Telefon Yol Tarifi WhatsApp

Başakşehir Boyler Temizliği

Başakşehir Boyler Temizliği

Boyler sıcak su tankları; mevcudiyetindeki suyu ısıtan, muhafaza eden ve talep anında sisteme basan su depolarıdır. Boyler sıcak su depoları, soğuk su depolarına göre çok daha kısa sürede fiziksel ve biyolojik olarak kirlenmektedir.

Bu kirliliğin önüne geçebilmek için Başakşehir boyler temizliği belirli periyotlarla yaptırılmalıdır. Tekdez Kurumsal olarak Başakşehir genelinde profesyonel metotlarla boyler sıcak su kazanı temizliği hizmeti vermekteyiz.

Boyler sıcak su tankları temizliği, diğer su depolarına göre zor ve meşakkatli bir süreçtir. Bunun sebebi boylerin içerisine giriş sağlanamaması ve boylerin ön yüzündeki ufak kapaktan tüm işlemlerin gerçekleştiriliyor olmasıdır. Bu sebeple Başakşehir genelinde hizmet verdiğimiz boyler temizlik sürecinin tamamlanması, ortalama 2-3 saat aralığında olmaktadır.

Boyler sıcak su tankları kendi içlerinde iki çeşittir. Bunlar gömlekli boyler ve serpantinli boyler olarak ikiye ayrılır. Başakşehir genelinde genellikle serpantinli boyler tercih edilmektedir. Bu boylerde kendi içinde tek ve çift serpantinli olarak ikiye ayrılır.

Başakşehir genelinde temizliği yapılmamış sıcak su tanklarında biyolojik kirliliğe rastlanılmaktadır. Bu biyolojik kirlilikte üreyen bakteri legionella’dır. Legionella zatürreye sebebiyet veren ve çok dikkat edilmesi gereken bir bakteridir. Legionella üremesinin engellenmesi için mutlaka düzenli periyotlarla Başakşehir boyler temizliği ihmal edilmemelidir.

Sıcak su tanklarında üreyen legionella, su taşıma hattına da rahatlıkla bulaşabilir. Böyle bir biyolojik kirlenmede mutlaka Başakşehir boyler temizliği hizmetiyle su tesisatı temizliği hizmeti birlikte yürütülmelidir. Böylelikle boylerde ve su hattında üreyen hastalık yapıcı mikroorganizma izole edilebilir.

Başakşehir genelinde boyler kirliliğine sebebiyet veren etkenler;

  1. 6 aylık periyodik Başakşehir boyler temizliği hizmetinin ihmal aksatılması,
  2. Sıcak su tankında ani sıcaklık değişimleri yapılması,
  3. Şebekeden yada depodan besleme suyunun kirli boylere gelmesi,
  4. Sıcak su tankı içerisindeki serpantinlerde veya boru hatlarında olası tamir işlemleri,

Başakşehir boyler temizliği nasıl yapılır?

  1. Temizlik ve dezenfeksiyon yapılacak tarihte boyler içerisindeki su müşteri tarafından boşaltılıp, kapağı yine müşteri tarafından açılır. Sorumluluk müşteri uhdesinde olması şartıyla teknik personelinizin denetiminde boyler kapağı ekiplerimiz tarafından açılıp iş bitiminde tekrar kapatılabilir.
  2. Sıcak su tankı dibinde biriken çamur, balçık, kum ve kirlilik depo dışarısına izole edilir.
  3. Sıcak su tankının içi 150 bar basınçlı kompresörler ile yıkanır ve geride kalan kirli su dışarı tahliye edilir.
  4. Sıcak su tankının tümü Sağlık Bakanlığı onaylı ürünler ile yada ozonla dezenfekte edilir.
  5. Başakşehir boyler temizliği ve dezenfekte işleminden sonra belirli bir süre beklenilip, boyler kazan içi tekrar yıkanarak durulama işlemi gerçekleştirilir

Başakşehir boyler temizliği ve dezenfeksiyonundaki önemli husus, boyler anot çubuğu değişimidir. Boyler serpantin yada anot çubuğunun temizlik ve dezenfeksiyon hizmetlerinde değiştirilmesine gerek bulunmaz. Herhangi bir teknik aksam değiştirilecek yada yenilenecek ise, boyler markasının yetkili servislerince uygulanmalıdır. Anot çubuğu değişimi temizlik ve dezenfeksiyon süreci içerisinde değil, teknik bakım içerisinde değerlendirilmelidir. Belirttiğimiz nedenlerle kuruluşumuz dahil yetkili servis dışında anot çubuğu değişimi yaptırılmasını önermemekteyiz.

Başakşehir genelinde boyler sıcak su kazanlarında legionella nasıl ürer?

Hastalık yapıcı Legionella bakterisi, düzenli olarak temizliği ve dezenfeksiyonu aksatılan sıcak su kazanlarında rahatlıkla ürer. Legionella üremesi sonrası su tesisat taşıma boru hattına da yerleşip, üremeye burada da devam eder. Bu nedenle Başakşehir boyler temizleme hizmeti ihmal edilmemelidir.

Sıcak su kazanlarında Legionella üremesinin diğer bir sebebi de boyler sıcaklığında ani değişiklikler yapılması ya da boyler sıcaklığının 60 C ve altında seyretmesidir. Boyler sıcak su tankının sıcaklığı standart 50 C ‘de kullanılıyorsa legionella üremesine alt yapı oluşmuş demektir. Ya da boyler sıcaklığında ani değişiklikler yani 40 dereceden, 60 dereceye birden alınıyorsa yine legionella üremesi gerçekleşebilir. Boyler sıcak su kazanlarında sıcaklık derecesi sabit tutulmalı ve düzenli olarak Başakşehir boyler kazan temizliği yaptırılmalıdır.

Biyolojik kirlenme gerçekleşen su tesisatı nasıl temizlenir?

Başakşehir genelinde hizmet verdiğimiz boyler temizlik ve dezenfeksiyon hizmetleri genellikle biyolojik kirlilik gerçekleşmeyen durumlarda yapılmaktadır. Bu doğru ve uygulanması gereken bir metottur. Biyolojik olarak kirlenen bir sıcak su kazanındaki bakteri, dolaşım hattına da muhakkak bulaşır. Böyle durumlarda Başakşehir boyler temizliği ile birlikte, su tesisatı temizliği ve dezenfeksiyonu da uygulanması gerekir.

Su tesisatı dezenfeksiyonu bazı durumlarda sıcak su tankından, bazı durumlarda ise soğuk su deposundan yapılmaktadır. Bunun sebebi dezenfektan maddenin an hızlı ve yüksek barlı tesisata basılması gerekir. Başakşehir genelindeki boyler sistemleri bazı durumlarda bu yüksek barı yakalayamayabilir. Bu durumda sanitasyon işlemi Başakşehir boyler temizliği gerçekleştirildikten sonra, soğuk su deposundan sağlanır.

Tekdez Kurumsal olarak Başakşehir genelinde boyler temizliği ve dezenfeksiyonu hizmeti vermekteyiz. Sağlık Bakanlığı yetki ve kalite belgelerine sahip kuruluşumuzdan Başakşehir boyler temizliği talep edebilir yada müşteri temsilcinizden süreçler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.