Telefon Yol Tarifi WhatsApp

Kayseri Havuz Temizliği

Kayseri Havuz Temizliği

Kayseri ilimizin tüm merkezlerinde havuz temizliği ve havuz denge tankı temizliği hizmetleri vermekteyiz. Kayseri havuz temizliği talepleriniz için lütfen temsilcinizle iletişim sağlayınız.

Havuzlar genel olarak faaliyet alanlarında yüzme amaçlı yada süs dekoratif amaçlı kullanılan su depolama alanlarıdır.

Yüzme havuzları yaz mevsiminde serinlemek için ve yüzme faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alanlardır. Havuz kullanımlarında direk muhafaza edilen suyla temas edildiği için, sterilizasyon ve dezenfeksiyon çok önemli bir konudur.

Yüzme havuz temizliği haftalık, aylık ve 6 aylık genel bakım şeklinde yapılmaktadır. Haftalık ve aylık havuz bakımlarında klor, ph dengesi kontrol edilir. 6 aylık genel havuz temizliğinde ise, havuzdaki mevcut su komple boşaltılır ve detaylı temizlik dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirilir. Süs havuzu temizliği ise sadece fiziksel kirlilik gerçekleştiği zaman yapılır. Süs havuzlarındaki biyolojik kirlenmenin, insan sağlığına temas edilmediği için bir etkisi bulunmaz. Kayseri genelinde yüzme ve süs havuzu temizliği hizmetlerini, profesyonel havuz operatör sertifikasına sahip ekiplerimizle vermekteyiz.

Kayseri ilimiz genelinde havuz suyunda fiziksel ve biyolojik kirlilik oluşturabilen birçok etken bulunabilir. Bunlar;

 1. Yüzme ve serinleme amaçlı havuzların yoğun kullanımı,
 2. Yüzme havuzundaki suyun devir daimini gerçekleştiren tankların kirliliği,
 3. Toz, toprak, çevre ve mevsimsel kirlilik sebepleri,
 4. Yüzme havuzlarını mesken tutan sinek ve böcekler,
 5. Yüzme havuzu suyunun kalitesi,
 6. Havuz kullanıcıların üzerindeki güneş yağı ve krem benzeri kimyasalları temizlemeden havuz girmeleri,
 7. Kayseri ilimiz genelindeki yüzme havuzlarının periyodik olarak temizlenmemesi ve dezenfekte edilmemesi.
 8. Havuzlardaki izolasyonun bozulması ve havuz suyuna nüfuz etmesi,

Kayseri ilimiz genelindeki havuzlar düzenli olarak temizlenip bakımları yaptırılmadığında belirttiğimiz etken durumlar nedeniyle kirlenirler. Yüzme amaçlı kullanılan havuzlardaki kirlilik iki şekilde kendini belli eder.  Bunlardan ilki fiziksel kirlenme yani havuzda gözle görünen çamur, sinek, yaprak benzeri cisimlerin bulunmasıdır. İkincisi ise biyolojik kirlenmedir. Biyolojik kirlilik oluşan bir havuzda mutlaka hastalık yapıcı bakteri, patojen, mantar ve mikroorganizmalar üremiş demektir. Kayseri havuz temizliği hizmetlerinde, hem fiziksel hem de biyolojik dezenfeksiyon gerçekleşmektedir.

Yüzme havuzlarındaki biyolojik kirlenmeden sebep üreyen bakterileri E.Coli, Enterekok ve Koliform olarak nitelendirebiliriz. En fazla karşılaştığımız Koliform toprak ve toz kaynaklı üreme gerçekleştirir. Kontrol altında tutulması gereken bir bakteri çeşididir. Hastalık yapıcıdır ve ciddi sağlık problemlerini tetikleyebilir.

KAYSERİ genelinde bir diğer hastalık yapıcı bakteri olan E.Coli ise direk dışkı kaynaklıdır. Bilindiği gibi havuzlardaki asıl tehlike çocukların istem dışı dışkılamalarını kontrol edememelidir. Böyle durumda E.Coli bakterisi direk bulaşma gösterir. Çok dikkat edilmesi ve fark edildiğinde direk önlem alınması gereken bir bakteridir. E.Coli bakterisi tespit edilen bir havuzdaki su derhal boşaltılmalı ve detaylı dezenfeksiyon işlemine tabi tutulması gerekmektedir. Kayseri havuz temizliği sonrası uyguladığımız sanitasyon işlemleriyle, biyolojik kirlilik sonlandırılmaktadır.

Kayseri genelindeki havuz temizliği fiyatları, havuzun tonajı yani m³ ölçülerek hesaplanır. Bu sebeple havuz temizliği ve dezenfekte randevusu esnasında, hizmet alan kurum yetkilisinin havuz ölçülerine vakıf olması gerekmektedir. Bir havuzun tonajı en x boy x yüksekli= ? formülü ile hesaplanmaktadır.

Kayseri havuz temizliği işlemlerinde, hizmet verilecek havuzun süs ya da yüzme maksatlı kullanıldığı, önemli değildir. Süs havuzu temizliği veya yüzme havuzu temizliği hizmetlerinde uygulanan yöntem değişmez. Sadece yüzme havuzu genel temizliğinde, hizmet sonrası sanitasyon işlemi de gerçekleştirilmelidir.

Kayseri havuz temizliği hizmeti veren firmaların sahip olması gereken bazı yeterlilik belgeleri bulunmaktadır. Bunların Başında ilgili firmanın Sağlık Bakanlığından hak kazanılmış biyosidal uygulama izin belgesi gelir. Bunun dışında İSO 9001, marka tescilleri, OSGB sözleşmeleri, GSM ruhsatı da mutlaka sorgulanmalıdır.

Bu belgelerin geçerlilikleri mutlaka hizmet alan kurum tarafından dikkatlice denetlenmelidir.

Kayseri genelinde havuz temizliği gerçekleştirecek personellerinde kalifikasyon belgeleri eksiksiz olmalıdır. Havuz operatör sertifikası, hijyen ve mesleki yeterlilik belgeleri, portör raporları, iş güvenliği sertifikaları mutlaka personellerin hak sahibi olması gerekir.

Tekdez Kurumsal; KAYSERİ ilimizin tüm merkez ve bölgelerinde havuz temizliği, havuz denge tankı temizliği hizmetleri vermektedir. Havuz temizliği ve havuz denge tankı temizliği birlikte ilerletilmesi gereken işlemler bütünüdür.

Kayseri ilimizde havuz temizliği nasıl yapılır?

 1. Kayseri ilimizdeki havuz temizliği işlemleri planlanama yapılan günde, temizlik personellerine havuz boş teslim edilmelidir. Dipte kalan az su, dalgıç motorlar vasıtasıyla tahliye edilir.
 2. Kayseri ilimizdeki havuz temizliğine başlamadan önce; Tekdez Kurumsal profesyonel ekiplerimiz gerekli iş güvenliği önlemlerini uyguladıktan sonra, tek kullanımlık hijyen kıyafetlerini giyerler.
 3. Yüzme havuzu dibindeki balçık, çamur, kum, toprak, taş, yaprak ve her türlü kirlilik havuz dışarısına izole edilir.
 4. Yüzme havuzu yıkama işlemlerinde minimum 150 basınç kapasitesine sahip su kompresörleri kullanılmalıdır. Havuz tüm iç yüzeyi bu kompresörler yıkanır.
 5. Kayseri genelindeki hizmet verdiğimiz havuzun tüm iç yüzeyine sırt pülverizatörü ile Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfektan sıkılır.
 6. Yüzme havuzunun tüm zemin ve yanal duvarları yumuşak telli fırça ile fırçalanır. Bu işlemde sert fırça kullanımı derz aralarını boşaltabileceği için yumuşak fırça tercih edilmelidir. Yumuşak telli fırça kullanılması, derzlerin mukavemetini sarsmaz.
 7. Yüzme havuzu temizliğinde dezenfektan maddeyle fırçalama işleminden sonra, 150 Bar basınçlı su kompresörüyle yıkama işlemi gerçekleştirilir.
 8. Yüzme havuzunun basınçlı suyla yıkama işleminden sonra tekrar dalgıç motorlar çalıştırılır ve kirli su havuz dışarısına atılır.
 9. Tüm işlemler sonrası son bir havuz yıkama ve durulama işleminden sonra, havuz dibinde su ya da herhangi bir kalıntı olmayacak şekilde havuzdan çıkılmalıdır.
 10. Kayseri genelinde hizmet verdiğimiz ve kontrolleri yapılan havuz, sağlıklı kullanıma teslim edilir. Bu metot ve yöntemlerle yüzme havuzu temizliği ve dezenfekte hizmetinin profesyonel olarak tamamlanmaktadır.

Kayseri genelinde hizmet verdiğimiz yüzme havuzlarının %100 sağlıklı kullanılması için havuz denge tanklarının da temizliği ihmal edilmemelidir. Bunun sebebi havuz temizliği yapıldığında eğer ki havuz denge tankı temizliği yapılmazsa işlemler tabiri caiz ise yarım kalır. Havuz denge tankları, havuzdaki suyun devir daim yapıldığı depolardır. Bütün kirlilik bu tanklarda birikir. Bu sebeple havuz temizliğiyle birlikte, havuz denge tankı temizliği mutlaka yapılmalıdır.

Kayseri ilimizde havuz denge tankı temizliği nasıl yapılır?

Hizmet gününden önce havuzun boşaltılması ve gerekli tahkim edevatların toplanması için randevu günü belirlenir.

Randevu günü belirlenmesinden sonra havuz denge tankı içerisindeki su, hizmet alan kurum yetkilisi tarafından boşaltılır.

Tekdez Kurumsal havuz temizlik operatörlerimiz, gerekli iş güvenliği önlemlerini aldıktan sonra tek kullanımlık hijyen kıyafetleri ile donanır,

Kayseri ilimizdeki hizmet verdiğimiz havuz denge tankı içerisinde kalan az miktardaki su yere 0,1 mm çekiş kapasitesine sahip pompalar ile depo dışarısına tahliye edilir,

Dipte oluşan balçık, çamur ve benzeri maddeler tank dışarısına tahliye edilir,

Havuz denge tankının tüm zemin ve yanal duvarlar kir sökücü madde ile fırçalanarak temizlenir. Kullanılan fırçanın sert telli olmasına dikkat edilir, çünkü havuz denge tankının zemin ve yanal duvarları kullanım amacına bağlı olarak, yağlı ve yapışkanımsı bir durumdadır. Çözülmesi zordur.

En az 150 Bar basınca sahip kompresörler ile tank içi tüm zemin ve yanal duvarlar yıkanır. ”Basınçlı su mevcut alana 1 metre uzaklıktan vurulur” ve kirli su tank dışarısına tahliye edilir,

Yıkama işleminden sonra son bir durulama işlemi yapılıp Kayseri ilimizdeki hizmetini tamamladığımız havuz denge tankı sağlıklı kullanıma teslim edilir.

Havuz temizliği ve dezenfeksiyon hizmetlerinde kuruluşumuz, tüm yetki ve kalite sertifikaları eksiksiz personelleri tarafından vermektedir. Firmamızdan talep ettiğiniz havuz temizliği işlemlerine, bizzat havuz operatörü sertifikasına sahip profesyoneller destek vermektedir.

Sektörünün lider kuruluşu Tekdez Kurumsal olarak Kayseri havuz temizliği hizmetini,Sağlık Bakanlığı yetki ve izin belgelerimizle profesyonel metotlar kullanarak vermekteyiz.

Kayseri ilimiz genelinde oluşabilecek havuz temizliği ve havuz denge tankı temizliği talepleriniz için müşteri temsilcinizden randevu talep edebilirsiniz.