Telefon Yol Tarifi WhatsApp

SİRKE İLE SU SEBİLİ TEMİZLİK

SİRKE İLE SU SEBİLİ TEMİZLİK

SİRKE İLE SU SEBİLİ TEMİZLİK

Su sebilleri diğer ismiyle su pınarı, anlık sıcak ve soğuk su ihtiyacına karşılık veren cihazlardır. Su sebilleri genel imalat niteliği olarak, sanayi tip su sebili ve ofis tip su sebili olarak ikiye ayrılmaktadır.

Sanayi tip su sebilleri genellikle sadece soğuk su ihtiyacını karşılamak için kullanılır. Bu sebillerde sıcak hazne veya rezistans bulunmaz. Ofis yani ev tipi su sebilleri ise, sıcak ve soğuk su ihtiyacına anlık karşılık verir. Bu sebillerde sıcak ve soğuk rezistans – hazne bulunur.

Su sebilleri çalışma sisteminde damacanadan gelen su direk musluğa iletilmez. Öncelikle damacanadan çıkan su, sebil içerisindeki haznede toplanır. Haznede toplanan su, tüketim anında musluklara nüfuz eder ve kullanıma sunulur.

Su sebili haznesi; sıcak ve soğuk suyun depolandığı alanlardır. Aynı su deposu mantığında çalışır ve sirkülasyona girmeyen alanı bulunur. Bu sirkülasyona girmeyen alan, fiziksel ve biyolojik kirlenme için uygun zemin oluşturur.

Bu kirlilik aşamasında su sebilinin temizlik ve dezenfeksiyonu büyük önem arz etmektedir. Diğer yazılarımızda belirttiğimiz gibi sodayla, limon tuzuyla ya da Sirke ile su sebili temizlik uygulaması asla yapılmamalıdır.

Belirttiğimiz gibi su sebil haznelerinde biriken suyun bir bölümü dağıtım aşamasında sirküle olurken, altta kalan yaklaşık 2 cm su sirkülasyona girmez. Olağan olarak bekleyen suda oluşan bakteriler ve hastalık yapıcı mikroorganizmalar, sağlığımızı risk altında bırakabilir.

Özellikle internette denk geldiğimiz sirke ile su sebili temizlik uygulaması gibi aslı astarı bulunmayan yazılara itibar edilmemesini önemle belirtmek isteriz.

Su sebili temizlik ve dezenfeksiyonunda sadece ozon kullanılır. Kullanılan ozonun belirli mg seviyesi ve kullanım talimatnamesi bulunur. Ozon dışında kullanılacak hiçbir temizlik ürünü fayda sağlamaz aksine bakteri miktarını çoğalttığı için zarar getirir.

SİRKE İLE SU SEBİLİ TEMİZLİK YAPILMAMALIDIR!

Belirttiğimiz gibi sirke, soda, vanilya, çamaşır suyu gibi hiçbir ürünle su sebili temizliği işlemi yapılmamalıdır. Bu uygulamalar hakkında asılsız ve bilinçsiz olarak internet ortamında yayınlanan yazılar sebebiyle birçok gıda zehirlenmesi vakası yaşanmaktadır.

SİRKE İLE SU SEBİLİ TEMİZLİK İŞLEMİ NEDEN YAPILAMAZ ?

Sirke; kötü kokuya sahip, içeriğinde asetik asit bulunan sulu bir çözeltidir. Sirke bir gıda tüketim ürünüdür. Sirkenin temizlik maddesi olarak kullanılması asla doğru değildir. Sebildeki suyun sirkülasyona uğramaması yada çeşitli nedenlerle üreyen bakteriler tehlikelidir.

Bu bakterilerin başında Koliform gelmektedir. Koliform bakterisinin izolasyonu için yoğun kimyasal ürünler ya da ozon kullanılmalıdır.

Su sebilleri, içme suyu kullanımına hizmet verir. İçme suyu kullanım alanlarına çamaşır suyu ya da benzeri kimyasal ürünler vurulması tehlikelidir. %100 giderimi sağlamayacağı için bu kimyasal ürünler tüketim yoluyla insan vücuduna nüfuz eder ve gıda zehirlenmelerine sebebiyet verir. Bu sebeple geriye kalan tek ihtimal doğal dezenfektan olan ozondur.

Sirke bir gıda ürünüdür. Bakteri ve patojen üremesi gerçekleşmiş yani biyolojik olarak kirlenmiş bir su pınarına gıda tüketim ürünlerinin temas ettirilmesi, üreyen bakterinin izolasyonu yerine üremesini hızlandırır.

Yani normal şartlarda 100 mg’ da 10 adet koliform üremesi gerçekleşmişse, sirke vurulan bir su sebilinde otomatik olarak rakam 5 katına çıkar. Bu suyun kullanımı yada tüketimi ishal, yüksek ateş, iltihap, enfeksiyon ve tahrişlere sebebiyet verir.

Sirke ile su sebili temizlik işleminin yapılmamasını netleştiren başlıca konu başlıkları;

  1. Sirke içerisinde asetik asit bulunması sebebiyle,
  2. Sirkenin patojen ve bakteri oluşumunu sonlandırması yerine, üremeyi hızlandırması,
  3. Ozonizasyon uygulaması haricinde su sebilleri dezenfeksiyonunda, hiçbir biyosidal ürün ya da gıda ürününün kullanılmaması gerekliliği,
  4. Sirke kullanım miktarı sebebiyle, ağız ve mide hastalıkları,
  5. Sirke kullanımı sonrası su sebilinden kötü kokunun uzun bir süre gitmemesi,
  6. Sebilde kalabilecek sirke kalıntılarının suya nüfuz etmesi ve tüketen şeker hastaları için risk oluşturması,
  7. Dudak ve ağız içinde tahrişler,
  8. Oluşacak bakteri, spor ve patojenler sebebiyle gıda zehirlenmelerine neden olması.

Tekdez Kurumsal olarak, makale konumuzu bilgilendirme amaçlı seçmiş bulunmaktayız. İnternet ortamındaki bilgi kirliliği ve yanlış yönlendirmeler sonucu gün geçmiyor ki birçok zehirlenme vakasıyla karşılaşmaktayız. Bu vakaların çoğunda, hasta sadece yediği gıdaları düşünmekte ve içtiği suyun kirliliğini özümseyememektedir.

Bu ve benzer sebeplerle, su sebili temizlik ve dezenfeksiyonunun sadece ozonla yapılabileceği bilinmeli, Sirke ile su sebili temizlik veya benzeri temizlik metotlarından muhakkak kaçınılmalıdır.

Türkiye’nin her il ve ilçesinde geniş servis ağına sahip firmamızdan, profesyonel metotlarla yapılacak su sebili ozon temizliği hizmeti talep edebilirsiniz.