Telefon Yol Tarifi WhatsApp

Rögar Kapağı

Rögar Kapağı

Rögar Kapağı

Rögar kapağı, kanalizasyon ve yağmur suyu gibi atık suların toplanıp tahliye edildiği kuyuları kapatmak için kullanılan bir kapaktır. Rögar kapakları, genellikle betondan veya plastikten yapılır ve farklı şekil ve boyutlarda olabilir.

Rögar Kapağının İşlevi

Rögar kapakları, atık suların çevreye yayılmasını önlemek için tasarlanmıştır. Ayrıca, atık suların tahliyesini kolaylaştırmaya ve güvenliği sağlamaya yardımcı olur.

Rögar Kapağı Çeşitleri

Rögar kapakları, kullanım alanına ve tasarımına göre farklı çeşitlerde olabilir. En yaygın rögar kapağı çeşitleri şunlardır:

 • Beton rögar kapakları: Beton rögar kapakları, en yaygın kullanılan rögar kapağı türüdür. Dayanıklı ve uzun ömürlüdürler.
 • Plastik rögar kapakları: Plastik rögar kapakları, beton rögar kapaklarına göre daha hafif ve daha az maliyetlidir.
 • Manhole kapakları: Manhole kapakları, kanalizasyon sistemlerinde kullanılan özel bir rögar kapağı türüdür.
 • Yağmur suyu rögar kapakları: Yağmur suyu rögar kapakları, yağmur suyunu toplamak ve tahliye etmek için kullanılan rögar kapağı türüdür.

Rögar Kapağının Bakımı

Rögar kapakları, düzenli olarak kontrol edilmelidir. Rögar kapağında herhangi bir hasar veya kırık varsa, derhal onarılmalıdır. Ayrıca, rögar kapakları, çevredeki pislik ve çöplerden temiz tutulmalıdır.

Rögar kapakları, altyapı sistemlerinin önemli bir parçasıdır. Atık suların çevreye yayılmasını önlemek ve güvenliği sağlamak için gereklidir.

Kırılmış Deforme Olmuş Rögar Kapağı İçin Nereye Başvurulmalıdır?

Rögar kapağı kırılırsa veya deforme olursa, belediyeye veya ilgili altyapı kurumuna başvurulmalıdır. Bununla birlikte il kanalizasyon müdürlüklerini de başvurulup detaylı bilgi alınabilir. 

Başvuru, telefonla, internet üzerinden veya şahsen yapılabilir.

Belediyeler, genellikle rögar kapağı bakım ve onarımı için bir birime sahiptir. Bu birim, başvuruyu değerlendirdikten sonra, rögar kapağının onarımı veya değiştirilmesi için gerekli işlemleri başlatacaktır.

İlgili altyapı kurumu, belediyeye bağlı olmayan bir kurum olabilir. Bu durumda, başvuru, kurumun ilgili birimine yapılmalıdır.

Rögar kapağı kırılırsa veya deforme olursa, derhal onarılmalıdır. Bu, atık suların çevreye yayılmasını önlemek ve güvenliği sağlamak için önemlidir.

Rögar kapağı kırılırsa veya deforme olursa, başvururken aşağıdaki bilgiler verilmelidir:

 1. Rögar kapağının bulunduğu adres
 2. Rögar kapağının kırık veya deforme olduğu yer
 3. Rögar kapağındaki hasarın boyutu
 4. Rögar kapağındaki hasarın oluş şekli

Bu bilgiler, rögar kapağının onarımı veya değiştirilmesi için gerekli işlemleri hızlandıracaktır.

Rögar Kapağı Boyutları

Rögar kapağı boyutları ve çapları, kullanım alanına ve tasarımına göre değişebilir. En yaygın rögar kapağı boyutları ve çapları şunlardır:

 • Beton rögar kapakları: Beton rögar kapakları, genellikle 50 cm çapında ve 20 cm yüksekliğindedir.
 • Plastik rögar kapakları: Plastik rögar kapakları, genellikle 40 cm çapında ve 15 cm yüksekliğindedir.
 • Manhole kapakları: Manhole kapakları, genellikle 70 cm çapında ve 30 cm yüksekliğindedir.
 • Yağmur suyu rögar kapakları: Yağmur suyu rögar kapakları, genellikle 60 cm çapında ve 25 cm yüksekliğindedir.

Özellikle trafik yoğun olan bölgelerde kullanılan rögar kapakları, daha büyük boyutlarda olabilir. Ayrıca, bazı rögar kapakları, özel tasarımlara sahip olabilir.

Rögar kapağı boyutları ve çapları, aşağıdaki faktörlere göre belirlenir:

 • Kullanılacak rögar kapağının tipi
 • Rögar kapağının kullanım alanı
 • Rögar kapağının taşıyacağı yük

Rögar kapağı boyutları ve çapları, doğru seçilmediği takdirde, rögar kapağının işlevini yerine getirmemesi veya hasar görmesi gibi sorunlara yol açabilir.

Rögar mı Logar mı

Rögar ve logar, aynı anlama gelen iki kelimedir. Rögar, Türkçede “çukur” anlamına gelen “rog” kelimesinden gelir. Logar ise, Arapça’da “çukur” anlamına gelen “lugar” kelimesinden gelir.

Rögar ve logar, kanalizasyon ve yağmur suyu gibi atık suların toplandığı kuyuları kapatmak için kullanılan kapaktır. Rögar kapakları, genellikle betondan veya plastikten yapılır ve farklı şekil ve boyutlarda olabilir.

Rögar ve logar kelimelerinin hangisinin kullanılacağı, bölgesel farklılıklara göre değişebilir. Bazı bölgelerde rögar kelimesi daha yaygın kullanılırken, bazı bölgelerde logar kelimesi daha yaygın kullanılır.

Rögar kelimesinin kullanıldığı bazı örnekler:

Rögar kapağı

Rögar çukuru

Rögar temizliği

Logar kelimesinin kullanıldığı bazı örnekler:

Logar kapağı

Logar çukuru

Logar temizliği

Rögar ve logar kapağı kelimeleri aynı anlama gelir ve aynı şekilde kullanılabilir. Temsil ettiği anlam ve işlevselliklerde bir değişiklik bulunmaz.