ifade edilmektedir.

Böcek ilaçlama çalışmalarında, kültürel, fiziksel, biyolojik ve kimyasal mücadele şeklinde yapılabilir. Böcek ilaçlama çalışmalarında bir kimyasal kullanılarak yapılan çalışmalara kimyasal mücadele denilmektedir.

Böcek ilaçlamalarında eğer bir kimyasal ürün kullanılarak vektör ile Böcek ilaçlaması yapılacak ise; zararlının türü, biyolojik dönemi, kaynağı ve bu vektöre karşı kullanılacak ruhsatlı ürün seçimi çok önemlidir.

Böcek ilaçlama çalışmalarında zararlı türü, gereksiz insektisik kullanımı önlemek ve faydalı canlılara zarar vermemek için mutlaka yapılmalıdır. Biyolojik dönem (yumurta, larva, pupa, ergin) zararlının popülasyon yoğunluğu hakkında bilgi vereceği için böcek ilaçlama çalışmalarında dikkat edilmesi gereken önemli bir bulgu olup böcek ilaçlama çalışmalarında başarı sağlanmasında oldukça önem arz etmektedir.

Böcek ilaçlama çalışmalarında başarıyı etkileyen bir diğer durum ise vektör kaynağının tespit edilmesidir. Bu durum gereksiz ilaç kullanımın önüne geçeceği gibi zaman kaybını en aza indirecek olup böcek ilaçlama çalışmalarında başarı oranını artıracaktır.  Gerek zararlı türü gerekse biyolojik dönemi böcek ilaçlama çalışmalarında seçilecek biyosidal ürün hakkında bilgi verecektir.

Böcek ilaçlama uygulamaları, vektörün biyolojik dönemine göre yapılmaktadır. Örneğin sivrisineklere karşı larva mücadelesi, sivrisinek erginlerine karşı uçkun mücadelesi (ergin mücadelesi), hamam böceklerine karşı hem ergin hem de nimf mücadelesi, farede ergin mücadelesi gibi biyolojik dönemler baz alınarak böcek ilaçlama çalışmaları yapılır. Bu durum böcek ilaçlama çalışmalarının etkin bir biçimde sonuçlanmasında temel rol oynamaktadır.

Tekdez Kurumsal firmamızdan, profesyonel metotlarla böcek ilaçlama hizmeti talep edebilirsiniz.

Böcek ilaçlama

Peki, neden böcek ilaçlaması yapmalıyız?

Her yıl vektörlerin taşıdıkları hastalık etmenlerinden ötürü meydana gelen ölüm sayıları Dünya Sağlık Örgütü tarafından hangi ülkelerde ve hangi vektörün taşımış olduğu hastalık etmeni tarafından meydana gelen can kayıpları açıklanmaktadır.

Örneğin bir sivrisinek vücudunda taşıdığı patojeni beslenme sırasında (kan emerken) sağlık bir insana bulaştırabilir. Sıtma, Anopheles türü sivrisineklerin taşımış olduğu Plasmodiumvivax virüsü beslenme sırasında sağlıklı insanlara bu virüsü bulaştırırlar. Bu virüs geçmişte yüz binlerce insanların ölümüne neden olmuştur.

Ülkemizde ise 90’ lı yıllara kadar büyük kayıplara neden olmuştur. Böcek ilaçlama çalışmaları vektörlerin meydana getirdiği can kayıpları ve ekonomik kayıplardan dolayı oldukça önem arz etmektedir. Bu veriler her geçen gün artmakla beraber vektörlerin taşımış oldukları hastalık etmenleri ise sürekli değişmektedir.

Böcek ilaçlama çalışmalarında kullanılan kimyasallara insektisit denilmektedir. Biyosidal ürün; içerdikleri aktif maddeden dolayı zararlı organizmalar üzerinde etkili olan ürünleridir. Biyosidal ürün Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış, gerekli onay ve izinler alındıktan sonra piyasaya sürülmüş ambalajlı ürünlerdir.

Böcek ilaçlama çalışmalarında kullanılan biyosidal ürünler, insan, hayvan ve bitki sağlığına zarar verdiği kabul edilen, canlıları yok etmek ya da kontrol altına almak için çeşitli formülasyonlar ile geliştirilmiş toksik kimyasal maddeler olarak tanımlanabilir.

Bu nedenle Böcek ilaçlama çalışmalarında kullanılan biyosidal ürünler; uzman ekiplerin teknik bilgileri doğrultusunda, vektörün türü ve biyolojik dönemi ile birlikte aynı zamanda kullanılacak ilaçlama makinesi de dikkate alınarak seçilmelidir.

Ülkemizde Böcek ilaçlama çalışmalarında ilaçlama yapacak firmalar, firmayı temsil eden mesul müdür ve mesul müdür kontrolünde ilaçlama yapacak biyosidal ürün uygulayıcı personel, Sağlık Bakanlığının Biyosidal Ürün Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre faaliyetlerini sürdürmek zorundadır.

Böcek ilaçlama çalışmalarında etkin bir sonuç almak için yukarda bahsedilen tüm konuların böcek ilaçlaması yapan firmalar tarafından eksiksiz bir şekilde sağlanması gerekmektedir. Aynı zamanda Böcek ilaçlaması yapan firmalar deneyimli, alanında uzman ekipler ile faaliyet göstermesi gerekmektedir.

Böcek ilaçlama konusunda etkin ve hızlı bir çözüme ulaşmak için, spesifik ve akredite kuruluş olan Tekdez Kurumsal; Türkiye genelinde geniş servis ağıyla Böcek ilaçlama hizmetlerinde profesyonel ekip kadrosu ve Sağlık Bakanlığı onaylı insektisitler kullanarak çözümler sunmaktadır.