Telefon Yol Tarifi WhatsApp

Dezenfekte Ne Demek?

Dezenfekte Ne Demek?

Dezenfekte, herhangi bir yüzeyde, malzemede veya ortamda bulunan mikropların, bakterilerin, mantarların, virüslerin ve diğer zararlı organizmaların öldürülmesi veya etkisiz hale getirilmesi işlemidir. Dezenfekte, insan sağlığını korumak, hastalıkları önlemek ve hijyeni sağlamak için önemli bir işlemdir.
Dezenfekte ve dezenfeksiyon terim olarak aynı sonuca çıkan kelime öbekleridir.

Dezenfektasyon Neden Yapılır?

Dezenfektasyon, aşağıdaki nedenlerden dolayı yapılır:
İnsan sağlığını korumak: Dezenfekte, insan sağlığını tehdit eden mikropların, bakterilerin, mantarların, virüslerin ve diğer zararlı organizmaların yok edilmesine yardımcı olur. Bu, hastalıkların yayılmasını önlemeye ve insanların sağlığını korumaya yardımcı olur.
Hastalıkları önlemek: Dezenfekte, hastalıkların yayılmasını önlemek için önemli bir önlemdir. Özellikle hastaneler, klinikler, okullar, yemekhaneler, mutfaklar, banyolar gibi yerlerde dezenfekte, hastalıkların yayılmasını önlemek için rutin olarak uygulanmalıdır.
Hijyeni sağlamak: Dezenfekte, hijyeni sağlamak için önemli bir işlemdir. Temizlenmiş bir yüzeyde veya ortamda, mikropların, bakterilerin, mantarların, virüslerin ve diğer zararlı organizmaların varlığı, hijyen açısından bir risk oluşturur. Dezenfekte, bu riski ortadan kaldırarak hijyeni sağlar.

Dezenfektede Kullanılan Ürünler

Dezenfektede kullanılan ürünler, mikropların, bakterilerin, mantarların, virüslerin ve diğer zararlı organizmaların türüne ve bulunduğu ortama göre değişebilir.
Genel olarak, dezenfektede kullanılan ürünler şunlardır:

Alkol: Alkol, mikropların, bakterilerin, mantarların, virüslerin ve diğer zararlı organizmaların hücre zarlarını bozarak etkisiz hale getirir.
Klor: Klor, mikropların, bakterilerin, mantarların, virüslerin ve diğer zararlı organizmaların proteinlerini bozarak etkisiz hale getirir.
Detergent: Detergent, mikropların, bakterilerin, mantarların, virüslerin ve diğer zararlı organizmaların yüzeyden uzaklaşmasına yardımcı olur.
Ozon: Ozon, mikropların, bakterilerin, mantarların, virüslerin ve diğer zararlı organizmaların DNA’sını bozarak etkisiz hale getirir.
Hidrojen peroksit: Hidrojen peroksit, mikropların, bakterilerin, mantarların, virüslerin ve diğer zararlı organizmaların hücrelerini parçalayarak etkisiz hale getirir.

Dezenfekte Terim Olarak Ne Anlama Gelir?

Dezenfekte, “de” ve “zenfekte” kelimelerinin birleşiminden oluşur. “De” olumsuz anlam taşır. “Zenfekte” ise “zehirlemek” anlamına gelir. Bu nedenle, dezenfekte, “zehirlemeyi ortadan kaldırmak” anlamına gelir.

Dezenfekte, insan sağlığının korunması, hastalıkların önlenmesi ve hijyenin sağlanması için önemli bir işlemdir. Dezenfektede kullanılan ürünler, mikropların, bakterilerin, mantarların, virüslerin ve diğer zararlı organizmaların türüne ve bulunduğu ortama göre değişebilir.
Dezenfekte, doğru ürün ve yöntemler kullanılarak yapıldığında, mikropların, bakterilerin, mantarların, virüslerin ve diğer zararlı organizmaların yok edilmesine veya etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur.

Su Dezenfeksiyonu Nasıl Yapılır?

Su dezenfektesi ve suyun toplandığı alanın dezenfektesi ayrı uygulamaları içerir. Örneğin içme suyu fabrikaları su dezenfektesini ozonla yapmaktadır. İSKİ gibi kurumlar kullanım suyu dezenfektesini klor ile yapmaktadır.
Suyun toplama alanları yani su depoları ya da su tanklarının dezenfektesinden önce temizliğinin yapılması gerekir. Temizlik işleminden sonra alan kimyasal ürünlerle ya da ozonla dezenfekte edilebilir.
Kimyasal ürünleri klor, nitrik asit, hidrojen peroksit gibi ürünleri örnekleyebiliriz. Ozon dezenfektesinde ise hava ve nesnesel olarak olaya yaklaşmak gerekir. Nesnesel ozon dezenfektesinde saf ozon, hava ozon dezenfektesinde ise nötralize ozon kullanılır.