Telefon Yol Tarifi WhatsApp

Ekoli Bakterisi

Ekoli Bakterisi

Ekoli Bakterisi

Ekoli Bakterisi Nedir?

Coli bakterisi nedir? Özellikleri, sağlık riskleri ve enfeksiyonlardan korunma yolları hakkında detaylı bilgi.

Escherichiacoli, Enterobacteriaceae ailesine ait ve Escherichia cinsi içerisinde yer alan bir bakteridir ve Escherichia cinsi içerisinde yedi tür vardır;

  • Ekoli,
  • adecarboxylata,
  • fergusonii,
  • hermanii,
  • vulnaris,
  • blattae
  • alberti bakterileridir.

Escherichiacoli, Gram negatif, fakültatif anaerobik, hareketli, spor oluşturmayan bir çubuk şeklinde mikroskobik yapıya sahip bakteridir. Ekoli bakterisi dikkat edilmesi gereken, sağlık pronlemlerine sebebiyet veren bir mikrobiyolojik kirliliktir.

Sıvı kültürlerde hızlıca çoğalarak, tek başına ya da çiftler halinde görülür, Ekoli’nin alt türlerinin sınıflandırılması, bakterilerin yüzeyindeki antijenik yapıların çeşitliliğine dayanır.

Ekoli bakterisi, indikatör olarak önerilme nedeni, hem Salmonella’nın hem de Ekoli’nin dışkı kaynaklı olmasıdır. Bu sebepten ötürü Koliformlar ve Ekoli indikatör mikroorganizma olarak önerilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. İndikatör mikroorganizmalar patojen bakterilerle aynı ortamda yaşayan bakterilerdir.

Ekolibakterisi, karakteristik özelliklerinin belirlenmesi üzerine birçok çalışma yapılmış ve 1960’lı yıllarda Escherichia cinsi tanımlanmıştır. Bu aile üyeleri suda, bitkilerde, toprakta insan ve birçok hayvanın normal bağırsak florasında bulunan, çok yaygın mikroorganizmalardır.

Ekoli bakterisinin DNA yapısı Shigella ile büyük benzerlik gösterir.

Ekoli bakterisi ninoptimal pH değeri nötre yakın olmakla birlikte, diğer koşulların uygun olması halinde pH4.4 gibi, oldukça asidik değerlerde de üreyebilir. Bununla birlikte pH 3.6’dabuzdolabı sıcaklığında muhafaza edilen gıdalarda canlılığını korumakta ve pH değeri 4.0 olan sıvı kültürlerde ise üreyebilmektedir.

Ekoli bakterisini diğer patojenlerden ayıran en önemli özelliklerinden birisi asidik koşullara dirençli olmasıdır. Etkenin asidik gıdalarda canlılığını koruyabilme özelliği, fermente sucuk ve elma suyu gibi asidik gıdaların tüketiminde, hastalıklara sebebiyet vermektedir.

Etken, dışkı ile (10511kob\g) dışarı atılarak çeşitli yollarla gıdalara bulaşıp zehirlenmeye neden olur, suda canlılığını sürdürebilmesinden dolayı fekal bulaşmanın varlığına işaret eder.

Su kaynaklarının fekal kontaminasyonu ile gıda işlerinde çalışan infektepersonel Ekoli bakterisinden kaynaklanan olguların en önemli kaynağını oluşturur. Glukozu fermente eder, nitratı indirger bazı spesifik özelliklerindendir.

Kor polisakkaridi bir bakterinin Enterobacteriaceae ailesine üye olduğunu gösteren önemli bir faktördür ve Ekoli bakterisi somatik O polisakkaritleri, kapsüldeki K antijeni ve flagellalarda bulunan H proteinleri olmak üzere üç majör antijen grubuna göre epidemiyolojik (serolojik) olarak sınıflandırılırlar.

Ekoli bakterisi canlılar arasında, hakkında en fazla bilgiye sahip olunan organizma olduğu söylenebilir. Bu nedenle de üzerinde sıkça çalışılmış bir örnek organizma olmuştur. Gastroenterit, idrar yolu enfeksiyonları, menenjit gibi birçok hastalıkla ilişkilidir.

Escherichiacoli Enterobacteriaceae familyasına ait fakültatif bir anaerobik bakteri olup çok çeşitli yüzeylerde yaşayabilmektedir.

Çoğu E. Coli suşunun en uygun üremesi 37°C’de sıcaklık koşullarında meydana gelmekle birlikte bazı istisnai durumlarda 49°C’ye kadar olan sıcaklıklarda üreme göstermektedir.

Ekolisuşları flagellaya sahiptir ve dolayısıyla hareketli bakteri olarak gruplandırılmaktadır. Ekoli bakterisi, DNA’sını mevcut bir popülasyonda genetik materyalin yatay olarak yayılmasını sağlayan bakteriyel konjugasyon, genetik bilgi aktarımı veya transformasyon yoluyla iletilebilir.

Ekoli Bakterisi İnfeksiyon Türleri

İnsanlardaki Ekoli’nin önemli kaynağı infekte olmuş sığırlardır ve sığırlar semptom göstermeksizin hastalık etkenlerini taşırlar ve dışkıları ile çevreyi bulaştırırlar.

Ekoli sığırlar dışında koyun, keçi, kedi, domuzdan da izole edilmiştir. Etkenin sığırlardaki hastalık yapma oranı sıcak yaz aylarında daha yüksektir.

Tıp ve biyolojik çalışmalar sonucu hamburger gibi yetersiz pişirilmiş sığır kıyması ya da kıyma gibi gıdalar ile daha az olarak da çiğ süt tüketiminden kaynaklandığını belirlenmiştir, bu nedenle çiğ gıda tüketiminin önlenmesi ve gıdaların yeterince pişirilmeden tüketilmesi, infeksiyonu büyük ölçüde ortadan kaldıracaktır.

Ayrıca domuz, koyun, keçi ve kanatlı hayvan etleri, marul gibi çiğ olarak tüketilen diğer bazı bitkisel gıdalar ve özellikle klorlanmış yüzey suları ile de hastalık oluştururlar.

Sebze, salata, patates, salata yapımında kullanılan diğer yeşil sebzeler ve suyun kontamine olmasında tarımsal alanların geviş getiren hayvan dışkısı ile gübrelenmesi veya çapraz kontaminasyonlar büyük rol oynar.

Diğer taraftan, hastalıklar hayvanlardan insanlara veya insanlardan insanlara geçtiği de bildirilmiştir.

Yeni doğanlarda ve 2 yaşın altındaki çocuklarda diyareye neden olur, Ekoli özellikle sanitasyonun yeterli olmadığı gelişmekte olan ülkelerde epidemik öneme sahip olup, 1 yaşın altındaki çocuklarda görülen diyarenin yaklaşık %30’unu oluşturmaktadır. Hastalığın devamlılığı 1-6 gün arasında değişmekte, bazı durumlarda 2 hafta sürmektedir. Ekoli bakterisi genellikle çoğu sıcakkanlı hayvanların mide sindirim sisteminde kolonize olur.

Ekoli bakterisi genel olarak hastalık yapıcı bir bakteri olduğundan ve optimum yaşam koşulları insanlarınki ile benzer yakınlıkta olduğundan kişisel hijyene, gıda hijyenine dikkat edilmelidir.

Kurumsal müşteri temsilcinizi arayarak Ekoli bakterisi hakkında daha fazla bilgi talep edebilir veya mikrobiyolojik su analizi talebinde bulunabilirsiniz.