Telefon Yol Tarifi WhatsApp

Büyükçekmece Su Analizi

Büyükçekmece Su Analizi

Su analizleri genel olarak alınan numunedeki biyolojik ve fiziksel kirlilik oranının ölçümlenmesidir. Su analizleri ile kullanılacak veya tüketilecek suyun kalitesi belirlenebilmektedir.

Büyükçekmece genelinde su analizi talepleriz için Tekdez Kurumsal müşteri temsilcinizden randevu talep edebilirsiniz.

Büyükçekmece su analizi taleplerinizde, uygulanacak analiz yöntemini belirlemeniz gerekmektedir. Şöyle ki su analizleri kendi içlerinde kimyasal su analizi (fiziksel su analizi) ve mikrobiyolojik su analizi olarak ikiye ayrılmaktadır. Büyükçekmece genelinde su analizlerinin Laboratuvar ortamında işlenmesi, membran filtrasyon sistemiyle gerçekleştirilmektedir.

Kimyasal su analizinde genellikle sudaki koku, renk, bulanıklık ve benzeri değerler çalışılırken mikrobiyolojik su analizinde ise mevcut sudaki biyolojik kirlenme ölçümlenmektedir.

Büyükçekmece genelinde kimyasal su analizi ölçüm parametreleri şunlardır;

 1. İletkenlik tayin,
 2. PH Tayini,
 3. Nitrit Tayini,
 4. Amonyum Tayini,
 5. Multi element Tayini,
 6. Alüminyum değer kontrolü,
 7. Demir değer kontrolü,

Büyükçekmece genelinde mikrobiyolojik su analizi ölçüm parametreleri şunlardır;

 1. Eschericha coli sayımı,
 2. Koliform sayımı,
 3. Enterekok sayımı,

Kimyasal su analizlerinde belirttiğimiz gibi su içerisindeki parametre değerleri incelenir. Örneğin PH değeri ile suyun sertliği netleştirilebilir ya da demir oranı kontrolü ile suyun içilip içilemeyeceği kontrol edilebilir.

Mikrobiyolojik su analizi tamamen biyolojik kirlilik ölçümlenmesini destekler. Mikrobiyolojik su analizi hizmetlerinde koliform, ekoli ve enterekok bakterilerinin sayımı gerçekleştirilir. Büyükçekmece su analizi taleplerinizde mikrobiyolojik analiz, kimyasal analiz ya da her iki analizi birlikte çalıştırma imkanınız bulunmaktadır.

Biyolojik kirlilik referans değerleri 0 olmalıdır. Bunun dışında çıkacak her sonuç, analiz formunda uygunsuz olarak işaretlenmektedir.

Büyükçekmece genelinde su analizi taleplerinizde, uzman ekiplerimiz analizi talep ettiğiniz yerden almakta ve sonuçları tarafınıza 5-12 gün içerisinde elektronik imzalı olarak aktarılmaktadır.

Büyükçekmece genelinde aldığımız su analizlerinde; kimyasal su analizi ortalama 12 gün içerisinde, mikrobiyolojik su analizi 6 gün içerisinde sonuçlanabilmektedir.

Su analizi işlemlerinin yetkili ve akredite olmuş laboratuarlarda bakılması gerekmektedir. Tekdez Kurumsal olarak Büyükçekmece genelinde su analizi işlemlerini akredite olmuş anlaşmalı laboratuarlarımızla alsource olarak gerçekleştirmekteyiz.

Bir laboratuarın akredite olması, su analizi sonuçlarınızın %100 güvenli tarafınıza ulaşması ve güvenilirliği ifade etmektedir. Bu sebeple Büyükçekmece genelinde talep edilen su analizleriniz sonrası çıkan analiz sonuç formunu her denetlemenizde rahatlıkla ibraz edebilirsiniz.

BÜYÜKÇEKMECE genelinde aldığımız su analizlerinin taşınma ve saklanma koşulları şöyledir;

 1. Büyükçekmece genelinde aldığımız su analizlerinin saklanması ve muhafazasını sağlayan şişeler, steril plastik yada cam olmalıdır. Sterilizasyonu sağlanmamış, kırık şişelerle numune alımı yapılamaz.
 2. Talep edilen ortamdan ya da cihazdan su analizi alımı öncesi, alınan numune örneklerinin şişeleri sızdırmaz yapıda olmalı ve kapakları tam kapanabilir olmalıdır.
 3. Talep edilen numune için klorlu olduğu düşünülen içme, şebeke veya tüketim suları mutlaka tiyosülfatlı şişelerle alınmalıdır.
 4. Büyükçekmece genelinde alınan numuneler, çalışma için yeterli çoğunlukta olmalıdır. Bu sebeple kullanılan şişe hacmi iyi hesaplanmalıdır.
 5. Doğru sonuçlar için bir numune saklama şişesiyle, birden fazla numune alımı yapılmaz.

Büyükçekmece genelinde su analiz alımları nasıl yapılır?

Büyükçekmece genelindeki kimyasal yada mikrobiyolojik su analizi taleplerinizden önce Tekdez Kurumsal müşteri temsilcinizden randevu talep etmelisiniz. Analiz alımı yapılacak yerin belirlenmesi ve mevcut randevusu planlanan müşteriye, Tekdez Kurumsal servis ekibi gönderilir.

Analizin alınacağı önceden belirlenen noktalardan, usul ve kurallara uygun olarak alınan su numunelerinin, uygun saklama koşullarında hızla Laboratuvar ortamına lojistiği gerçekleştirilir.

Alınan analizlerin sonuç ve raporları, işlemler sonrası tarafınıza elektronik olarak aktarılır. Mikrobiyolojik su analizleri ortalama 5-7 gün içerisinde, kimyasal su analizleri ise ortalama 7-12 gün aralığında tarafınıza elektronik imzayla raporlanmaktadır.

Büyükçekmece genelinde aldığımız tüm analizlere, su numunesi kabul kriterleri doğrultusunda hizmet vermekteyiz.

Numune kabul kriterlerine uygun olmayan örneklerin kabulü firmamızca yapılmamaktadır. Büyükçekmece genelindeki su numunelerinin toplanma işlemi profesyonel ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Su analizinde biyolojik kirlilik tespit edilirse ne yapılmalıdır?

Mevcut bir suda biyolojik kirlenme yani ekoli, enterekok yada koliform bakterileri tespit edilirse derhal önlemler alınmalıdır. Bu önlemler Büyükçekmece genelinde su numunesinin alındığı mekan veya cihazlara göre değişiklik gösterebilir.

Örneğin bir su deposunda tespit edilen koliform bakterisinden sonra, mevcut depodaki suyun derhal boşaltılması ve su deposunun profesyonel kurulmaca temizlenip dezenfekte edilmesi gerekmektedir. Başka bir örnek olarak arıtma cihazlarını gösterebiliriz.

Arıtma makinelerinin düzenli olarak kuran firma tarafından bakımlarının ve filtrelerinin değiştirilmesi gerekir. Arıtmadan çıkacak bir biyolojik kirlenme, komplemi suyun gittiği her alana temas eder.

Büyükçekmece genelinde yaşanabilecek bu olumsuz durumlarda öncelikle arıtmanın bakımlarının yaptırılması, daha sonra suyun temas ettiği sebil ya da ocak gibi alanların sanitasyonunun gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Büyükçekmece su analizi talepleriniz için uzman temsilcinizden randevu talep edebilir yada konuyla ilgili detaylı bilgi talep edebilirsiniz.

Tekdez Kurumsal olarak BÜYÜKÇEKMECE genelinde kimyasal su analizi ve mikrobiyolojik su analizi hizmeti vermekteyiz.