Telefon Yol Tarifi WhatsApp

Tevkifat Nedir? Tevkifat Hesaplama

Tevkifat Nedir? Tevkifat Hesaplama

Tevkifat Nedir? Tevkifat Hesaplama

Gelen talepler üzerine, tevkifatın ne olduğu, nasıl hesaplandığı ve tevkifat hesaplama formülü gibi önemli bilgilere değineceğiz. Firma olarak tevkifat uygulamalarını biz, bakım onarım ve dezenfeksiyon süreçlerinde kullanmaktayız. 

Özellikle KDV tevkifatı üzerinde durarak, bu konuyu detaylı bir şekilde ele alacağız. İşte tevkifatın anlamı, hesaplama yöntemleri ve diğer önemli detaylar.

Tevkifatın Anlamı:

Tevkifat nedir: Tevkifat, vergi mevzuatı kapsamında belirli bir ödeme veya tahsilatın yapıldığı durumlarda vergi tutarının belirli bir oranında kesinti yapılması anlamına gelir. 

Bu kesinti, söz konusu vergiye tabi olan kişilerin hak edişlerinden veya alacaklarından kesilerek doğrudan devlete ödenir. Tevkifat, genellikle vergi tahsilatının kolaylaştırılması ve vergi kaybının önlenmesi amacıyla uygulanır.

KDV Tevkifatı:

KDV tevkifatı, KDV Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince belirli durumlarda uygulanan bir kesinti yöntemidir. KDV tevkifatı, belirli sektörlerde faaliyet gösteren mükellefler arasındaki alım-satım işlemlerinde gerçekleşir. 

Bu durumda, mal veya hizmetin satış bedelinden KDV tutarı tevkifat yoluyla kesilerek, ödeme yapılan kişi veya kuruluş tarafından doğrudan vergi dairesine ödenir.

Tevkifatın Hesaplanması:

Tevkifat hesaplama, belirli bir oranda kesinti yapılması anlamına gelir. KDV tevkifatın da, genellikle belirli oranlar kullanılır. Tevkifat oranları, KDV Kanunu’nda belirlenmiştir ve sektörlere göre farklılık gösterebilir. Tevkifat hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:

Tevkifat Tutarı = Ödeme Tutarı x Tevkifat Oranı

Örneğin, 1.000 TL ödeme yapmanız gereken bir mal veya hizmet için %10 KDV tevkifatı uygulanıyorsa, tevkifat tutarı şu şekilde hesaplanır:

Tevkifat Tutarı = 1.000 TL x 0,10 = 100 TL

Bu durumda, ödemeniz gereken toplam tutar 1.000 TL iken, tevkifat olarak 100 TL kesinti yapmanız gerekmektedir. Geriye kalan 900 TL, mal veya hizmeti sağlayan kişiye ödenirken, 100 TL doğrudan vergi dairesine ödenir.

Tevkifat Hesaplama Formülü:

Tevkifat hesaplama formülü yukarıdaki gibi basit bir çarpma işlemine dayanır. Ödeme tutarı ile tevkifat oranının çarpılmasıyla tevkifat tutarı elde edilir. Ancak unutulmaması gereken nokta, tevkifatın sadece KDV oranıyla sınırlı olmadığıdır. Diğer vergi türleri için de tevkifat uygulaması söz konusu olabilir ve her bir vergi türü için farklı oranlar kullanılabilir.

TEVKİFAT HESAPLAMA ÖRNEKLERİ

DİKKAT! Tevkifat oranları ve kodları yıllara ve uygulamalara göre değişiklik gösterebilir. Bu anlatım tamamen örnek amaçlıdır. Fatura kesimlerinizde mali müşavirinizden destek almalısınız.

Örneğin 3500 TL + KDV tutarında temizlik işlemlerine ait bir fatura kesecek olalım. Bu faturanın 2023 yılı Haziran ayı ile kesilmesi gereken kodu “612” Tevkifat oranı ise 9/10 dur.

İşlem bedeli= 3500 TL, Kdv %18= 630 TL, Kdv Tevkifatı 9/10=567 TL, Normal Tutar=4130 TL, Tevkifat hariç tutar= 3563 TL, Tahsil edilecek Kdv= 63 TL

Aynı tutarı yani 3500 TL + KDV tutarında bu defa bakım onarım işlemlerine ait bir fatura kesecek olalım. Bu faturanın 2023 yılı Haziran ayı ile kesilmesi gereken kodu “603” Tevkifat oranı ise 7/10 dur.

İşlem bedeli= 3500 TL, Kdv %18= 630 TL, Kdv Tevkifatı 7/10=441 TL, Normal Tutar=4130 TL, Tevkifat hariç tutar= 3689 TL, Tahsil edilecek Kdv= 189 TL

Tevkifat, vergi mevzuatının bir gereği olarak belirli durumlarda kesinti yapılması anlamına gelir. KDV tevkifatı, belirli sektörlerde gerçekleşen alım-satım işlemlerinde kullanılır ve ödeme tutarından belirli bir oranda KDV kesintisi yapılır. Tevkifat hesaplama formülü basittir ve ödeme tutarı ile tevkifat oranının çarpılmasıyla tevkifat tutarı elde edilir.