Telefon Yol Tarifi WhatsApp

Sedex Denetimi

Sedex Denetimi

Sedex Denetimi

Günümüzde şirketlerin sürdürülebilirlik konusundaki çabaları, tedarik zinciri yönetiminde de büyük bir öneme sahiptir.

Sedex (Supplier Ethical Data Exchange), şirketler arasında etik uygulamaların değerlendirilmesine yönelik bir platform sağlayarak sürdürülebilirlik standartlarını artırmayı amaçlayan bir inisiyatiftir.

Sedex Denetimi Nedir?

Sedex denetimi, tedarik zinciri etiği ve sürdürülebilirlik konularında bir şirketin performansını değerlendirmek için kullanılan bir yöntemdir. Şirketler, üretim süreçlerindeki etik standartlarına uygunluğu belirlemek amacıyla bu denetimleri gerçekleştirirler.

Sedex, şeffaflık, etik değerlendirme ve iyileştirme üzerine odaklanan bir platform olup, tedarik zinciri içindeki çeşitli etik konuları kapsar.

Sedex Denetimlerinde Su Analizi ve Önemi

Sedex denetim raporlarında su analizi, özellikle kullanım suyu ve içme suyu sistemlerinin değerlendirilmesinde önemli bir yer tutar. Şirketler, suyun sürdürülebilir ve etik kullanımını sağlamak adına su kaynaklarını nasıl yönettiğini bu denetimlerde göstermek zorundadır. Ayrıca, çalışanların ve tedarikçilerin su teminindeki etik standartlara uyumu da değerlendirilir.

Su Deposu Temizliği ve Sedex Denetimi

Sedex denetimlerinde su deposu temizliği, tesisin su kullanımının hijyenik ve etik standartlara uygun olduğunu gösteren önemli bir unsurdur.

Su depolarının belirli periyotlarla temizlenmesi ve bu temizliğin raporlanması, sürdürülebilirlik çabalarının bir parçası olarak değerlendirilir.

Su Sebili Temizliği ve Analizi

Sedex denetimlerinde su sebili temizliği, çalışanların ve tedarikçilerin güvenli içme suyu erişimini sağlamak adına ne tür önlemler alındığını gösterir. Temiz içme suyu, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada temel bir unsurdur.

Tüketim Suyu Fiziksel ve Biyolojik Analizleri

Sedex denetimleri, tesisin tüketim suyu kalitesini değerlendirmek adına fiziksel ve biyolojik analizlere de odaklanır. Bu analizler, suyun kullanım süreçlerindeki etik standartlara uygunluğunu göstermek açısından büyük bir öneme sahiptir.

Sedex denetimleri, şirketlerin sürdürülebilirlik çabalarını değerlendirmek adına kapsamlı bir yaklaşım sunar. Su analizi, bu denetimlerde öne çıkan kritik unsurlardan biridir ve şirketlerin su kullanımıyla ilgili etik standartlara uyumunu gösterir. Su deposu temizliği, su sebili temizliği ve tüketim suyu analizleri, şirketlerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada önemli adımlardır.

Tekdez Kurumsal firmamızla iletişime geçerek, Sedex denetimlerinizdeki su deposu temizliği ve su sebili temizliği hizmetleriyle birlikte su numunesi analizi talepleriniz içinde profesyonel destek alabilirsiniz.

Sağladığımız hizmetlerin Sağlık Bakanlığı, Türkak, İSO sistemlerinden akredite şekilde tarafınıza sunulduğunu ve hizmet sonrası raporların tüm denetimlerinizde rahatlıkla ibraz edilebileceğini bilmenizi isteriz.