Telefon Yol Tarifi WhatsApp

Çeşme suyu idrar yolu enfeksiyonu yapar mı?

Çeşme suyu idrar yolu enfeksiyonu yapar mı?

Çeşme suyu, su yönetimleri tarafından toplanarak içme suyu kalitesine getirildikten sonra insan kullanımı için konutlara tesisatlar ile iletilen sularıdır. Kaynakta temiz olan sular (İçme suyuna uygun olan sular) birkaç dezenfeksiyon işlemi ile şebekeye verilir, yüzeyden temin edilen sular arıtma işlemine tabi tutularak şebeke sistemine iletilir.

Çeşme suyu klorlanarak evlerimize ulaştığından, tehlikeli bazı bakterilerin varlığı açısından bir nebze de olsa daha az riskli olduğu söylenebilir. Bu sebeple Çeşme suyu idrar yolu enfeksiyonu yapar mı sorusunun cevabını evet olarak verebiliriz. Sonuç da konu tıbbi olarak değerlendirilmelidir ve bu değerlendirmeyi de sadece sağlık kurumları ve sağlık çalışanları verebilir. Bizimse üzerinde durduğumuz konu çeşme sularında hastalık yapıcı bakterilerin olabildiğidir.
Ayrıca suyun sertliğinin değişken olması nedeniyle, klorun yanı sıra içerdiği metal ve tuz miktarları çeşme suyunun içme suyu kalitesi açısından alt sıralarda olduğu söylenebilir.
Çeşme sularının insan sağlığı açısından, içme ve kullanma suyu ile hemen hemen aynı nitelikte olması, yemek hazırlamada, bulaşıkta, çamaşırda, temizlikte kullanılan suyun, içilen su ile aynı kalitede olması istenilen özelliktir.
Türkiye’nin bütün illerinde çeşme sularının “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’te yer alan parametrelere uygun olması hukuki olarak belediyenin dağıtımını yaptığı musluktan akan su yönetmelikte belirtilen kriterleri taşımalıdır.
Çeşme suyundaki değişiklikler ishal kusma gibi akut olarak mide ve bağırsak hastalıklarına, idrar yolu enfeksiyonlarına, kalp ve böbrek rahatsızlıklarına, çocuklarda zihinsel ve fiziksel gelişme geriliğine yol açmaktadır.
Su, şebekeye verilmeden önce yasal sorumlular tarafından istenilen koşullar sağlanmalıdır ve ülkemizde topluma sağlıklı ve güvenli içme-kullanma suyunun ulaştırılması yasalarla yerel yönetimlere, yani belediyelere verilmiş bir görevdir.

Belediyeler yerleşim yerleri için uygun nitelikte su kaynağının bulunması, mutlaka dezenfeksiyonunun yapılması (klorlanması),suyun arıtılması ve şehir şebeke sistemleri ile suyun kullanıcıya ulaştırılmasından sorumludur. Bu suyun kalite standartlarının belirlenmesi ve izlenmesi ise Sağlık Bakanlığınca yapılmaktadır.

Çok sayıda zehirli atık bulunan çeşme sularının içerisinde klor miktarı her zaman için daha yüksektir. Mineral değeri azalan çeşme suları, lezzet ve koku olarak da rahatsız edicidir, arıtılmış sularda ise mineral oranı her zaman daha yüksektir ve klor oranı da düşüktür.
Musluk suyu içmenin güvenli olduğu söylenilen bölgeler olsa da bu konuda kesin bir kanıya varmak için pek çok farklı etkenin belirleyici olacağı unutulmamalıdır.
Musluktan gelen suyun içilebilmesi hangi koşullarda sağlıklı güvenilir olduğunun sorgulanmasına da neden olur.
Çeşme suyunun analizleri sonucunda “Musluk suyu içilir mi?” sorusunun yanıtını vermek doğru değildir. Bunun analizlerin yanı sıra yaşanılan muhitteki su borularının bakımının yapılıp yapılmadığından, oturulan binadaki su tesisatının ve varsa su deposunun temiz, sağlıklı olup olmadığına kadar geniş bir alanda değerlendirme yapılması gerekir.
İnsan sağlığında oldukça kritik etkilere sahip olan suyun güvenilirliğinde çok sayıda değişkenin etkili olması çeşme suyu tüketimi yerine arıtılmış su tüketiminin tercih edilmesinde etkilidir.

Çeşme Suyu İdrar yolu enfeksiyonu yapar mı?

Tuvaletlerdeki banyodaki su birikintisi bir kovadan, leğenden ya da kutudan yükselen bakteri oranı ise %0.4 oranında olması unutulmamalıdır. İçme suyu arıtma tesislerinde katı güvenlik standartları uygulanarak çeşme suyu sağlıklı bir hâle getirilebilir.
Bulunduğumuz muhitin ya da konutun alt yapısı ve tesisatı da çeşme suyunun yapısı açısından oldukça önemlidir ki çeşme suyu içme kararı vermeden önce bu kriterleri de göz önünde bulundurmak gerekir. Ayrıca paslanmış borular, borularda meydana gelen deformasyonlara bağlı olarak ortaya çıkan sızıntılar şebeke suyunun kontamine olmasına neden olur.
Kaynatılan çeşme suyu yalnızca su içerisindeki mikroplara karşı önlem almada etkili olabileceğini, sadece acil durumlarda tercih edilmesi gereken bir yöntem olduğu ve unutulmamalıdır. Suyun ağır metaller, radyoaktif maddeler ve çeşitli kimyasallardan da arındırılması etkin ve sağlıklı bir su arıtma işleminde süzülmesi gerekmektedir.
Çeşme suyu idrar yolu enfeksiyonu yaparmı? Sorusunun temelinde suyun içerisinde bulunan organik ya da inorganik maddelere bağlı olarak hastalık meydana gelebilecek bir durum var mıdır sorusu yatmaktadır.
Doğru ve düzgün prosesten arıtılmamış ya da boru hatlarından çeşmeye gelinceye kadar yeniden kontamine olmuş suyun tüketilmesine bağlı olarak çeşitli sağlık sorunları ile karşılaşılabilir. İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri, mikroorganizmalarla kontamine olmuş su tüketimine bağlı belirtilerden, uzun vadede ise çeşitli kimyasallara bağlı belirtilerden bahsedilir.
Çeşme suyu idrar yolu enfeksiyonu yaparmı sorusunda, içerisinde bakteri ve parazitler varsa E. coli, giardia ve cryptosporidium en yaygın görülen su kaynaklı enfeksiyon sebepleri arasında yer almaktadır ve enfeksiyonlarda yaygın belirtiler benzerdir. İdrar yolu enfeksiyonu, karın ağrısı, kanlı dışkı ve şiddetli ishal, iştah kaybı ve ateş olarak ifade edilebilir.
İnsan yapımı ya da doğal kimyasallar suya karışabilir. Pestisitler, bakteriyel toksinler, bisfenol A (BPA) ve bazı farmasötikler de çeşme suyuna karışma ihtimali olan kimyasallardır. Nitrat, kurşun, arsenik, bakır ve radon da musluk suyunda bulunduğu takdirde idrar yolu enfeksiyonlarının yanı sıra ciddi sağlık sorunlarına neden olacak maddeler arasında yer almaktadır.
Çeşme suyu idrar yolu enfeksiyonu yapar mı hakkında uzman görüşü almak için firmamızı arayabilir ya da çeşme suyunuzdan firmamız vasıtasıyla su analizi talebinde bulunabilirsiniz.
Merak edilen soru: Çeşme suyu idrar yolu enfeksiyonu yapar mı? Çeşme sularında zaman zaman hastalık yapıcı mikroorganizmaların ürediği veya yayıldığına şahit olabiliyoruz. Örneğin su taşıma hattının kirliliği ya da yapılan yer altı bakım çalışmaları sonrası kirli gelen suları örnek verebiliriz.