Telefon Yol Tarifi WhatsApp

Şebeke Suyu Nedir?

Şebeke Suyu Nedir?

Barajlardan Evlerimize Temiz Su Nasıl Ulaşır?

Şebeke suyu nedir: Günümüzde, insanlar için temiz su erişimi hayati bir öneme sahiptir. Sağlığımızı korumak ve günlük yaşamımızı sürdürebilmek için güvenilir içme suyuna ihtiyaç duyarız. Bu ihtiyacı karşılamak için çoğu ülkede şehirlerde şebeke suyu sistemi bulunur.

Bu sistem, suyun barajlardan dolum aşamasından klorlanmasına, temizlenmesine ve dağıtıma çıkıp hanemize gelene kadar bir dizi adımdan geçer.

 

Şebeke Suyunun Barajlara Dolum Aşaması:

Şebeke suyu süreci, genellikle barajlardan başlar. Barajlar, büyük su kaynaklarını depolayan ve suyu yöneten yapılardır. Yağışlı mevsimlerde barajlar, suyun biriktirilmesi için kullanılır.

Bu süre zarfında, topraktan süzülen su, dere ve nehirler yoluyla barajlara akar. Barajlar, suyun depolanması ve ilerleyen süreçte arıtma tesislerine sağlanması için ideal birer kaynaktır.

 

Şebeke Suyunun Arıtılması:

Barajlardan doldurulan su, arıtma tesislerine taşınır. Arıtma tesisleri, suyu içme suyu standartlarına uygun hale getirmek için bir dizi işlem uygular.

Bu işlemler, suyun çeşitli kirleticilerden arındırılmasını sağlar. İşte, suyun arıtılması aşamaları:

 

  1. Ön Arıtma: Suyun içindeki büyük partiküllerin uzaklaştırılması için ön arıtma yapılır. Bu aşamada, özel filtreler kullanılarak büyük çapta kirleticiler ve tortular temizlenir.
  2. Koagülasyon ve Flokülasyon: Suda bulunan ince partiküllerin temizlenmesi için koagülasyon ve flokülasyon aşamaları uygulanır. Bu aşamada, suya kimyasal maddeler eklenir ve partiküller bir araya gelerek büyük floklar oluşturur.
  3. Çökeltme: Flokların çökelmesi için su yavaşça hareket ettirilir. Bu sayede, flokların suyun altına batması ve tortu olarak birikmesi sağlanır.
  4. Filtreleme: Çökeltme aşamasından sonra, su özel filtrelerden geçirilir. Bu filtreler, suyun daha ince partiküllerden ve mikroorganizmalardan arındırılmasını sağlar.
  5. Dezenfeksiyon: Filtreleme işleminden sonra, su dezenfeksiyon aşamasına gelir. Bu aşamada, suya klor veya ozon gibi dezenfektanlar eklenerek mikroorganizmaların öldürülmesi sağlanır. Bu adım, suyun zararlı bakteri ve virüslerden arındırılmasını garanti eder.

Şebeke Suyunun Dağıtımı:

Arıtma tesislerinden geçen su, dağıtım şebekeleri vasıtasıyla şehirlerimize ulaşır. Dağıtım şebekeleri, büyük boru hatları ve alt yapı sistemlerinden oluşur. Bu hatlar, suyun farklı bölgelere yönlendirilmesini ve evlere dağıtılmasını sağlar. Şebeke suyu, genellikle yer altı rezervuarlarında depolanır ve yerleşim birimlerine düzenli bir şekilde sağlanır.

Hanemize Ulaşan Şebeke Suyu:

Şebeke suyu, dağıtım şebekeleri vasıtasıyla hanemize ulaşır. Evlerimize gelen su, musluklardan ve diğer tesisatlardan kullanıma sunulur. Şebeke suyunun hanemize ulaşması için dikkate alınması gereken önemli noktalar şunlardır:

 

  1. Tesisat Kontrolü: Şebeke suyunun evimize ulaşabilmesi için sağlam ve doğru bir tesisat gereklidir. Tesisatın düzenli olarak kontrol edilmesi ve bakımının yapılması, suyun verimli bir şekilde akmasını sağlar.
  2. Su Kalitesi Kontrolü: Şebeke suyunun hanemize ulaşmadan önce su kalitesi düzenli olarak kontrol edilir. Su kalitesinin izlenmesi, sağlığımızı korumak ve güvenilir su kullanmak için önemlidir.
  3. Ev İçi Arıtma: Bazı ev sahipleri, ekstra güvence sağlamak amacıyla suyu ev içindeki arıtma sistemlerinden geçirir. Su arıtma cihazları, suyu daha da temizlemek ve istenmeyen kimyasallardan arındırmak için kullanılabilir.

 

Şebeke suyu genellikle 3-5 bar aralığında bir basınç değerine sahiptir. Bu bar basıncı bulunduğunuz il ve ilçeye göre hatta mevcut konumunuza göre değişiklikler gözetebilir.  Bina içindeki tesisatınızın kurulum şeması ve bina yüksekliği de şebeke suyu bar seviyesinin de değişiklikler yapabilir.

Şebeke suyu, barajlardan başlayarak arıtma tesislerinden geçerek dağıtım şebekeleri vasıtasıyla evlerimize ulaşan bir süreci içerir. Barajlardan dolum aşamasından başlayarak suyun arıtılması ve dezenfeksiyonu, güvenli ve sağlıklı içme suyu sağlamak için önemli adımlardır.

Dağıtım şebekeleri ve ev içi tesisatların doğru bir şekilde çalışmasıyla, şebeke suyu güvenli bir şekilde hanemize ulaşır. Ancak, bireysel güvence sağlamak için ek önlemler, su arıtma cihazları gibi seçenekler değerlendirilebilir.

Şebeke suyunun sağlıklı olarak kullanılabilmesi ve tüketilebilmesi için Sağlık Bakanlığının 2007-67 genelgesinde belirtildiği gibi depolama alanlarında düzenli temizlik ve dezenfeksiyon yaptırılması gerekmektedir. Su deposu temizliği hizmeti ile şebeke suyunun sağlıklı kullanımı mümkündür. Buna rağmen şebeke suyunun içilerek tüketilmesini özellikle İstanbul genelinde önermiyoruz. Gerek yer altı çalışmaları gerekse su taşıma hattında ki kirlilik düşünüldüğünde şebeke suyunun yoğun olarak ihtiyaçlar için kullanılması daha verimlidir.

Kurumsal ve akredite kuruluşumuzu arayarak su deposu temizliği nasıl yapılır, gereklilikler nelerdir hakkında daha detaylı bilgi alabilir veya su deposu temizlik dezenfekte randevusu oluşturabilirsiniz.